График на съдебните заседания
Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
вторник 22/01/2019
09:00
съдебно решение
C-193/17
Социална политика
Cresco Investigation
Съд - Голям състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
вторник 22/01/2019
09:00
устни състезания
C-543/17
Сближаване на законодателствата
Комисия / Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Réseaux à haut débit)
Съд - Голям състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 22/01/2019
09:00
Заключение
C-694/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Pillar Securitisation
Съд - Трети състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
вторник 22/01/2019
09:30
съдебно решение
T-166/17
Клауза за подсъдност
EKETA / Комисия
Общ съд - Четвърти състав
EL Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 22/01/2019
09:30
съдебно решение
T-198/17
Клауза за подсъдност
EKETA / Комисия
Общ съд - Четвърти състав
EL Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 22/01/2019
09:30
устни състезания
T-228/17
Търговска политика
Zhejiang Jndia Pipeline Industry / Комисия
Общ съд - Четвърти състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF