График на съдебните заседания
Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
C-82/17 P
TestBioTech и др. / Комисия
Съд - Трети състав
EN Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
C-299/17
Индустриална политика
VG Media
Съд - Четвърти състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
C-347/17
A и др.
Съд - Трети състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
C-683/17
Интелектуална собственост
Cofemel
Съд - Трети състав
PT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
C-688/17
Интелектуална собственост
Bayer Pharma
Съд - Трети състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
C-709/17 P
Търговска политика
Комисия / Kolachi Raj Industrial
Съд - Четвърти състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-64/18
C-140/18
C-146/18
C-148/18
Свободно предоставяне на услуги
Maksimovic
Köfler и др.
Köfler
Köfler и др.
Съд - Sixième chambre
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
C-104/18 P
Интелектуална собственост
Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret / EUIPO
Съд - Пети състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-199/18
C-200/18
C-343/18
Сближаване на законодателствата
Pollo del Campo и Avi Coop
C.A.F.A.R. и Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta
SAIGI Società Cooperativa Agricola и MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa
Съд - Девети състав
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
четвъртък 12/09/2019
09:30
Заключение
C-482/18
Данъчни въпроси
Google Ireland
Съд - Голям състав
HU Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 12/09/2019
09:30
Заключение
C-513/18
Данъчни въпроси
Autoservizi Giordano
Съд - Втори състав
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 12/09/2019
09:30
Заключение
C-524/18
Dr. Willmar Schwabe
Съд - Втори състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 12/09/2019
09:30
Заключение
C-542/18 RX-II
Институционално право
Réexamen Simpson / Съвет
Съд - Голям състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 12/09/2019
09:30
Заключение
C-543/18 RX-II
Институционално право
Réexamen HG / Комисия
Съд - Голям състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
C-541/18
Интелектуална собственост
Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?)
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 12/09/2019
09:30
устни състезания
C-584/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Blue Air - Airline Management Solutions и др.
Съд - Трети състав
EL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 12/09/2019
09:30
устни състезания
C-627/18
Държавни помощи
Nelson Antunes da Cunha
Съд - Втори състав
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 12/09/2019
09:30
Заключение
C-666/18
Сближаване на законодателствата
IT Development
Съд - Пети състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 12/09/2019
09:30
устни състезания
C-766/18 P
Интелектуална собственост
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO
Съд - Пети състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
T-417/16
Държавни помощи
Achemos Grupė и Achema / Комисия
Общ съд - Седми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
T-629/17
Икономическо и социално сближаване
Чешка република / Комисия
Общ съд - Седми състав
CS Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
T-225/18
Правилник за длъжностните лица
Manéa / CdT
Общ съд - Седми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
T-528/18
Правилник за длъжностните лица
XI / Комисия
Общ съд - Седми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF