График на съдебните заседания
Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
понеделник 29/04/2019
15:00
устни състезания
C-323/18
Данъчни въпроси
Tesco-Global Áruházak
Съд - Голям състав
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
09:30
Становища
Avis 1/17
Институционално право
Accord ECG UE-Canada
Съд - Пленум
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-556/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Torubarov
Съд - Голям състав
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
вторник 30/04/2019
09:30
съдебно решение
C-611/17
Политика в областта на рибарството
Италия / Conseil (Quota de pêche de l’espadon méditerranéen)
Съд - Голям състав
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-620/17
Принципи на общностното право
Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe
Съд - Четвърти състав
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-708/17
C-725/17
EVN Bulgaria Toplofikatsia
Toplofikatsia Sofia
Съд - Четвърти състав
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-128/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Dorobantu
Съд - Голям състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-198/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
CeDe Group
Съд - Четвърти състав
SV Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-390/18
Свободно предоставяне на услуги
AIRBNB Ireland
Съд - Голям състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
вторник 30/04/2019
09:30
устни състезания
C-414/18
Сближаване на законодателствата
Iccrea Banca
Съд - Голям състав
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-508/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
OG (Parquet de Lübeck)
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-509/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
PF (Procureur général de Lituanie)
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-82/19 PPU
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
PI (Parquet de Zwickau)
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
Съединени дела T-516/16
T-536/16
Правилник за длъжностните лица
Alvarez y Bejarano и др. / Комисия
Общ съд - Осми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
Съединени дела T-523/16
T-542/16
Правилник за длъжностните лица
Ardalic и др. / Съвет
Общ съд - Осми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
T-737/17
Правилник за длъжностните лица
Wattiau / Парламент
Общ съд - Девети състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
T-747/17
Държавни помощи
UPF / Комисия
Общ съд - Sixième chambre
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
T-754/17
Държавни помощи
Chambre de commerce и d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest) / Комисия
Общ съд - Sixième chambre
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
T-136/18
Интелектуална собственост
Kuota International / EUIPO - Sintema Sport (K)
Общ съд - Първи състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
T-214/18
Институционално право
Briois / Парламент
Общ съд - Седми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
устни състезания
T-385/18
Интелектуална собственост
Aldi / EUIPO - Crone (CRONE)
Общ съд - Трети състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
T-558/18
Интелектуална собственост
Lupu / EUIPO - Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/05/2019
09:00
устни състезания
C-380/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
E.P. (Menace pour l’ordre public)
Съд - Първи състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/05/2019
09:00
устни състезания
Съединени дела C-381/18
C-382/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
G.S. (Menace pour l’ordre public)
V.G. (Menace pour l’ordre public)
Съд - Първи състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-598/17
Държавни помощи
A-Fonds
Съд - Първи състав
NL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-614/17
Селско стопанство
Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego
Съд - Четвърти състав
ES Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 02/05/2019
09:30
Заключение
C-683/17
Интелектуална собственост
Cofemel
Съд - Трети състав
PT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 02/05/2019
09:30
Заключение
C-692/17
Данъчни въпроси
Paulo Nascimento Consulting
Съд - Втори състав
PT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-694/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Pillar Securitisation
Съд - Трети състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 02/05/2019
09:30
Заключение
C-28/18
Сближаване на законодателствата
Verein für Konsumenteninformation
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 02/05/2019
09:30
Заключение
C-39/18 P
Конкуренция
Комисия / Icap и др.
Съд - Трети състав
EN Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 02/05/2019
09:30
Заключение
C-42/18
Данъчни въпроси
Cardpoint
Съд - Трети състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 02/05/2019
09:30
Заключение
C-70/18
Външни отношения
A и др.
Съд - Първи състав
NL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-98/18
T. Boer & Zonen
Съд - Девети състав
NL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-133/18
Данъчни въпроси
Sea Chefs Cruise Services
Съд - Трети състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-224/18
Данъчни въпроси
Budimex
Съд - Седми състав
PL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-225/18
Данъчни въпроси
Grupa Lotos
Съд - Осми състав
PL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-250/18
Комисия / Croatie (Décharge de Biljane Donje)
Съд - Осми състав
HR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-259/18
Свободно предоставяне на услуги
Asendia Spain
Съд - Осми състав
ES Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-265/18
Данъчни въпроси
Jarmuškienė
Съд - Десети състав
LT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-268/18
Митнически съюз
Onlineshop
Съд - Десети състав
RO Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-294/18
Енергетика
Oulun Sähkönmyynti
Съд - Десети състав
FI Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-309/18
Lavorgna
Съд - Девети състав
IT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 02/05/2019
09:30
устни състезания
C-360/18
Селско стопанство
Cargill Deutschland
Съд - Трети състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/05/2019
09:30
устни състезания
C-395/18
Tim
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/05/2019
09:30
устни състезания
T-399/16
Конкуренция
CK Telecoms UK Investments / Комисия
Общ съд - Първи разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
T-748/16
Правилник за длъжностните лица
QH / Парламент
Общ съд - Първи състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/05/2019
11:00
устни състезания
Съединени дела C-398/18
C-428/18
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
Bocero Torrico
Bode
Съд - Осми състав
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/05/2019
14:30
устни състезания
C-417/18
Индустриална политика
AW e.a. (Appels au 112)
Съд - Четвърти състав
LT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
петък 03/05/2019
09:30
устни състезания
T-399/16
Конкуренция
CK Telecoms UK Investments / Комисия
Общ съд - Първи разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 06/05/2019
09:30
съдебно решение
T-135/17
Държавни помощи
Scor / Комисия
Общ съд - Седми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 06/05/2019
09:30
устни състезания
T-217/17
Държавни помощи
FVE Holýšov I и др. / Комисия
Общ съд - Седми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 06/05/2019
09:30
съдебно решение
T-271/18
Правилник за длъжностните лица
Mauritsch / INEA
Общ съд - Четвърти състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 06/05/2019
09:30
устни състезания
T-432/18
Правилник за длъжностните лица
Palo / Комисия
Общ съд - Втори състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 06/05/2019
14:30
устни състезания
Съединени дела C-64/18
C-140/18
C-146/18
C-148/18
Свободно предоставяне на услуги
Maksimovic
Köfler и др.
Köfler
Köfler и др.
Съд - Sixième chambre
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
съдебно решение
C-431/17
Свободно движение на хора
Monachos Eirinaios
Съд - Голям състав
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
вторник 07/05/2019
09:30
Заключение
C-285/18
Irgita
Съд - Четвърти състав
LT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
вторник 07/05/2019
09:30
Заключение
C-347/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Salvoni
Съд - Първи състав
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
вторник 07/05/2019
09:30
устни състезания
C-447/18
Свободно движение на хора
Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava и др.
Съд - Трети състав
SK Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
съдебно решение
T-49/17
Селско стопанство
Испания / Комисия
Общ съд - Пети състав
ES Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
съдебно решение
T-239/17
Селско стопанство
Германия / Комисия
Общ съд - Осми състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
устни състезания
T-27/18 RENV
Правилник за длъжностните лица
FV / Съвет
Общ съд - Осми състав
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела T-152/18
T-153/18
T-154/18
T-155/18
Интелектуална собственост
Sona Nutrition / EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Общ съд - Пети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела T-287/18
T-288/18
Интелектуална собственост
M. I. Industries / EUIPO - Natural Instinct (Nature's Variety Instinct)
M. I. Industries / EUIPO - Natural Instinct (NATURE'S VARIETY INSTINCT)
Общ съд - Пети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
съдебно решение
T-407/18
Правилник за длъжностните лица
WP / EUIPO
Общ съд - Осми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
съдебно решение
T-423/18
Интелектуална собственост
Fissler / EUIPO (vita)
Общ съд - Осми състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
устни състезания
T-501/18
Интелектуална собственост
Currency One / EUIPO - Cinkciarz.pl (CINKCIARZ)
Общ съд - Първи състав
PL Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
съдебно решение
T-629/18
Интелектуална собственост
mobile.de / EUIPO (Représentation d’une voiture dans une infobulle)
Общ съд - Първи състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-24/17
Социална политика
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-396/17
Социална политика
Leitner
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-450/17 P
Икономическа политика
Landeskreditbank Baden-Württemberg
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-494/17
Социална политика
Rossato и Conservatorio di Musica F.A. Bonporti
Съд - Първи състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-566/17
Данъчни въпроси
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
Съд - Втори състав
PL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-568/17
Данъчни въпроси
Geelen
Съд - Първи състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-580/17
Селско стопанство
Järvelaev
Съд - Десети състав
ET Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wathelet
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-631/17
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
Inspecteur van de Belastingdienst
Съд - Трети състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 08/05/2019
09:30
Заключение
C-674/17
Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola
Съд - Втори състав
FI Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-712/17
Данъчни въпроси
EN.SA.
Съд - Първи състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-25/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Kerr
Съд - Първи състав
BG Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-53/18
Свобода на установяване
Mastromartino
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 08/05/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-80/18
C-81/18
C-82/18
C-83/18
UNESA
Endesa Generación
Iberdrola Generación Nuclear
Съд - Пети състав
ES Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 08/05/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-105/18
C-106/18
C-107/18
C-108/18
C-109/18
C-110/18
C-111/18
C-112/18
C-113/18
UNESA
Engasa
Duerocanto
Acciona
Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica
Burgos Pérez и Guinea Bueno
Endesa Generación
APPA
Parc del Segre и др.
Съд - Пети състав
ES Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-127/18
Данъчни въпроси
A-PACK CZ
Съд - Първи състав
CS Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-161/18
Социална политика
Villar Láiz
Съд - Трети състав
ES Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 08/05/2019
09:30
Заключение
C-168/18
Социална политика
Pensions-Sicherungs-Verein
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-194/18
Социална политика
Dodič
Съд - Девети състав
SL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-230/18
Принципи на общностното право
PI
Съд - Sixième chambre
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-243/18 P
Правилник за длъжностните лица
Entreprise commune Fusion for Energy / Galocha
Съд - Първи състав
ES Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-253/18
Транспорт
Rhenus Veniro
Съд - Десети състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 08/05/2019
09:30
Заключение
C-267/18
Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93
Съд - Четвърти състав
RO Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-305/18
Associazione "Verdi Ambiente e Società - Aps Onlus" и др.
Съд - Sixième chambre
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 08/05/2019
09:30
устни състезания
C-344/18
Социална политика
ISS Facility Services
Съд - Четвърти състав
NL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
устни състезания
C-385/18
Държавни помощи
Arriva Italia и др.
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
устни състезания
C-460/18 P
Правилник за длъжностните лица
HK / Комисия
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-486/18
Социална политика
Praxair MRC
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
T-571/16
Правилник за длъжностните лица
PT / Европейска инвестиционна банка
Общ съд - Четвърти състав
SV Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
T-690/16
Enrico Colombo и Corinti Giacomo / Комисия
Общ съд - Четвърти състав
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
устни състезания
T-48/17
Институционално право
ADDE / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
T-37/18
Интелектуална собственост
Stirlinx Arkadiusz Kamusiński / EUIPO - Heinrich Bauer Verlag (Brave Paper)
Общ съд - Четвърти състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
T-99/18
Правилник за длъжностните лица
Stamatopoulos / ENISA
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
T-185/18
Конкуренция
Lucchini / Комисия
Общ съд - Sixième chambre
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
T-269/18
Интелектуална собственост
Inditex / EUIPO - Ffauf Italia (ZARA)
Общ съд - Девети състав
ES Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
T-324/18
Интелектуална собственост
VI.TO. / EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille dorée)
Общ съд - Sixième chambre
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
T-325/18
Интелектуална собственост
VI.TO. / EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille rose)
Общ съд - Sixième chambre
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
T-358/18
Интелектуална собственост
J. García Carrión / EUIPO - Codorníu (JAUME CODORNÍU)
Общ съд - Девети състав
ES Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
устни състезания
T-380/18
Интелектуална собственост
Intas Pharmaceuticals / EUIPO - Laboratorios Indas (INTAS)
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
T-469/18
Интелектуална собственост
Battelle Memorial Institute / EUIPO (HEATCOAT)
Общ съд - Sixième chambre
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
14:00
съдебно решение
T-434/15
Институционално право
Islamic Republic of Iran Shipping Lines и др. / Съвет
Общ съд - Втори състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
14:00
съдебно решение
T-553/15
Институционално право
Export Development Bank of Iran / Съвет
Общ съд - Втори състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
14:00
съдебно решение
T-749/16
Търговска политика
Stemcor London и Samac Steel Supplies / Комисия
Общ съд - Втори състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
14:00
съдебно решение
T-170/17
Правилник за длъжностните лица
RW / Комисия
Общ съд - Втори състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
14:00
устни състезания
T-828/17
Правилник за длъжностните лица
Quadri di Cardano / Комисия
Общ съд - Втори състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
14:00
съдебно решение
T-55/18
Интелектуална собственост
Team Beverage / EUIPO (LIEBLINGSWEIN)
Общ съд - Втори състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
14:00
съдебно решение
T-56/18
Интелектуална собственост
Team Beverage / EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Общ съд - Втори състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
14:00
съдебно решение
T-57/18
Интелектуална собственост
Team Beverage / EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Общ съд - Втори състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 13/05/2019
15:00
устни състезания
C-445/18
Селско стопанство
Vaselife International и Chrysal International
Съд - Първи състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 13/05/2019
15:00
устни състезания
C-632/18
Икономическа политика
Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
Съд - Осми състав
FR Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 14/05/2019
09:00
съдебно решение
C-77/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
X (Révocation du statut de réfugié)
Съд - Голям състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wathelet
вторник 14/05/2019
09:00
съдебно решение
C-55/18
Социална политика
CCOO
Съд - Голям състав
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
вторник 14/05/2019
09:00
Заключение
C-260/18
Dziubak
Съд - Трети състав
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
вторник 14/05/2019
09:00
устни състезания
Съединени дела C-585/18
C-624/18
C-625/18
Принципи на общностното право
Krajowa Rada Sądownictwa (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
CP (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
DO (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
Съд - Голям състав
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 14/05/2019
09:30
съдебно решение
T-728/17
Държавни помощи
Marinvest и Porting / Комисия
Общ съд - Втори състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 14/05/2019
09:30
съдебно решение
T-751/17
Commune de Fessenheim и др. / Комисия
Общ съд - Първи състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 14/05/2019
09:30
съдебно решение
T-795/17
Интелектуална собственост
Moreira / EUIPO - Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 14/05/2019
09:30
съдебно решение
T-12/18
Интелектуална собственост
Zweirad-Center Stadler / EUIPO - Triumph Designs (Triumph)
Общ съд - Първи състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 14/05/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела T-89/18
T-90/18
Интелектуална собственост
Guiral Broto / EUIPO - Gastro & Soul (Café del Sol)
Guiral Broto / EUIPO - Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 14/05/2019
09:30
устни състезания
T-112/18
Интелектуална собственост
Pink Lady America / OCVV - WAAA (Cripps Pink)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 14/05/2019
09:30
устни състезания
T-399/18
Интелектуална собственост
TrekStor / EUIPO (Theatre)
Общ съд - Втори състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 14/05/2019
09:30
съдебно решение
T-465/18
Интелектуална собственост
Eurolamp / EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)
Общ съд - Трети състав
EL Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 14/05/2019
09:30
съдебно решение
T-466/18
Интелектуална собственост
Eurolamp / EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)
Общ съд - Трети състав
EL Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 14/05/2019
14:30
устни състезания
T-100/18
Правилник за длъжностните лица
Wehrheim / BCE
Общ съд - Втори състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 15/05/2019
09:30
съдебно решение
C-341/17 P
Селско стопанство
Гърция / Комисия
Съд - Осми състав
EL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 15/05/2019
09:30
Заключение
C-621/17
Kiss и CIB Bank
Съд - Трети състав
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 15/05/2019
09:30
съдебно решение
C-653/17 P
Интелектуална собственост
VM Vermögens-Management / EUIPO
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 15/05/2019
09:30
съдебно решение
C-677/17
Външни отношения
Çoban
Съд - Първи състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
сряда 15/05/2019
09:30
съдебно решение
C-706/17
Държавни помощи
Achema и др.
Съд - Четвърти състав
LT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
сряда 15/05/2019
09:30
устни състезания
C-715/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Комисия / Pologne (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Съд - Трети състав
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 15/05/2019
09:30
устни състезания
C-718/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Комисия / Hongrie (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Съд - Трети състав
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 15/05/2019
09:30
устни състезания
C-719/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Комисия / République tchèque (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Съд - Трети състав
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 15/05/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-103/18
C-429/18
Социална политика
Sánchez Ruiz
Fernández Álvarez и др.
Съд - Втори състав
ES Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 15/05/2019
09:30
съдебно решение
C-132/18 P
Правилник за длъжностните лица
Комисия / Tuerck
Съд - Осми състав
FR Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 15/05/2019
09:30
съдебно решение
C-170/18 P
Правилник за длъжностните лица
CJ / ECDC
Съд - Първи състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
сряда 15/05/2019
09:30
съдебно решение
C-235/18
Данъчни въпроси
Vega International Car Transport and Logistic
Съд - Осми състав
PL Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
сряда 15/05/2019
09:30
съдебно решение
C-306/18
Митнически съюз
KORADO
Съд - Осми състав
CS Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
сряда 15/05/2019
09:30
Заключение
C-378/18
Селско стопанство
Westphal
Съд - Осми състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 15/05/2019
09:30
устни състезания
C-402/18
Tedeschi и Consorzio Stabile Istant Service
Съд - Пети състав
IT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 15/05/2019
09:30
устни състезания
C-433/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Aktiva Finants
Съд - Първи състав
FI Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 15/05/2019
09:30
устни състезания
T-528/18
Правилник за длъжностните лица
XI / Комисия
Общ съд - Седми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 15/05/2019
09:30
устни състезания
T-716/18
Интелектуална собственост
The Logistical Approach / EUIPO - Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there)
Общ съд - Пети състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/05/2019
09:30
Заключение
C-479/17 P
Институционално право
Guardian Europe / Union européenne
Съд - Първи състав
EN Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 16/05/2019
09:30
съдебно решение
C-509/17
Социална политика
Plessers
Съд - Трети състав
NL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 16/05/2019
09:30
съдебно решение
C-689/17
Conti 11. Container Schiffahrt
Съд - Пети състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 16/05/2019
09:30
Заключение
C-31/18
Енергетика
Elektrorazpredelenie Yug
Съд - Пети състав
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 16/05/2019
09:30
Заключение
C-68/18
Данъчни въпроси
Petrotel-Lukoil
Съд - Пети състав
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 16/05/2019
09:30
съдебно решение
C-138/18
Митнически съюз
Estron
Съд - Sixième chambre
DA Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 16/05/2019
09:30
устни състезания
C-175/18 P
PTC Therapeutics International / EMA
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/05/2019
09:30
устни състезания
C-176/18
Интелектуална собственост
Club de Variedades Vegetales Protegidas
Съд - Седми състав
ES Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/05/2019
09:30
устни състезания
C-178/18 P
MSD Animal Health Innovation и Intervet International / EMA
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/05/2019
09:30
съдебно решение
C-204/18 P
Pebagua / Комисия
Съд - Девети състав
ES Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 16/05/2019
09:30
Заключение
C-281/18 P
Интелектуална собственост
Repower / EUIPO
Съд - Втори състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 16/05/2019
09:30
Заключение
C-314/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Openbaar Ministerie (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d'exécution)
Съд - Четвърти състав
NL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
четвъртък 16/05/2019
09:30
устни състезания
C-423/18
Селско стопанство
Südzucker
Съд - Осми състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/05/2019
09:30
устни състезания
C-435/18
Конкуренция
Otis Gesellschaft и др.
Съд - Пети състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/05/2019
09:30
Заключение
C-484/18
Сближаване на законодателствата
Spedidam
Съд - Пети състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 16/05/2019
09:30
съдебно решение
T-37/17
Институционално право
Bank Tejarat / Съвет
Общ съд - Втори състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/05/2019
09:30
съдебно решение
T-624/17
Държавни помощи
Полша / Комисия
Общ съд - Девети разширен състав
PL Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/05/2019
09:30
съдебно решение
T-733/17
GMPO / Комисия
Общ съд - Седми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/05/2019
09:30
съдебно решение
T-813/17
Правилник за длъжностните лица
Nerantzaki / Комисия
Общ съд - Седми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/05/2019
09:30
съдебно решение
T-228/18
Transtec / Комисия
Общ съд - Девети състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/05/2019
09:30
съдебно решение
T-354/18
Интелектуална собственост
KID-Systeme / EUIPO - Sky (SKYFi)
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/05/2019
09:30
устни състезания
T-356/18
Интелектуална собственост
Volvo Trademark / EUIPO - Paalupaikka (V V-wheels)
Общ съд - Седми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/05/2019
09:30
устни състезания
T-536/18
Интелектуална собственост
Société des produits Nestlé / EUIPO - European Food (fitness)
Общ съд - Осми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 20/05/2019
14:30
устни състезания
C-371/18
Интелектуална собственост
Sky и др.
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 20/05/2019
14:30
съдебно решение
T-104/18
Fundación Tecnalia Research & Innovation / REA
Общ съд - Sixième chambre
ES Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 20/05/2019
14:30
устни състезания
T-286/18
Azarov / Съвет
Общ съд - Sixième chambre
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 21/05/2019
09:30
съдебно решение
C-235/17
Свободно движение на капитали
Комисия / Hongrie (Usufruits sur terres agricoles)
Съд - Голям състав
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
вторник 21/05/2019
09:30
Заключение
C-94/18
Европейско гражданство
Chenchooliah
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
вторник 21/05/2019
09:30
устни състезания
C-542/18 RX-II
Институционално право
Réexamen Simpson / Съвет
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 21/05/2019
09:30
устни състезания
C-543/18 RX-II
Институционално право
Réexamen HG / Комисия
Съд - Голям състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 22/05/2019
09:30
устни състезания
C-156/17
Свободно движение на капитали
Köln-Aktienfonds Deka
Съд - Седми състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 22/05/2019
09:30
устни състезания
C-10/18 P
Конкуренция
Marine Harvest / Комисия
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 22/05/2019
09:30
съдебно решение
C-226/18
Митнически съюз
Krohn & Schröder
Съд - Четвърти състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 22/05/2019
09:30
Заключение
C-236/18
Сближаване на законодателствата
GRDF
Съд - Втори състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
сряда 22/05/2019
09:30
Заключение
C-329/18
Данъчни въпроси
Altic
Съд - Трети състав
LV Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
сряда 22/05/2019
09:30
съдебно решение
T-604/15
Правен режим на предприятията
Ertico - ITS Europe / Комисия
Общ съд - Четвърти състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 22/05/2019
09:30
съдебно решение
T-197/16
Интелектуална собственост
Andrea Incontri / EUIPO - Higicol (ANDREA INCONTRI)
Общ съд - Четвърти състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 22/05/2019
09:30
съдебно решение
T-791/16
Държавни помощи
Real Madrid Club de Fútbol / Комисия
Общ съд - Четвърти състав
ES Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 22/05/2019
09:30
устни състезания
T-417/18
Институционално право
CdT / EUIPO
Общ съд - Четвърти състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 23/05/2019
09:30
съдебно решение
C-634/17
ReFood
Съд - Пети състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 23/05/2019
09:30
съдебно решение
C-658/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
WB
Съд - Първи състав
PL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 23/05/2019
09:30
Заключение
C-703/17
Свободно движение на хора
Krah
Съд - Втори състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 23/05/2019
09:30
съдебно решение
C-720/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Bilali
Съд - Пети състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 23/05/2019
09:30
съдебно решение
C-52/18
Fülla
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
четвъртък 23/05/2019
09:30
Заключение
C-239/18
Селско стопанство
Saatgut-Treuhandverwaltung
Съд - Пети състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 23/05/2019
09:30
Заключение
C-270/18
Данъчни въпроси
UPM France
Съд - Пети състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 23/05/2019
09:30
Заключение
C-280/18
Flausch и др.
Съд - Първи състав
EL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 23/05/2019
09:30
Заключение
C-383/18
Lexitor
Съд - Първи състав
PL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 23/05/2019
09:30
устни състезания
C-384/18
Свобода на установяване
Комисия / Belgique (Comptables)
Съд - Четвърти състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 23/05/2019
09:30
устни състезания
C-432/18
Селско стопанство
Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena
Съд - Пети състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 23/05/2019
09:30
съдебно решение
T-631/16
Институционално право
Remag Metallhandel и Jaschinsky / Комисия
Общ съд - Sixième chambre
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 23/05/2019
09:30
съдебно решение
T-107/17
Институционално право
Steinhoff и др. / BCE
Общ съд - Трети състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 23/05/2019
09:30
съдебно решение
T-222/17
Конкуренция
Recylex и др. / Комисия
Общ съд - Осми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 23/05/2019
09:30
съдебно решение
T-370/17
Конкуренция
KPN / Комисия
Общ съд - Осми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 23/05/2019
09:30
съдебно решение
T-837/17
Интелектуална собственост
Negru / EUIPO - Sky (SkyPrivate)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 23/05/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела T-3/18
T-4/18
Интелектуална собственост
Holzer y Cia / EUIPO - Annco (ANN TAYLOR)
Holzer y Cia / EUIPO - Annco (AT ANN TAYLOR)
Общ съд - Пети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 23/05/2019
09:30
устни състезания
T-310/18
Социална политика
EPSU и Willem Goudriaan / Комисия
Общ съд - Девети разширен състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 23/05/2019
09:30
съдебно решение
T-312/18
Интелектуална собственост
Dentsply De Trey / EUIPO - IDS (AQUAPRINT)
Общ съд - Пети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 23/05/2019
09:30
съдебно решение
T-364/18
Интелектуална собственост
Arçelik / EUIPO (MicroGarden)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 23/05/2019
09:30
съдебно решение
T-439/18
Интелектуална собственост
Sintokogio / EUIPO (ProAssist)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 27/05/2019
09:30
съдебно решение
C-508/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
OG (Parquet de Lübeck)
Съд - Голям състав
EN Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
понеделник 27/05/2019
09:30
съдебно решение
C-509/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
PF (Procureur général de Lituanie)
Съд - Голям състав
EN Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
понеделник 27/05/2019
09:30
съдебно решение
C-82/19 PPU
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
PI (Parquet de Zwickau)
Съд - Голям състав
EN Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
вторник 04/06/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-609/17
C-610/17
Социална политика
TSN
AKT
Съд - Голям състав
FI Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
вторник 04/06/2019
09:30
Заключение
C-18/18
Свободно предоставяне на услуги
Glawischnig-Piesczek
Съд - Трети състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
вторник 04/06/2019
09:30
устни състезания
C-482/18
Данъчни въпроси
Google Ireland
Съд - Голям състав
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/06/2019
09:30
съдебно решение
C-38/17
GT
Съд - Седми състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
сряда 05/06/2019
09:30
Заключение
C-641/17
Свободно движение на капитали
College Pension Plan of British Columbia
Съд - Втори състав
DE Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
сряда 05/06/2019
09:30
съдебно решение
C-142/18
Сближаване на законодателствата
Skype Communications
Съд - Четвърти състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 05/06/2019
09:30
Заключение
C-189/18
Данъчни въпроси
Glencore Agriculture Hungary
Съд - Пети състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
сряда 05/06/2019
09:30
устни състезания
C-234/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
„AGRO IN 2001“
Съд - Трети състав
BG Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/06/2019
09:30
устни състезания
C-394/18
Свобода на установяване
I.G.I.
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/06/2019
09:30
устни състезания
C-544/18
Свободно движение на хора
HM Revenue & Customs
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/06/2019
09:30
устни състезания
T-14/18
Селско стопанство
Гърция / Комисия
Общ съд - Четвърти състав
EL Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/06/2019
09:30
съдебно решение
T-229/18
Интелектуална собственост
Biolatte / EUIPO (Biolatte)
Общ съд - Първи състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
Заключение
C-659/17
Държавни помощи
Azienda Napoletana Mobilità
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 06/06/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-13/18
C-126/18
Данъчни въпроси
Sole-Mizo
Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.
Съд - Втори състав
HU Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
C-33/18
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
V
Съд - Sixième chambre
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
C-58/18
Schyns
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
C-223/18 P
Интелектуална собственост
Deichmann / EUIPO
Съд - Sixième chambre
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 06/06/2019
09:30
Заключение
C-233/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Haqbin
Съд - Голям състав
NL Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
C-264/18
P.M. и др.
Съд - Пети състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 06/06/2019
09:30
Заключение
C-302/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
X (Résidents de longue durée – Ressources stables, régulières и suffisantes)
Съд - Трети състав
NL Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 06/06/2019
09:30
устни състезания
C-341/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enrôlement des marins dans le port de Rotterdam)
Съд - Пети състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
C-361/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Weil
Съд - Sixième chambre
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 06/06/2019
09:30
Заключение
C-468/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
R (Compétence responsabilité parentale и obligation alimentaire)
Съд - Трети състав
RO Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
C-503/18 P
Правилник за длъжностните лица
Barnett / CESE
Съд - Sixième chambre
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 06/06/2019
09:30
устни състезания
T-778/17
Държавни помощи
Autostrada Wielkopolska / Комисия
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-43/18
Интелектуална собственост
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Bus T 5)
Общ съд - Осми състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-191/18
Интелектуална собственост
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Caddy Maxi)
Общ съд - Осми състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-192/18
Интелектуална собственост
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Caddy)
Общ съд - Осми състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-209/18
Интелектуална собственост
Porsche / EUIPO - Autec ( Voitures)
Общ съд - Трети състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-210/18
Интелектуална собственост
Porsche / EUIPO - Autec (Voitures)
Общ съд - Трети състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-220/18
Интелектуална собственост
Torrefazione Caffè Michele Battista / EUIPO - Battista Nino Caffè (Battistino)
Общ съд - Седми състав
IT Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-221/18
Интелектуална собственост
Torrefazione Caffè Michele Battista / EUIPO - Battista Nino Caffè (BATTISTINO)
Общ съд - Седми състав
IT Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела T-300/18
T-301/18
Yanukovych / Съвет
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 11/06/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-515/17 P
C-561/17 P
Принципи на общностното право
Uniwersytet Wrocławski / REA
Полша / Uniwersytet Wrocławski и REA
Съд - Голям състав
PL null
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 11/06/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-349/18
C-350/18
C-351/18
Kanyeba
Nijs
Dedroog
Съд - Пети състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
вторник 11/06/2019
09:30
съдебно решение
T-478/16
Frank / Комисия
Общ съд - Пети състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 11/06/2019
09:30
устни състезания
T-492/18
Интелектуална собственост
Zhadanov / EUIPO (Scanner Pro)
Общ съд - Пети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 11/06/2019
14:30
устни състезания
T-404/18
Интелектуална собственост
Zhadanov / EUIPO (PDF Expert)
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 12/06/2019
09:30
съдебно решение
C-628/17
Orange Polska
Съд - Пети състав
PL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 12/06/2019
09:30
съдебно решение
C-705/17
Интелектуална собственост
Hansson
Съд - Пети състав
SV null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 12/06/2019
09:30
съдебно решение
C-43/18
CFE
Съд - Първи състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 12/06/2019
09:30
съдебно решение
C-185/18
Данъчни въпроси
Oro Efectivo
Съд - Sixième chambre
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 12/06/2019
09:30
Заключение
C-222/18
VIPA
Съд - Пети състав
HU null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
сряда 12/06/2019
09:30
съдебно решение
C-321/18
Terre wallonne
Съд - Първи състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 12/06/2019
09:30
устни състезания
C-405/18
Свободно движение на хора
AURES Holdings
Съд - Четвърти състав
CS null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 12/06/2019
09:30
устни състезания
C-442/18 P
BCE / Espírito Santo Financial (Portugal)
Съд - Първи състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 12/06/2019
09:30
устни състезания
C-524/18
Dr. Willmar Schwabe
Съд - Втори състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 12/06/2019
09:30
устни състезания
C-622/18
Интелектуална собственост
Cooper International Spirits и др.
Съд - Пети състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 12/06/2019
09:30
устни състезания
T-337/17
Конкуренция
Air France-KLM / Комисия
Общ съд - Четвърти разширен състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 12/06/2019
09:30
съдебно решение
T-346/18
Интелектуална собственост
Advance Magazine Publishers / EUIPO - Enovation Brands (VOGUE)
Общ съд - Трети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
C-646/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Moro
Съд - Първи състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
C-664/17
Социална политика
Ellinika Nafpigeia
Съд - Трети състав
EL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
C-22/18
Европейско гражданство
TopFit и Biffi
Съд - Трети състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 13/06/2019
09:30
Заключение
C-75/18
Данъчни въпроси
Vodafone Magyarország
Съд - Голям състав
HU null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 13/06/2019
09:30
Заключение
C-160/18
X (Recouvrement de droits additionnels à l’importation)
Съд - Четвърти състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
C-193/18
Сближаване на законодателствата
Google
Съд - Четвърти състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 13/06/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-203/18
C-374/18
Свободно движение на хора
Deutsche Post и Leymann
UPS Deutschland и др.
Съд - Трети състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
четвъртък 13/06/2019
09:30
Заключение
C-261/18
Комисия / Irlande (Parc éolien de Derrybrien)
Съд - Голям състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
C-317/18
Социална политика
Correia Moreira
Съд - Осми състав
PT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 13/06/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-355/18
C-356/18
C-357/18
C-479/18
Свободно предоставяне на услуги
Rust-Hackner
Gmoser
Plackner
UNIQA Österreich Versicherungen и др.
Съд - Трети състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 13/06/2019
09:30
Заключение
C-363/18
Сближаване на законодателствата
Organisation juive européenne и Vignoble Psagot
Съд - Голям състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 13/06/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-364/18
C-365/18
Енергетика
Eni
Shell Italia
Съд - Девети състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 13/06/2019
09:30
Заключение
C-377/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
AH e.a. (Présomption d’innocence)
Съд - Втори състав
BG null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 13/06/2019
09:30
Заключение
C-418/18 P
Институционално право
Puppinck и др. / Комисия
Съд - Голям състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
C-420/18
Данъчни въпроси
IO (TVA – Activité de membre d’un conseil de surveillance)
Съд - Втори състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 13/06/2019
09:30
устни състезания
C-450/18
Социална политика
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Съд - Първи състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
C-505/18
Държавни помощи
COPEBI
Съд - Пети състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 13/06/2019
09:30
устни състезания
C-523/18
Индустриална политика
Engie Cartagena
Съд - Пети състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
устни състезания
T-338/17
Конкуренция
Air France / Комисия
Общ съд - Четвърти разширен състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
T-75/18
Интелектуална собственост
MPM-Quality / EUIPO - Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)
Общ съд - Седми състав
CS Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
T-74/18
Интелектуална собственост
Visi / one / EUIPO - EasyFix (Porte-affichette pour véhicules)
Общ съд - Осми състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
устни състезания
T-225/18
Правилник за длъжностните лица
Manéa / CdT
Общ съд - Седми състав
FR Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
T-244/18
Synergy Hellas / Комисия
Общ съд - Девети състав
EL Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
T-357/18
Интелектуална собственост
Luz Saúde / EUIPO - Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)
Общ съд - Осми състав
PT Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
T-366/18
Интелектуална собственост
Pet King Brands / EUIPO - Virbac (SUIMOX)
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
T-392/18
Интелектуална собственост
Innocenti / EUIPO - Gemelli (Innocenti)
Общ съд - Седми състав
IT Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
T-398/18
Интелектуална собственост
Pielczyk / EUIPO - Thalgo TCH (DERMÆPIL SUGAR EPIL SYSTEM)
Общ съд - Осми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела T-453/18
T-454/18
Интелектуална собственост
Biasotto / EUIPO - Oofos (OOF)
Biasotto / EUIPO - Oofos (OO)
Общ съд - Осми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
устни състезания
T-500/18
Интелектуална собственост
Puma / EUIPO - Destilerias MG (MG PUMA)
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
T-652/18
Интелектуална собственост
Porus / EUIPO (oral Dialysis)
Общ съд - Девети състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 17/06/2019
14:30
устни състезания
C-211/18
Данъчни въпроси
Idealmed III
Съд - Sixième chambre
PT null
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 18/06/2019
09:30
съдебно решение
C-591/17
Европейско гражданство
Австрия / Германия
Съд - Голям състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
вторник 18/06/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-152/18 P
C-153/18 P
Икономическа политика
Crédit mutuel Arkéa / BCE
Съд - Първи състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
вторник 18/06/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-558/18
C-563/18
Принципи на общностното право
Miasto Łowicz
Prokuratura Okręgowa w Płocku
Съд - Голям състав
PL null
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 18/06/2019
09:30
устни състезания
T-607/15
Търговска политика
Yieh United Steel / Комисия
Общ съд - Втори състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
C-612/16
Търговска политика
C & J Clark International
Съд - Осми състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
C-607/17
Свобода на установяване
Memira Holding
Съд - Първи състав
SV null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
C-608/17
Свобода на установяване
Holmen
Съд - Първи състав
SV null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 19/06/2019
09:30
Заключение
C-93/18
Европейско гражданство
Bajratari
Съд - Първи състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 19/06/2019
09:30
устни състезания
C-532/18
Транспорт
Niki Luftfahrt
Съд - Четвърти състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 19/06/2019
09:30
устни състезания
C-578/18
Енергетика
Energiavirasto
Съд - Пети състав
FI null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
T-353/15
Държавни помощи
NeXovation / Комисия
Общ съд - Първи разширен състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
T-373/15
Държавни помощи
Ja zum Nürburgring / Комисия
Общ съд - Първи разширен състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
T-307/17
Интелектуална собственост
adidas / EUIPO - Shoe Branding Europe (Représentation de trois bandes parallèles)
Общ съд - Девети разширен състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 20/06/2019
09:30
съдебно решение
C-458/15
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
K.P.
Съд - Пети състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 20/06/2019
09:30
съдебно решение
C-682/17
ExxonMobil Production Deutschland
Съд - Пети състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 20/06/2019
09:30
Заключение
C-56/18 P
Държавни помощи
Комисия / Gmina Miasto Gdynia и Port Lotniczy Gdynia Kosakowo
Съд - Пети състав
PL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 20/06/2019
09:30
съдебно решение
C-72/18
Социална политика
Ustariz Aróstegui
Съд - Втори състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 20/06/2019
09:30
Заключение
C-192/18
Принципи на общностното право
Комисия / Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun)
Съд - Голям състав
PL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 20/06/2019
09:30
Заключение
C-212/18
Prato Nevoso Termo Energy
Съд - Втори състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 20/06/2019
09:30
Заключение
C-213/18
Транспорт
Guaitoli и др.
Съд - Първи състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 20/06/2019
09:30
Заключение
C-272/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Verein für Konsumenteninformation
Съд - Първи състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 20/06/2019
09:30
устни състезания
C-276/18
Данъчни въпроси
KrakVet Marek Batko
Съд - Пети състав
HU null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 20/06/2019
09:30
устни състезания
C-454/18
Енергетика
Baltic Cable
Съд - Трети състав
SV null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 20/06/2019
09:30
устни състезания
T-428/18
Интелектуална собственост
McDreams Hotel / EUIPO - McDonald's International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!)
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 20/06/2019
15:00
устни състезания
T-424/18
Интелектуална собственост
Puma / EUIPO - Carrefour (Représentation de lignes croisées)
Общ съд - Седми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF