График на съдебните заседания
Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
сряда 23/01/2019
09:30
съдебно решение
C-272/17
Свободно движение на хора
Zyla
Съд - Десети състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 23/01/2019
09:30
съдебно решение
C-387/17
Държавни помощи
Fallimento Traghetti del Mediterraneo
Съд - Първи състав
IT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
сряда 23/01/2019
09:30
съдебно решение
C-419/17 P
Deza / ECHA
Съд - Първи състав
CS Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 23/01/2019
09:30
съдебно решение
C-430/17
Walbusch Walter Busch
Съд - Трети състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
сряда 23/01/2019
09:30
Заключение
C-509/17
Социална политика
Plessers
Съд - Трети състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 23/01/2019
09:30
устни състезания
C-654/17 P
Държавни помощи
Bayerische Motoren Werke / Комисия и Freistaat Sachsen
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 23/01/2019
09:30
съдебно решение
C-661/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
M.A. и др.
Съд - Първи състав
EN Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
сряда 23/01/2019
09:30
устни състезания
C-686/17
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 23/01/2019
09:30
съдебно решение
C-698/17 P
Интелектуална собственост
Klement / EUIPO
Съд - Трети състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 23/01/2019
09:30
Заключение
C-697/17
Telecom Italia
Съд - Пети състав
IT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 23/01/2019
09:30
устни състезания
C-703/17
Свободно движение на хора
Krah
Съд - Втори състав
DE Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 23/01/2019
09:30
устни състезания
C-34/18
Lovasné Tóth
Съд - Трети състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 23/01/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-95/18
C-96/18
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
van den Berg и Giesen
Franzen
Съд - Четвърти състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 23/01/2019
09:30
устни състезания
T-601/17
Интелектуална собственост
Rubik's Brand / EUIPO - Simba Toys (Forme d'un cube)
Общ съд - Осми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 23/01/2019
14:00
устни състезания
T-434/15
Институционално право
Islamic Republic of Iran Shipping Lines и др. / Съвет
Общ съд - Втори състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF