График на съдебните заседания
Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
сряда 18/09/2019
09:30
съдебно решение
C-526/17
Комисия / Италия
Съд - Пети състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
сряда 18/09/2019
09:30
съдебно решение
C-700/17
Данъчни въпроси
Peters
Съд - Sixième chambre
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 18/09/2019
09:30
съдебно решение
C-32/18
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
Moser
Съд - Осми състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 18/09/2019
09:30
съдебно решение
C-47/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Riel
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
сряда 18/09/2019
09:30
Заключение
C-176/18
Интелектуална собственост
Club de Variedades Vegetales Protegidas
Съд - Седми състав
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 18/09/2019
09:30
съдебно решение
C-222/18
VIPA
Съд - Пети състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
сряда 18/09/2019
09:30
съдебно решение
C-366/18
Социална политика
Ortiz Mesonero
Съд - Sixième chambre
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 18/09/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-477/18
C-478/18
Сближаване на законодателствата
Exportslachterij J. Gosschalk
Compaxo Vlees Zevenaar и др.
Съд - Четвърти състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
сряда 18/09/2019
09:30
Заключение
C-622/18
Интелектуална собственост
Cooper International Spirits и др.
Съд - Пети състав
FR Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 18/09/2019
09:30
устни състезания
C-641/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Rina
Съд - Първи състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 18/09/2019
09:30
устни състезания
C-654/18
Interseroh
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 18/09/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-662/18
C-672/18
Сближаване на законодателствата
Ministre de l'Action и des Comptes publics (Plus-value afférente à l’échange de titres)
Съд - Осми състав
FR Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 18/09/2019
09:30
Заключение
C-678/18
Интелектуална собственост
Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
Съд - Четвърти състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 18/09/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела T-778/16
T-892/16
Държавни помощи
Ирландия / Комисия
Apple Sales International и Apple Operations Europe / Комисия
Общ съд - Седми разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 18/09/2019
09:30
устни състезания
T-695/18
Интелектуална собственост
Werner / EUIPO - Merck (fLORAMED)
Общ съд - Трети състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 18/09/2019
10:30
устни състезания
C-640/18
Правен режим на предприятията
Wagram Invest
Съд - Втори състав
FR Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF