График на съдебните заседания
Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
четвъртък 26/09/2019
09:30
съдебно решение
C-11/18 P
Обща външна политика и политика на сигурност
Klymenko / Съвет
Съд - Седми състав
EN Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 26/09/2019
09:30
Заключение
C-10/18 P
Конкуренция
Marine Harvest / Комисия
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 26/09/2019
09:30
съдебно решение
C-63/18
Vitali
Съд - Пети състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 26/09/2019
09:30
Заключение
C-394/18
Свобода на установяване
I.G.I.
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 26/09/2019
09:30
устни състезания
C-456/18 P
Държавни помощи
Унгария / Комисия
Съд - Първи състав
HU Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 26/09/2019
09:30
Заключение
C-532/18
Транспорт
Niki Luftfahrt
Съд - Четвърти състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 26/09/2019
09:30
съдебно решение
C-556/18
Комисия / Espagne (Eaux – Mise à jour des plans de gestion des îles Canaries)
Съд - Седми състав
ES Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 26/09/2019
09:30
устни състезания
C-560/18 P
Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych / Комисия
Съд - Пети състав
EN Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 26/09/2019
09:30
съдебно решение
C-600/18
Транспорт
UTEP 2006.
Съд - Осми състав
HU Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 26/09/2019
09:30
устни състезания
C-607/18 P
Конкуренция
NKT Verwaltung и NKT / Комисия
Съд - Седми състав
EN Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 26/09/2019
09:30
Заключение
C-785/18
Селско стопанство
GAEC Jeanningros
Съд - Четвърти състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona