График на съдебните заседания
Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
четвъртък 24/01/2019
08:30
устни състезания
C-586/16 P
Конкуренция
Sun Pharmaceutical Industries и Ranbaxy (UK) / Комисия
Съд - Четвърти състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/01/2019
08:30
устни състезания
C-588/16 P
Конкуренция
Generics (UK) / Комисия
Съд - Четвърти състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/01/2019
08:30
устни състезания
C-591/16 P
Конкуренция
Lundbeck / Комисия
Съд - Четвърти състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/01/2019
08:30
устни състезания
C-601/16 P
Конкуренция
Arrow Group и Arrow Generics / Комисия
Съд - Четвърти състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/01/2019
08:30
устни състезания
C-611/16 P
Конкуренция
Xellia Pharmaceuticals и Alpharma / Комисия
Съд - Четвърти състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/01/2019
08:30
устни състезания
C-614/16 P
Конкуренция
Merck / Комисия
Съд - Четвърти състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/01/2019
09:00
устни състезания
T-43/18
Интелектуална собственост
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Voitures)
Общ съд - Осми състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/01/2019
09:30
Заключение
C-458/15
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
K.P.
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 24/01/2019
09:30
съдебно решение
C-165/17
Данъчни въпроси
Morgan Stanley & Co International
Съд - Четвърти състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Mengozzi
четвъртък 24/01/2019
09:30
съдебно решение
C-313/17 P
Обща външна политика и политика на сигурност
Haswani / Съвет
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Mengozzi
четвъртък 24/01/2019
09:30
съдебно решение
C-326/17
Свободно движение на стоки
RDW и др.
Съд - Четвърти състав
NL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
четвъртък 24/01/2019
09:30
съдебно решение
C-477/17
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
Balandin и др.
Съд - Първи състав
NL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
четвъртък 24/01/2019
09:30
Заключение
C-603/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Bosworth и Hurley
Съд - Първи състав
EN Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 24/01/2019
09:30
Заключение
C-634/17
ReFood
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 24/01/2019
09:30
Заключение
C-660/17 P
Конкуренция
RF / Комисия
Съд - Първи състав
PL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
четвъртък 24/01/2019
09:30
Заключение
C-689/17
Conti 11. Container Schiffahrt
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 24/01/2019
09:30
Заключение
C-720/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Bilali
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 24/01/2019
09:30
Заключение
C-1/18
Митнически съюз
Oribalt Rīga
Съд - Пети състав
LV Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
четвъртък 24/01/2019
09:30
Заключение
C-43/18
CFE
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 24/01/2019
09:30
устни състезания
C-93/18
Европейско гражданство
Bajratari
Съд - Първи състав
EN Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/01/2019
09:30
Заключение
C-321/18
Terre wallonne
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 24/01/2019
09:30
устни състезания
T-94/15 RENV
Селско стопанство
Binca Seafoods / Комисия
Общ съд - Пети състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/01/2019
09:30
устни състезания
T-307/17
Интелектуална собственост
adidas / EUIPO - Shoe Branding Europe (Représentation de trois bandes parallèles)
Общ съд - Девети разширен състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/01/2019
09:30
устни състезания
T-751/17
Commune de Fessenheim и др. / Комисия
Общ съд - Първи състав
FR Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/01/2019
09:30
съдебно решение
T-785/17
Интелектуална собственост
Ilhan / EUIPO - Time Gate (SPORTSWEAR COMPANY BIG SAM)
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/01/2019
09:30
съдебно решение
T-800/17
Интелектуална собственост
Brown Street Holdings / EUIPO - Enesan (FIGHT LIFE)
Общ съд - Пети състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/01/2019
09:30
съдебно решение
T-181/18
Интелектуална собственост
Multifit / EUIPO (TAKE CARE)
Общ съд - Състав от един съдия
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/01/2019
10:30
устни състезания
T-191/18
Интелектуална собственост
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicules)
Общ съд - Осми състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/01/2019
11:30
устни състезания
T-192/18
Интелектуална собственост
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicules)
Общ съд - Осми състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF