График на съдебните заседания
Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
сряда 16/01/2019
09:30
съдебно решение
C-162/17 P
Интелектуална собственост
Полша / Stock Polska sp. z o.o. и EUIPO
Съд - Осми състав
EN Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 16/01/2019
09:30
съдебно решение
C-265/17 P
Конкуренция
Комисия / United Parcel Service
Съд - Първи състав
EN Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 16/01/2019
09:30
съдебно решение
C-386/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Liberato
Съд - Първи състав
IT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
сряда 16/01/2019
09:30
съдебно решение
C-389/17
Свободно предоставяне на услуги
Paysera LT
Съд - Първи състав
LT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wathelet
сряда 16/01/2019
09:30
съдебно решение
C-496/17
Митнически съюз
Deutsche Post
Съд - Трети състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 16/01/2019
09:30
устни състезания
C-716/17
Свободно движение на хора
A
Съд - Четвърти състав
DA Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 16/01/2019
09:30
устни състезания
C-722/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Reitbauer и др.
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 16/01/2019
09:30
устни състезания
C-724/17
Конкуренция
Skanska Industrial Solutions и др.
Съд - Втори състав
FI Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 16/01/2019
09:30
устни състезания
C-163/18
Транспорт
Aegean Airlines
Съд - Трети състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 16/01/2019
09:30
устни състезания
T-586/14 RENV
Търговска политика
Xinyi PV Products (Anhui) Holdings / Комисия
Общ съд - Пети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 16/01/2019
09:30
съдебно решение
T-412/16
Bena Properties / Съвет
Общ съд - Пети състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 16/01/2019
09:30
съдебно решение
T-413/16
Cham / Съвет
Общ съд - Пети състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 16/01/2019
09:30
съдебно решение
T-477/17
Haswani / Съвет
Общ съд - Пети състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 16/01/2019
09:30
съдебно решение
T-489/17
Интелектуална собственост
Windspiel Manufaktur / EUIPO (Représentation de la position d'une fermeture de bouteille)
Общ съд - Седми състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF