График на съдебните заседания
Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
четвъртък 19/09/2019
08:30
устни състезания
C-307/18
Конкуренция
Generics (UK) и др.
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
устни състезания
C-511/17
Lintner
Съд - Трети състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
C-34/18
Lovasné Tóth
Съд - Трети състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-95/18
C-96/18
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
van den Berg и Giesen
Franzen
Съд - Четвърти състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
C-251/18
Търговска политика
Trace Sport
Съд - Четвърти състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
C-358/18 P
Селско стопанство
Полша / Комисия
Съд - Девети състав
PL Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
C-467/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Rayonna prokuratura Lom
Съд - Трети състав
BG Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 19/09/2019
09:30
Заключение
C-523/18
Индустриална политика
Engie Cartagena
Съд - Пети състав
ES Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
C-527/18
Сближаване на законодателствата
Gesamtverband Autoteile-Handel
Съд - Втори състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 19/09/2019
09:30
устни състезания
C-535/18
Land Nordrhein-Westfalen
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
C-544/18
Свободно движение на хора
Dakneviciute
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 19/09/2019
09:30
устни състезания
C-567/18
Интелектуална собственост
Coty Germany
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-386/14 RENV
Държавни помощи
FIH Holding и FIH / Комисия
Общ съд - Осми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-153/17
Правилник за длъжностните лица
FV / Съвет
Общ съд - Осми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-176/17
Интелектуална собственост
WhiteWave Services / EUIPO - Fernandes (VeGa one)
Общ съд - Четвърти състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-228/17
Търговска политика
Zhejiang Jndia Pipeline Industry / Комисия
Общ съд - Четвърти състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-476/17
Селско стопанство
Arysta LifeScience Netherlands / Комисия
Общ съд - Четвърти състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-783/17
GE Healthcare / Комисия
Общ съд - Четвърти състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-27/18 RENV
Правилник за длъжностните лица
FV / Съвет
Общ съд - Осми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-378/18
Интелектуална собственост
NHS / EUIPO - HLC SB Distribution (CRUZADE)
Общ съд - Осми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-379/18
Правилник за длъжностните лица
WI / Комисия
Общ съд - Осми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-678/18
Интелектуална собственост
Società agricola Giusti Dal Col / EUIPO - DMC (GIUSTI WINE)
Общ съд - Осми състав
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
14:30
съдебно решение
T-786/17
BTC / Комисия
Общ съд - Първи състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
14:30
съдебно решение
T-359/18
Интелектуална собственост
Unifarco / EUIPO - GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)
Общ съд - Първи състав
IT Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
14:30
съдебно решение
T-679/18
Интелектуална собственост
Showroom / EUIPO - E-Gab (SHOWROOM)
Общ съд - Първи състав
PL Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
14:30
устни състезания
T-711/18
Интелектуална собственост
Wyld / EUIPO - Kaufland Warenhandel (wyld)
Общ съд - Първи състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
14:30
съдебно решение
T-761/18
Интелектуална собственост
La Caixa / EUIPO - Imagic Vision (imagin bank)
Общ съд - Първи състав
ES Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF