CURIA
rss
разпечатване разпечатване
График

Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
четвъртък 26/10/2017
09:30
съдебно решение
C-39/16
Сближаване на законодателствата
Argenta Spaarbank
Съд - Пети състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 26/10/2017
09:30
Заключение
C-82/16
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
K.A. и др.
Съд - Голям състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 26/10/2017
09:30
съдебно решение
C-90/16
Данъчни въпроси
The English Bridge Union
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 26/10/2017
09:30
съдебно решение
C-195/16
Транспорт
I
Съд - Втори състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 26/10/2017
09:30
съдебно решение
C-347/16
Индустриална политика
Balgarska energiyna borsa
Съд - Пети състав
BG Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
четвъртък 26/10/2017
09:30
съдебно решение
C-407/16
Митнически съюз
Aqua Pro
Съд - Шести състав
LV Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Mengozzi
четвъртък 26/10/2017
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-454/16 P
C-455/16 P
C-456/16 P
C-458/16 P
Конкуренция
Global Steel Wire / Комисия
Moreda-Riviere Trefilerías / Комисия
Trefilerías Quijano / Комисия
Trenzas y Cables de Acero / Комисия
Съд - Шести състав
ES Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 26/10/2017
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-457/16 P
C-459/16 P
C-460/16 P
C-461/16 P
Конкуренция
Global Steel Wire / Комисия
Trenzas y Cables de Acero / Комисия
Trefilerías Quijano / Комисия
Moreda-Riviere Trefilerías / Комисия
Съд - Шести състав
ES Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 26/10/2017
09:30
Заключение
C-494/16
Социална политика
Santoro
Съд - Първи състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 26/10/2017
09:30
Заключение
C-533/16
Данъчни въпроси
Volkswagen
Съд - Втори състав
SK Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 26/10/2017
09:30
съдебно решение
C-534/16
Данъчни въпроси
BB construct
Съд - Девети състав
SK Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 26/10/2017
09:30
Заключение
C-550/16
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
A и S
Съд - Втори състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 26/10/2017
09:30
устни състезания
C-632/16
Dyson
Съд - Четвърти състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 26/10/2017
09:30
съдебно решение
T-704/14
Конкуренция
Marine Harvest / Комисия
Общ съд - Пети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 26/10/2017
09:30
устни състезания
T-286/15
Институционално право
KF / CSUE
Общ съд - Девети разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 26/10/2017
09:30
съдебно решение
T-394/15
Конкуренция
KPN / Комисия
Общ съд - Осми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 26/10/2017
09:30
устни състезания
T-591/15
Държавни помощи
Transavia Airlines / Комисия
Общ съд - Шести разширен състав
NL Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 26/10/2017
09:30
съдебно решение
T-685/15
Интелектуална собственост
Sulayr Global Service / EUIPO - Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE)
Общ съд - Девети състав
ES Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 26/10/2017
09:30
устни състезания
T-325/16
Конкуренция
České dráhy / Комисия
Общ съд - Осми състав
CS Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 26/10/2017
09:30
съдебно решение
T-330/16
Интелектуална собственост
Hello Media Group / EUIPO - Hola (#hello digitalmente diferentes)
Общ съд - Девети състав
ES Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 26/10/2017
09:30
съдебно решение
T-331/16
Интелектуална собственост
Hello Media Group / EUIPO - Hola (#hello media group)
Общ съд - Девети състав
ES Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 26/10/2017
09:30
съдебно решение
T-431/16
Конкуренция
VIMC / Комисия
Общ съд - Втори състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 26/10/2017
09:30
съдебно решение
T-601/16
Правилник за длъжностните лица
Paraskevaidis / Cedefop
Общ съд - Девети състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 26/10/2017
09:30
съдебно решение
T-706/16 P
Правилник за длъжностните лица
HB / Комисия
Общ съд - Състав по жалбите
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 26/10/2017
09:30
устни състезания
T-763/16
Клауза за подсъдност
PY / EUCAP Sahel Niger
Общ съд - Пети състав
FR Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 26/10/2017
09:30
съдебно решение
T-844/16
Интелектуална собственост
Alpirsbacher Klosterbräu Glauner / EUIPO (Klosterstoff)
Общ съд - Девети състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 26/10/2017
09:30
съдебно решение
T-857/16
Интелектуална собственост
Erdinger Weißbräu Werner Brombach / EUIPO (Forme d'un grand verre)
Общ съд - Шести състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 26/10/2017
11:00
устни състезания
C-530/16
Транспорт
Комисия / Полша
Съд - Четвърти състав
PL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 26/10/2017
11:30
устни състезания
T-621/16
Конкуренция
České dráhy / Комисия
Общ съд - Осми състав
CS Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF

.