График на съдебните заседания
Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
понеделник 11/07/2022
09:30
устни състезания
C-124/21 P
Конкуренция
International Skating Union / Комисия
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 11/07/2022
09:30
устни състезания
Съединени дела T-34/21
T-87/21
Държавни помощи
Ryanair / Commission (Lufthansa; Covid-19)
Condor Flugdienst / Commission (Lufthansa; Covid-19)
Общ съд - Десети разширен състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 11/07/2022
09:30
устни състезания
T-365/21
Правилник за длъжностните лица
TJ / SEAE
Общ съд - Първи състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 11/07/2022
09:30
устни състезания
Съединени дела T-611/21
T-612/21
Интелектуална собственост
ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk / EUIPO - ESSAtech (Appareil de télécommande [sans fil] (Accessoire pour -))
Общ съд - Втори състав
PL Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 11/07/2022
14:30
устни състезания
C-333/21
Конкуренция
European Superleague Company
Съд - Голям състав
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 11/07/2022
15:00
устни състезания
T-512/21
Интелектуална собственост
Epsilon Data Management / EUIPO - Epsilon Technologies (EPSILON TECHNOLOGIES)
Общ съд - Втори състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 12/07/2022
09:30
съдебно решение
C-348/20 P
Енергетика
Nord Stream 2 / Парламент и Съвет
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
вторник 12/07/2022
09:30
устни състезания
C-333/21
Конкуренция
European Superleague Company
Съд - Голям състав
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 12/07/2022
09:30
устни състезания
T-142/21
Държавни помощи
Wizz Air Hungary / Commission (Blue Air; Covid-19 и aide au sauvetage)
Общ съд - Десети разширен състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 12/07/2022
09:30
устни състезания
T-440/21
Правилник за длъжностните лица
TM / BCE
Общ съд - Първи състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 12/07/2022
09:30
устни състезания
T-524/21
Saure / Комисия
Общ съд - Осми състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 12/07/2022
09:30
устни състезания
T-639/21
Интелектуална собственост
CB / EUIPO - China Construction Bank (CCB)
Общ съд - Девети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 13/07/2022
09:30
устни състезания
Съединени дела C-495/21
C-496/21
Сближаване на законодателствата
Bundesrepublik Deutschland (Gouttes nasales)
Съд - Седми състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 13/07/2022
09:30
устни състезания
Съединени дела C-514/21
C-515/21
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Minister for Justice and Equality (Levée du sursis)
Съд - Четвърти състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 13/07/2022
09:30
устни състезания
T-346/21
Интелектуална собственост
Hecht Pharma / EUIPO - Gufic BioSciences (Gufic)
Общ съд - Пети състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 13/07/2022
11:00
съдебно решение
T-864/19
Правилник за длъжностните лица
AI и др. / ECDC
Общ съд - Седми състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 13/07/2022
11:00
съдебно решение
T-886/19
Конкуренция
Design Light & Led Made in Europe и Design Luce & Led Made in Italy / Комисия
Общ съд - Трети състав
IT Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 13/07/2022
11:00
съдебно решение
T-150/20
Държавни помощи
Tartu Agro / Комисия
Общ съд - Трети състав
ET Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 13/07/2022
11:00
съдебно решение
T-165/20
Клауза за подсъдност
JC / EUCAP Somalia
Общ съд - Седми състав
FR Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 13/07/2022
11:00
съдебно решение
T-194/20
Институционално право
JF / EUCAP Somalia
Общ съд - Седми разширен състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 13/07/2022
11:00
съдебно решение
T-457/20
Клауза за подсъдност
VeriGraft / Eismea
Общ съд - Девети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 13/07/2022
11:00
съдебно решение
T-629/20
Селско стопанство
Delifruit / Комисия
Общ съд - Пети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 13/07/2022
11:00
съдебно решение
T-768/20
Интелектуална собственост
Standard International Management / EUIPO - Asia Standard Management Services (The Standard)
Общ съд - Девети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 13/07/2022
11:00
съдебно решение
T-147/21
Интелектуална собственост
Gugler France / EUIPO - Gugler (GUGLER)
Общ съд - Трети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 13/07/2022
11:00
съдебно решение
T-176/21
Интелектуална собственост
CCTY Bearing Company / EUIPO - CCVI International (CCTY)
Общ съд - Пети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 13/07/2022
11:00
съдебно решение
T-227/21
Конкуренция
Illumina / Комисия
Общ съд - Трети разширен състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 13/07/2022
11:00
съдебно решение
T-251/21
Интелектуална собственост
Tigercat International / EUIPO - Caterpillar (Tigercat)
Общ съд - Втори състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 13/07/2022
11:00
съдебно решение
T-283/21
Интелектуална собственост
Pejovič / EUIPO - ETA živilska industrija (TALIS)
Общ съд - Втори състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 13/07/2022
11:00
съдебно решение
T-284/21
Интелектуална собственост
Pejovič / EUIPO - ETA živilska industrija (RENČKI HRAM)
Общ съд - Втори състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 13/07/2022
11:00
съдебно решение
T-286/21
Интелектуална собственост
Pejovič / EUIPO - ETA živilska industrija (RENŠKI HRAM)
Общ съд - Втори състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 13/07/2022
11:00
съдебно решение
T-287/21
Интелектуална собственост
Pejovič / EUIPO - ETA živilska industrija (SALATINA)
Общ съд - Втори състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 13/07/2022
11:00
съдебно решение
T-369/21
Интелектуална собственост
Unimax Stationery / EUIPO - Mitsubishi Pencil (uni)
Общ съд - Sixième chambre
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 13/07/2022
11:00
съдебно решение
T-438/21
Правилник за длъжностните лица
TL / Комисия
Общ съд - Осми състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 13/07/2022
11:00
съдебно решение
T-543/21
Интелектуална собственост
Purasac / EUIPO - Prollenium Medical Technologies (Rejeunesse)
Общ съд - Трети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 13/07/2022
11:00
съдебно решение
T-573/21
Интелектуална собственост
Brand Energy Holdings / EUIPO (RAPIDGUARD)
Общ съд - Пети състав
DE Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 13/07/2022
11:00
съдебно решение
T-634/21
Интелектуална собственост
Rimini Street / EUIPO (WE DO SUPPORT)
Общ съд - Девети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 13/07/2022
11:00
съдебно решение
T-641/21
Интелектуална собственост
dennree / EUIPO (BioMarkt)
Общ съд - Трети състав
DE Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 13/07/2022
11:00
съдебно решение
T-677/21
Правилник за длъжностните лица
TL / Комисия
Общ съд - Осми състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 14/07/2022
09:00
устни състезания
C-338/21
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Délai de transfert – Traite des êtres humains)
Съд - Първи състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 14/07/2022
09:00
устни състезания
C-556/21
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Suspension du délai de transfert en appel)
Съд - Първи състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 14/07/2022
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-59/18
C-182/18
Институционално право
Италия / Conseil (Siège de l’Agence européenne des médicaments)
Comune di Milano / Conseil (Siège de l’Agence européenne des médicaments)
Съд - Голям състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 14/07/2022
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-106/19
C-232/19
Институционално право
Италия / Съвет и Parlement (Siège de l’Agence européenne des médicaments)
Comune di Milano / Парламент и Conseil (Siège de l’Agence européenne des médicaments)
Съд - Голям състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 14/07/2022
09:30
Заключение
C-176/19 P
Конкуренция
Комисия / Servier и др.
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 14/07/2022
09:30
Заключение
C-201/19 P
Конкуренция
Servier и др. / Комисия
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 14/07/2022
09:30
съдебно решение
C-743/19
Институционално право
Парламент / Conseil (Siège de l’Autorité européenne du travail)
Съд - Голям състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 14/07/2022
09:30
съдебно решение
C-128/20
Транспорт
GSMB Invest
Съд - Голям състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Rantos
четвъртък 14/07/2022
09:30
съдебно решение
C-134/20
Транспорт
Volkswagen
Съд - Голям състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Rantos
четвъртък 14/07/2022
09:30
съдебно решение
C-145/20
Porsche Inter Auto и Volkswagen
Съд - Голям състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Rantos
четвъртък 14/07/2022
09:30
съдебно решение
C-159/20
Селско стопанство
Комисия / Danemark (AOP Feta)
Съд - Пети състав
DA Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Ćapeta
четвъртък 14/07/2022
09:30
Заключение
Съединени дела C-439/20 P
C-441/20 P
Търговска политика
Комисия / Jiangsu Seraphim Solar System
Съвет / Jiangsu Seraphim Solar System и Комисия
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 14/07/2022
09:30
съдебно решение
C-436/20
ASADE
Съд - Четвърти състав
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Medina
четвъртък 14/07/2022
09:30
съдебно решение
C-500/20
Транспорт
ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Ćapeta
четвъртък 14/07/2022
09:30
Заключение
C-680/20
Конкуренция
Unilever Italia Mkt. Operations
Съд - Пети състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Rantos
четвъртък 14/07/2022
09:30
Заключение
C-682/20 P
Конкуренция
Les Mousquetaires и ITM Entreprises / Комисия
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 14/07/2022
09:30
Заключение
C-690/20 P
Конкуренция
Casino, Guichard-Perrachon и Achats Marchandises Casino / Комисия
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 14/07/2022
09:30
съдебно решение
C-36/21
Селско стопанство
Sense Visuele Communicatie en Handel
Съд - Трети състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Medina
четвъртък 14/07/2022
09:30
съдебно решение
C-110/21 P
Принципи на общностното право
Universität Bremen / REA
Съд - Втори състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Emiliou
четвъртък 14/07/2022
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-116/21 P
C-117/21 P
C-118/21 P
C-138/21 P
C-139/21 P
Правилник за длъжностните лица
Комисия / VW
Комисия / BT
Комисия / RN
Съвет / BT
Съвет / VW
Съд - Трети състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Rantos
четвъртък 14/07/2022
09:30
Заключение
C-127/21 P
Конкуренция
American Airlines / Комисия
Съд - Трети състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Rantos
четвъртък 14/07/2022
09:30
Заключение
C-158/21
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Puig Gordi и др.
Съд - Голям състав
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Richard de la Tour
четвъртък 14/07/2022
09:30
съдебно решение
C-168/21
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Procureur général près la cour d'appel d'Angers
Съд - Трети състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Rantos
четвъртък 14/07/2022
09:30
съдебно решение
C-207/21 P
Комисия / Pologne (Protocole n° 36)
Съд - Четвърти състав
PL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Emiliou
четвъртък 14/07/2022
09:30
Заключение
C-237/21
Европейско гражданство
Generalstaatsanwaltschaft München (Demande d’extradition vers la Bosnie-Herzégovine)
Съд - Голям състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Richard de la Tour
четвъртък 14/07/2022
09:30
Заключение
C-247/21
Данъчни въпроси
Luxury Trust Automobil
Съд - Осми състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 14/07/2022
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-274/21
C-275/21
EPIC Financial Consulting
Съд - Осми състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Ćapeta
четвъртък 14/07/2022
09:30
Заключение
C-311/21
Социална политика
TimePartner Personalmanagement
Съд - Втори състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Collins
четвъртък 14/07/2022
09:30
Заключение
C-332/21
Данъчни въпроси
Quadrant Amroq Beverages
Съд - Десети състав
RO Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Collins
четвъртък 14/07/2022
09:30
Заключение
C-354/21
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Registrų centras
Съд - Пети състав
LT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 14/07/2022
09:30
Заключение
C-366/21 P
Правилник за длъжностните лица
Picard / Комисия
Съд - Втори състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
четвъртък 14/07/2022
09:30
съдебно решение
C-371/21 P
Клауза за подсъдност
SGI Studio Galli Ingegneria / Комисия
Съд - Десети състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Ćapeta
четвъртък 14/07/2022
09:30
Заключение
C-392/21
Inspectoratul General pentru Imigrări (Acquisition de lunettes par un travailleur)
Съд - Втори състав
RO Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Ćapeta
четвъртък 14/07/2022
09:30
съдебно решение
C-401/21 P
Икономическо и социално сближаване
Румъния / Комисия
Съд - Седми състав
RO Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Medina
четвъртък 14/07/2022
09:30
устни състезания
C-522/21
Интелектуална собственост
Saatgut-Treuhandverwaltung (KWS Meridian)
Съд - Четвърти състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 14/07/2022
09:30
съдебно решение
C-572/21
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
CC (Transfert de la résidence habituelle de l’enfant vers un État tiers)
Съд - Четвърти състав
SV Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 14/07/2022
09:30
Заключение
C-31/22 P(I)
Държавни помощи
Atlas Copco Airpower и Atlas Copco / Magnetrol International и Комисия
Съд - Голям състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 14/07/2022
09:30
Заключение
C-32/22 P(I)
Държавни помощи
Anheuser-Busch Inbev и Ampar / Magnetrol International и Комисия
Съд - Голям състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 14/07/2022
09:30
Заключение
C-74/22 P(I)
Държавни помощи
Soudal и Esko-Graphics / Magnetrol и Комисия
Съд - Голям състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 14/07/2022
09:30
Заключение
C-242/22 PPU
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
TL (Absence d’interprète и de traduction)
Съд - Първи състав
PT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 14/07/2022
09:30
устни състезания
T-33/21
Селско стопанство
Румъния / Комисия
Общ съд - Четвърти състав
RO Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 14/07/2022
09:30
устни състезания
T-39/21
Правилник за длъжностните лица
PP и др. / Парламент
Общ съд - Седми разширен състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 14/07/2022
09:30
устни състезания
T-175/21
RH / Комисия
Общ съд - Десети състав
EN Зала Dalsgaard
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 14/07/2022
09:30
устни състезания
T-553/21
Интелектуална собственост
Agrarfrost / EUIPO - McCain (Forme d'un smiley)
Общ съд - Sixième chambre
DE Salle rouge
Requête (JO) HTML / PDF
петък 15/07/2022
09:30
устни състезания
T-604/21
Правилник за длъжностните лица
WP и др. / Комисия
Общ съд - Първи състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF