График на съдебните заседания
Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
понеделник 27/05/2019
09:30
съдебно решение
C-509/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
PF (Procureur général de Lituanie)
Съд - Голям състав
EN Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
понеделник 27/05/2019
09:30
съдебно решение
C-82/19 PPU
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
PI (Parquet de Zwickau)
Съд - Голям състав
EN Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
вторник 04/06/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-609/17
C-610/17
Социална политика
TSN
AKT
Съд - Голям състав
FI Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
вторник 04/06/2019
09:30
Заключение
C-18/18
Свободно предоставяне на услуги
Glawischnig-Piesczek
Съд - Трети състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
вторник 04/06/2019
09:30
устни състезания
C-482/18
Данъчни въпроси
Google Ireland
Съд - Голям състав
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/06/2019
09:30
съдебно решение
C-38/17
GT
Съд - Седми състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
сряда 05/06/2019
09:30
Заключение
C-641/17
Свободно движение на капитали
College Pension Plan of British Columbia
Съд - Втори състав
DE Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
сряда 05/06/2019
09:30
съдебно решение
C-142/18
Сближаване на законодателствата
Skype Communications
Съд - Четвърти състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 05/06/2019
09:30
Заключение
C-189/18
Данъчни въпроси
Glencore Agriculture Hungary
Съд - Пети състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
сряда 05/06/2019
09:30
устни състезания
C-234/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
„AGRO IN 2001“
Съд - Трети състав
BG Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/06/2019
09:30
устни състезания
C-394/18
Свобода на установяване
I.G.I.
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/06/2019
09:30
устни състезания
C-544/18
Свободно движение на хора
HM Revenue & Customs
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/06/2019
09:30
съдебно решение
T-433/15
Институционално право
Bank Saderat / Съвет
Общ съд - Втори състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/06/2019
09:30
съдебно решение
T-616/17 RENV
Правилник за длъжностните лица
Siragusa / Съвет
Общ съд - Втори състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/06/2019
09:30
устни състезания
T-14/18
Селско стопанство
Гърция / Комисия
Общ съд - Четвърти състав
EL Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/06/2019
09:30
съдебно решение
T-229/18
Интелектуална собственост
Biolatte / EUIPO (Biolatte)
Общ съд - Първи състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/06/2019
09:30
съдебно решение
T-272/18
Интелектуална собственост
EBM Technologies / EUIPO (MobiPACS)
Общ съд - Втори състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/06/2019
09:30
съдебно решение
T-273/18
Правилник за длъжностните лица
Bernaldo de Quirós / Комисия
Общ съд - Втори състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
Заключение
C-659/17
Държавни помощи
Azienda Napoletana Mobilità
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 06/06/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-13/18
C-126/18
Данъчни въпроси
Sole-Mizo
Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.
Съд - Втори състав
HU Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
C-33/18
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
V
Съд - Sixième chambre
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
C-58/18
Schyns
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
C-223/18 P
Интелектуална собственост
Deichmann / EUIPO
Съд - Sixième chambre
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 06/06/2019
09:30
Заключение
C-233/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Haqbin
Съд - Голям състав
NL Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
C-264/18
P.M. и др.
Съд - Пети състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 06/06/2019
09:30
Заключение
C-302/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
X (Résidents de longue durée – Ressources stables, régulières и suffisantes)
Съд - Трети състав
NL Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 06/06/2019
09:30
устни състезания
C-341/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enrôlement des marins dans le port de Rotterdam)
Съд - Пети състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
C-361/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Weil
Съд - Sixième chambre
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
C-503/18 P
Правилник за длъжностните лица
Barnett / CESE
Съд - Sixième chambre
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-399/17
Институционално право
Dalli / Комисия
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-539/17
Клауза за подсъдност
Европейска инвестиционна банка / Syrie
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-540/17
Клауза за подсъдност
Европейска инвестиционна банка / Syrie
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-541/17
Клауза за подсъдност
Европейска инвестиционна банка / Syrie
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-542/17
Клауза за подсъдност
Европейска инвестиционна банка / Syrie
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-543/17
Клауза за подсъдност
Европейска инвестиционна банка / Syrie
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-588/17
Клауза за подсъдност
Европейска инвестиционна банка / Syrie
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-589/17
Клауза за подсъдност
Европейска инвестиционна банка / Syrie
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-590/17
Клауза за подсъдност
Европейска инвестиционна банка / Syrie
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-591/17
Клауза за подсъдност
Европейска инвестиционна банка / Syrie
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-614/17
Правилник за длъжностните лица
Bonnafous / EACEA
Общ съд - Трети състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
устни състезания
T-778/17
Държавни помощи
Autostrada Wielkopolska / Комисия
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-43/18
Интелектуална собственост
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Bus T 5)
Общ съд - Осми състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-191/18
Интелектуална собственост
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Caddy Maxi)
Общ съд - Осми състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-192/18
Интелектуална собственост
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Caddy)
Общ съд - Осми състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-209/18
Интелектуална собственост
Porsche / EUIPO - Autec (Véhicules motorisés)
Общ съд - Трети състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-210/18
Интелектуална собственост
Porsche / EUIPO - Autec (Voitures)
Общ съд - Трети състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-220/18
Интелектуална собственост
Torrefazione Caffè Michele Battista / EUIPO - Battista Nino Caffè (Battistino)
Общ съд - Седми състав
IT Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-221/18
Интелектуална собственост
Torrefazione Caffè Michele Battista / EUIPO - Battista Nino Caffè (BATTISTINO)
Общ съд - Седми състав
IT Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела T-300/18
T-301/18
Yanukovych / Съвет
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
устни състезания
T-301/18
Yanukovych / Съвет
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-449/18
Интелектуална собственост
Ortlieb Sportartikel / EUIPO (Représentation d’un polygone octogonal)
Общ съд - Sixième chambre
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 11/06/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-515/17 P
C-561/17 P
Принципи на общностното право
Uniwersytet Wrocławski / REA
Полша / Uniwersytet Wrocławski и REA
Съд - Голям състав
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 11/06/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-349/18
C-350/18
C-351/18
Kanyeba
Nijs
Dedroog
Съд - Пети състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
вторник 11/06/2019
09:30
съдебно решение
T-478/16
Frank / Комисия
Общ съд - Пети състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 11/06/2019
09:30
съдебно решение
T-462/17
Правилник за длъжностните лица
TO / AEE
Общ съд - Пети състав
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 11/06/2019
09:30
съдебно решение
T-138/18
Правилник за длъжностните лица
De Esteban Alonso / Комисия
Общ съд - Пети състав
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 11/06/2019
09:30
устни състезания
T-492/18
Интелектуална собственост
Zhadanov / EUIPO (Scanner Pro)
Общ съд - Пети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 11/06/2019
14:30
устни състезания
T-404/18
Интелектуална собственост
Zhadanov / EUIPO (PDF Expert)
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 12/06/2019
09:30
съдебно решение
C-628/17
Orange Polska
Съд - Пети състав
PL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 12/06/2019
09:30
съдебно решение
C-705/17
Интелектуална собственост
Hansson
Съд - Пети състав
SV Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 12/06/2019
09:30
съдебно решение
C-43/18
CFE
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 12/06/2019
09:30
съдебно решение
C-185/18
Данъчни въпроси
Oro Efectivo
Съд - Sixième chambre
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 12/06/2019
09:30
Заключение
C-222/18
VIPA
Съд - Пети състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
сряда 12/06/2019
09:30
съдебно решение
C-321/18
Terre wallonne
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 12/06/2019
09:30
устни състезания
C-405/18
Свободно движение на хора
AURES Holdings
Съд - Четвърти състав
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 12/06/2019
09:30
устни състезания
C-442/18 P
BCE / Espírito Santo Financial (Portugal)
Съд - Първи състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 12/06/2019
09:30
устни състезания
C-524/18
Dr. Willmar Schwabe
Съд - Втори състав
DE Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 12/06/2019
09:30
устни състезания
C-622/18
Интелектуална собственост
Cooper International Spirits и др.
Съд - Пети състав
FR Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 12/06/2019
09:30
съдебно решение
T-167/17
Правилник за длъжностните лица
RV / Комисия
Общ съд - Втори състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 12/06/2019
09:30
устни състезания
T-337/17
Конкуренция
Air France-KLM / Комисия
Общ съд - Четвърти разширен състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 12/06/2019
09:30
съдебно решение
T-583/17
Интелектуална собственост
EOS Deutscher Inkasso-Dienst / EUIPO - IOS Finance EFC (IOS FINANCE)
Общ съд - Sixième chambre
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 12/06/2019
09:30
съдебно решение
T-291/18
Интелектуална собственост
Biedermann Technologies / EUIPO (Compliant Constructs)
Общ съд - Втори състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 12/06/2019
09:30
съдебно решение
T-346/18
Интелектуална собственост
Advance Magazine Publishers / EUIPO - Enovation Brands (VOGUE)
Общ съд - Трети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
C-664/17
Социална политика
Ellinika Nafpigeia
Съд - Трети състав
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
C-22/18
Европейско гражданство
TopFit и Biffi
Съд - Трети състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 13/06/2019
09:30
Заключение
C-75/18
Данъчни въпроси
Vodafone Magyarország
Съд - Голям състав
HU Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 13/06/2019
09:30
Заключение
C-160/18
X (Recouvrement de droits additionnels à l’importation)
Съд - Четвърти състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
C-193/18
Сближаване на законодателствата
Google
Съд - Четвърти състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 13/06/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-203/18
C-374/18
Свободно движение на хора
Deutsche Post и Leymann
UPS Deutschland и др.
Съд - Трети състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
четвъртък 13/06/2019
09:30
Заключение
C-261/18
Комисия / Irlande (Parc éolien de Derrybrien)
Съд - Голям състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
C-317/18
Социална политика
Correia Moreira
Съд - Осми състав
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 13/06/2019
09:30
Заключение
C-363/18
Сближаване на законодателствата
Organisation juive européenne и Vignoble Psagot
Съд - Голям състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 13/06/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-364/18
C-365/18
Енергетика
Eni
Shell Italia
Съд - Девети състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 13/06/2019
09:30
Заключение
C-377/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
AH e.a. (Présomption d’innocence)
Съд - Втори състав
BG Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
C-420/18
Данъчни въпроси
IO (TVA – Activité de membre d’un conseil de surveillance)
Съд - Втори състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 13/06/2019
09:30
устни състезания
C-450/18
Социална политика
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Съд - Първи състав
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
C-505/18
Държавни помощи
COPEBI
Съд - Пети състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 13/06/2019
09:30
устни състезания
C-523/18
Индустриална политика
Engie Cartagena
Съд - Пети състав
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
T-248/17 RENV
Правилник за длъжностните лица
CC / Парламент
Общ съд - Осми състав
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
устни състезания
T-338/17
Конкуренция
Air France / Комисия
Общ съд - Четвърти разширен състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
T-75/18
Интелектуална собственост
MPM-Quality / EUIPO - Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)
Общ съд - Седми състав
CS Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
T-74/18
Интелектуална собственост
Visi / one / EUIPO - EasyFix (Porte-affichette pour véhicules)
Общ съд - Осми състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
устни състезания
T-225/18
Правилник за длъжностните лица
Manéa / CdT
Общ съд - Седми състав
FR Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
T-244/18
Synergy Hellas / Комисия
Общ съд - Девети състав
EL Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
T-299/18
Strabag Belgium / Парламент
Общ съд - Девети състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
T-357/18
Интелектуална собственост
Luz Saúde / EUIPO - Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)
Общ съд - Осми състав
PT Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
T-366/18
Интелектуална собственост
Pet King Brands / EUIPO - Virbac (SUIMOX)
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
T-392/18
Интелектуална собственост
Innocenti / EUIPO - Gemelli (Innocenti)
Общ съд - Седми състав
IT Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
T-398/18
Интелектуална собственост
Pielczyk / EUIPO - Thalgo TCH (DERMÆPIL SUGAR EPIL SYSTEM)
Общ съд - Осми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела T-453/18
T-454/18
Интелектуална собственост
Biasotto / EUIPO - Oofos (OOF)
Biasotto / EUIPO - Oofos (OO)
Общ съд - Осми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
устни състезания
T-500/18
Интелектуална собственост
Puma / EUIPO - Destilerias MG (MG PUMA)
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
T-652/18
Интелектуална собственост
Porus / EUIPO (oral Dialysis)
Общ съд - Девети състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 17/06/2019
14:30
устни състезания
C-211/18
Данъчни въпроси
Idealmed III
Съд - Sixième chambre
PT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 18/06/2019
09:30
съдебно решение
C-591/17
Европейско гражданство
Австрия / Германия
Съд - Голям състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
вторник 18/06/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-152/18 P
C-153/18 P
Икономическа политика
Crédit mutuel Arkéa / BCE
Съд - Първи състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
вторник 18/06/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-558/18
C-563/18
Принципи на общностното право
Miasto Łowicz
Prokuratura Okręgowa w Płocku
Съд - Голям състав
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 18/06/2019
09:30
устни състезания
T-607/15
Търговска политика
Yieh United Steel / Комисия
Общ съд - Втори състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 18/06/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела T-624/15
T-694/15
T-704/15
Държавни помощи
European Food и др. / Комисия
Micula / Комисия
Micula и др. / Комисия
Общ съд - Втори разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 18/06/2019
09:30
съдебно решение
T-828/17
Правилник за длъжностните лица
Quadri di Cardano / Комисия
Общ съд - Втори състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 18/06/2019
09:30
устни състезания
T-434/18
Интелектуална собственост
Vans / EUIPO (ULTRARANGE)
Общ съд - Първи състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 18/06/2019
09:30
съдебно решение
T-569/18
Интелектуална собственост
W. Kordes' Söhne Rosenschulen / EUIPO (Kordes' Rose Monique)
Общ съд - Втори състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
C-612/16
Търговска политика
C & J Clark International
Съд - Осми състав
EN Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
C-607/17
Свобода на установяване
Memira Holding
Съд - Първи състав
SV Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
C-608/17
Свобода на установяване
Holmen
Съд - Първи състав
SV Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
C-660/17 P
Конкуренция
RF / Комисия
Съд - Първи състав
PL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
C-41/18
Meca
Съд - Четвърти състав
IT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 19/06/2019
09:30
Заключение
C-93/18
Европейско гражданство
Bajratari
Съд - Първи състав
EN Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 19/06/2019
09:30
устни състезания
C-532/18
Транспорт
Niki Luftfahrt
Съд - Четвърти състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 19/06/2019
09:30
устни състезания
C-578/18
Енергетика
Energiavirasto
Съд - Пети състав
FI Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
T-353/15
Държавни помощи
NeXovation / Комисия
Общ съд - Първи разширен състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
T-373/15
Държавни помощи
Ja zum Nürburgring / Комисия
Общ съд - Първи разширен състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
T-179/16 RENV
Интелектуална собственост
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER SMOKY)
Общ съд - Първи състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
T-180/16 RENV
Интелектуална собственост
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER SHAPE)
Общ съд - Първи състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
T-181/16 RENV
Интелектуална собственост
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER PRECISE)
Общ съд - Първи състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
T-182/16 RENV
Интелектуална собственост
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER DUO)
Общ съд - Първи състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
T-183/16 RENV
Интелектуална собственост
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER DRAMA)
Общ съд - Първи състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
T-307/17
Интелектуална собственост
adidas / EUIPO - Shoe Branding Europe (Représentation de trois bandes parallèles)
Общ съд - Девети разширен състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 19/06/2019
09:30
устни състезания
T-326/17
Конкуренция
Air Canada / Комисия
Общ съд - Четвърти разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
T-28/18
Интелектуална собственост
Marriott Worldwide / EUIPO - AC Milan (AC MILAN)
Общ съд - Четвърти състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
T-213/18
Интелектуална собственост
Brita / EUIPO (Forme d'un robinet)
Общ съд - Четвърти състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
T-479/18
Интелектуална собственост
Multifit / EUIPO (Premiere)
Общ съд - Състав от един съдия
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 20/06/2019
09:30
съдебно решение
C-458/15
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
K.P.
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 20/06/2019
09:30
съдебно решение
C-682/17
ExxonMobil Production Deutschland
Съд - Пети състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 20/06/2019
09:30
съдебно решение
C-1/18
Митнически съюз
Oribalt Rīga
Съд - Пети състав
LV Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
четвъртък 20/06/2019
09:30
съдебно решение
C-72/18
Социална политика
Ustariz Aróstegui
Съд - Втори състав
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 20/06/2019
09:30
съдебно решение
C-100/18
Сближаване на законодателствата
Línea Directa Aseguradora
Съд - Втори състав
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 20/06/2019
09:30
Заключение
C-192/18
Принципи на общностното право
Комисия / Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun)
Съд - Голям състав
PL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 20/06/2019
09:30
Заключение
C-212/18
Prato Nevoso Termo Energy
Съд - Втори състав
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 20/06/2019
09:30
Заключение
C-213/18
Транспорт
Guaitoli и др.
Съд - Първи състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 20/06/2019
09:30
устни състезания
C-276/18
Данъчни въпроси
KrakVet Marek Batko
Съд - Пети състав
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 20/06/2019
09:30
съдебно решение
C-291/18
Данъчни въпроси
Grup Servicii Petroliere
Съд - Трети състав
RO Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 20/06/2019
09:30
съдебно решение
C-404/18
Социална политика
Hakelbracht и др.
Съд - Трети състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 20/06/2019
09:30
устни състезания
C-454/18
Енергетика
Baltic Cable
Съд - Трети състав
SV Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 20/06/2019
09:30
съдебно решение
T-578/17
Държавни помощи
a&o hostel and hotel Berlin / Комисия
Общ съд - Sixième chambre
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 20/06/2019
09:30
съдебно решение
T-389/18
Интелектуална собственост
Nonnemacher / EUIPO - Ingram (WKU)
Общ съд - Пети състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 20/06/2019
09:30
съдебно решение
T-390/18
Интелектуална собственост
Nonnemacher / EUIPO - Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION)
Общ съд - Пети състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 20/06/2019
09:30
устни състезания
T-428/18
Интелектуална собственост
McDreams Hotel / EUIPO - McDonald's International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!)
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 21/06/2019
09:30
устни състезания
T-67/18
Селско стопанство
Probelte / Комисия
Общ съд - Пети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 24/06/2019
14:30
съдебно решение
C-573/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Popławski
Съд - Голям състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
понеделник 24/06/2019
14:30
устни състезания
C-66/18
Свободно предоставяне на услуги
Комисия / Hongrie (Enseignement supérieur)
Съд - Голям състав
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 24/06/2019
14:30
съдебно решение
C-619/18
Принципи на общностното право
Комисия / Pologne (Indépendance de la Cour suprême)
Съд - Голям състав
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
вторник 25/06/2019
09:30
устни състезания
T-19/18
Селско стопанство
Литва / Комисия
Общ съд - Втори състав
LT Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 26/06/2019
09:30
съдебно решение
C-723/17
Craeynest и др.
Съд - Първи състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 26/06/2019
09:30
съдебно решение
C-729/17
Свободно движение на хора
Комисия / Гърция
Съд - Четвърти състав
EL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 26/06/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-155/18 P
C-156/18 P
C-157/18 P
C-158/18 P
Интелектуална собственост
Tulliallan Burlington / EUIPO
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 26/06/2019
09:30
съдебно решение
C-159/18
Транспорт
Moens
Съд - Четвърти състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
сряда 26/06/2019
09:30
съдебно решение
C-247/18 P
Социална политика
Италия / Commission (Vérifications nécessaires)
Съд - Четвърти състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
сряда 26/06/2019
09:30
Заключение
C-255/18
Сближаване на законодателствата
State Street Bank International
Съд - Първи състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 26/06/2019
09:30
Заключение
C-386/18
Политика в областта на рибарството
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel
Съд - Втори състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
сряда 26/06/2019
09:30
Заключение
C-396/18
Транспорт
Cafaro
Съд - Първи състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 26/06/2019
09:30
съдебно решение
C-407/18
Addiko Bank
Съд - Осми състав
SL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 26/06/2019
09:30
съдебно решение
T-466/16
Икономическа политика
NRW. Bank / CRU
Общ съд - Осми разширен състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 26/06/2019
09:30
устни състезания
T-350/17
Конкуренция
Singapore Airlines и Singapore Airlines Cargo / Комисия
Общ съд - Четвърти разширен състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 26/06/2019
09:30
съдебно решение
T-474/17
Селско стопанство
Португалия / Комисия
Общ съд - Първи състав
PT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 26/06/2019
09:30
съдебно решение
T-617/17
Институционално право
Vialto Consulting / Комисия
Общ съд - Първи състав
EL Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 26/06/2019
09:30
устни състезания
T-21/18
Селско стопанство
Полша / Комисия
Общ съд - Sixième chambre
PL Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 26/06/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела T-117/18
T-118/18
T-119/18
T-120/18
T-121/18
Интелектуална собственост
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO ( 500 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)
Общ съд - Осми състав
PL Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 26/06/2019
09:30
съдебно решение
T-651/18
Интелектуална собственост
Balani Balani и др. / EUIPO - Play Hawkers (HAWKERS)
Общ съд - Осми състав
ES Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 26/06/2019
11:00
устни състезания
C-427/18 P
Правилник за длъжностните лица
SEAE / Alba Aguilera и др.
Съд - Десети състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 26/06/2019
14:30
устни състезания
T-689/18
Интелектуална собственост
Executive Selling / EUIPO (EXECUTIVE SELLING)
Общ съд - Втори състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 27/06/2019
09:00
устни състезания
C-228/18
Конкуренция
Budapest Bank и др.
Съд - Пети състав
HU Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 27/06/2019
09:30
съдебно решение
C-597/17
Данъчни въпроси
Belgisch Syndicaat van Chiropraxie и др.
Съд - Sixième chambre
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 27/06/2019
09:30
устни състезания
C-114/18
Сближаване на законодателствата
Sandoz и Hexal
Съд - Четвърти състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 27/06/2019
09:30
Заключение
C-274/18
Социална политика
Schuch-Ghannadan
Съд - Трети състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 27/06/2019
09:30
съдебно решение
C-348/18
Селско стопанство
Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele
Съд - Седми състав
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 27/06/2019
09:30
Заключение
C-379/18
Транспорт
Deutsche Lufthansa
Съд - Четвърти състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 27/06/2019
09:30
Заключение
C-445/18
Селско стопанство
Vaselife International и Chrysal International
Съд - Първи състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 27/06/2019
09:30
съдебно решение
C-518/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
RD (Certification en tant que titre exécutoire européen)
Съд - Sixième chambre
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 27/06/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-585/18
C-624/18
C-625/18
Принципи на общностното право
Krajowa Rada Sądownictwa (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
CP (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
DO (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
Съд - Голям състав
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 27/06/2019
09:30
съдебно решение
T-20/17
Държавни помощи
Унгария / Комисия
Общ съд - Девети състав
HU Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 27/06/2019
09:30
съдебно решение
T-135/18
Институционално право
Szegedi / Парламент
Общ съд - Sixième chambre
HU Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 27/06/2019
09:30
съдебно решение
T-268/18
Интелектуална собственост
Luciano Sandrone / EUIPO - J. García Carrión (Luciano Sandrone)
Общ съд - Седми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 27/06/2019
09:30
съдебно решение
T-334/18
Интелектуална собственост
Bodegas Altún / EUIPO - Codorníu (ANA DE ALTUN)
Общ съд - Sixième chambre
ES Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 27/06/2019
09:30
съдебно решение
T-385/18
Интелектуална собственост
Aldi / EUIPO - Crone (CRONE)
Общ съд - Трети състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 27/06/2019
09:30
устни състезания
T-700/18
Интелектуална собственост
Kalypso Media Group / EUIPO - Wizards of the Coast (DUNGEONS)
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 28/06/2019
09:30
съдебно решение
T-741/16
Търговска политика
Changmao Biochemical Engineering / Комисия
Общ съд - Втори състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 28/06/2019
09:30
устни състезания
T-334/17
Конкуренция
Cargolux Airlines / Комисия
Общ съд - Четвърти разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 28/06/2019
09:30
съдебно решение
T-64/18
Институционално право
Alfamicro / Комисия
Общ съд - Втори състав
PT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 28/06/2019
09:30
съдебно решение
T-340/18
Интелектуална собственост
Gibson Brands / EUIPO - Wilfer (Forme d’un corps de guitare)
Общ съд - Втори състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 28/06/2019
09:30
устни състезания
T-361/18
Интелектуална собственост
APEDA / EUIPO - Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)
Общ съд - Втори състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 28/06/2019
09:30
съдебно решение
T-377/18
Intercept Pharma и Intercept Pharmaceuticals / EMA
Общ съд - Втори състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 02/07/2019
09:30
устни състезания
C-274/14
Държавни помощи
Banco de Santander
Съд - Голям състав
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 02/07/2019
09:30
Заключение
C-240/18 P
Интелектуална собственост
Constantin Film Produktion / EUIPO
Съд - Пети състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
вторник 02/07/2019
09:30
устни състезания
T-323/17
Конкуренция
Martinair Holland / Комисия
Общ съд - Четвърти разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 02/07/2019
09:30
устни състезания
T-31/18
Izuzquiza и Semsrott / Frontex
Общ съд - Първи състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 02/07/2019
14:30
устни състезания
T-325/17
Конкуренция
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij / Комисия
Общ съд - Четвърти разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 03/07/2019
09:30
съдебно решение
C-644/17
Търговска политика
Eurobolt
Съд - Четвърти състав
NL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 03/07/2019
09:30
съдебно решение
C-668/17 P
Интелектуална собственост
Viridis Pharmaceutical / EUIPO
Съд - Четвърти състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 03/07/2019
09:30
съдебно решение
C-242/18
Данъчни въпроси
UniCredit Leasing
Съд - Първи състав
BG Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
сряда 03/07/2019
09:30
съдебно решение
C-316/18
Данъчни въпроси
The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge
Съд - Осми състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 03/07/2019
09:30
съдебно решение
C-387/18
Свободно движение на стоки
Delfarma
Съд - Пети състав
PL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 03/07/2019
09:30
устни състезания
C-389/18
Данъчни въпроси
Brussels Securities
Съд - Седми състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 03/07/2019
09:30
устни състезания
C-465/18
Свободно предоставяне на услуги
Comune di Bernareggio
Съд - Четвърти състав
IT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 03/07/2019
09:30
съдебно решение
T-573/16
Правилник за длъжностните лица
PT / Европейска инвестиционна банка
Общ съд - Четвърти състав
SV Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 03/07/2019
09:30
устни състезания
T-340/17
Конкуренция
Japan Airlines / Комисия
Общ съд - Четвърти разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 03/07/2019
09:30
съдебно решение
T-602/17
Селско стопанство
Испания / Комисия
Общ съд - Девети състав
ES Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 03/07/2019
09:30
устни състезания
T-545/18
Правилник за длъжностните лица
YL / Комисия
Общ съд - Девети състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 04/07/2019
09:30
съдебно решение
C-377/17
Свободно предоставяне на услуги
Комисия / Германия
Съд - Четвърти състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 04/07/2019
09:30
съдебно решение
C-393/17
Kirschstein
Съд - Трети състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 04/07/2019
09:30
съдебно решение
C-622/17
Свободно предоставяне на услуги
Baltic Media Alliance
Съд - Втори състав
LT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 04/07/2019
09:30
съдебно решение
C-624/17
Tronex
Съд - Втори състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 04/07/2019
09:30
Заключение
C-56/18 P
Държавни помощи
Комисия / Gmina Miasto Gdynia и Port Lotniczy Gdynia Kosakowo
Съд - Пети състав
PL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 04/07/2019
09:30
съдебно решение
C-99/18 P
Интелектуална собственост
FTI Touristik / EUIPO
Съд - Десети състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 04/07/2019
09:30
Заключение
C-323/18
Данъчни въпроси
Tesco-Global Áruházak
Съд - Голям състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 04/07/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-477/18
C-478/18
Сближаване на законодателствата
Exportslachterij J. Gosschalk
Compaxo Vlees Zevenaar и др.
Съд - Четвърти състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 04/07/2019
09:30
съдебно решение
T-598/17
Селско стопанство
Италия / Комисия
Общ съд - Осми състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 04/07/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела T-163/18
T-164/18
T-165/18
T-166/18
T-167/18
T-168/18
T-169/18
Amisi Kumba / Съвет
Kampete / Съвет
Kahimbi Kasagwe / Съвет
Ilunga Luyoyo / Съвет
Kanyama / Съвет
Numbi / Съвет
Kibelisa Ngambasai / Съвет
Общ съд - Девети разширен състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 04/07/2019
09:30
устни състезания
T-498/18
Интелектуална собственост
ZPC Flis / EUIPO - Aldi Einkauf (Happy Moreno choco)
Общ съд - Осми състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 04/07/2019
14:30
устни състезания
Съединени дела T-170/18
T-171/18
T-172/18
T-173/18
T-174/18
T-175/18
T-176/18
T-177/18
Kande Mupompa / Съвет
Boshab / Съвет
Akili Mundos / Съвет
Ramazani Shadary / Съвет
Mutondo / Съвет
Ruhorimbere / Съвет
Mende Omalanga / Съвет
Kazembe Musonda / Съвет
Общ съд - Девети разширен състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 05/07/2019
09:30
устни състезания
T-343/17
Конкуренция
Cathay Pacific Airways / Комисия
Общ съд - Четвърти разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 05/07/2019
09:30
устни състезания
T-241/18
Правилник за длъжностните лица
Bruno / Комисия
Общ съд - Втори състав
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 08/07/2019
14:30
устни състезания
C-457/18
Принципи на общностното право
Словения / Croatie
Съд - Голям състав
HR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
понеделник 08/07/2019
14:30
устни състезания
T-211/18
Vanda Pharmaceuticals / Комисия
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 09/07/2019
09:00
устни състезания
C-311/18
Сближаване на законодателствата
Facebook Ireland и Schrems
Съд - Голям състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 09/07/2019
09:00
Заключение
C-414/18
Сближаване на законодателствата
Iccrea Banca
Съд - Голям състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
вторник 09/07/2019
09:30
устни състезания
T-342/17
Конкуренция
Deutsche Lufthansa и др. / Комисия
Общ съд - Четвърти разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 09/07/2019
09:30
съдебно решение
T-746/17
Интелектуална собственост
TrekStor / EUIPO - Beats Electronics (i.Beat jump)
Общ съд - Първи състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 09/07/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела T-748/17
T-770/17
Интелектуална собственост
TrekStor / EUIPO - Beats Electronics (iBeat)
Beats Electronics / EUIPO - TrekStor (iBeat)
Общ съд - Първи състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 09/07/2019
09:30
съдебно решение
T-749/17
Интелектуална собственост
TrekStor / EUIPO - Beats Electronics (i.Beat jess)
Общ съд - Първи състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 09/07/2019
09:30
съдебно решение
T-53/18
Сближаване на законодателствата
Германия / Комисия
Общ съд - Първи състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 09/07/2019
09:30
съдебно решение
T-253/18
Правилник за длъжностните лица
VY / Комисия
Общ съд - Трети състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 09/07/2019
09:30
устни състезания
T-295/18
Селско стопанство
Гърция / Комисия
Общ съд - Втори състав
EL Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 09/07/2019
09:30
съдебно решение
T-397/18
Интелектуална собственост
Hugo's Hotel / EUIPO - H'ugo's (HUGO’S BURGER Bar)
Общ съд - Първи състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 09/07/2019
09:30
устни състезания
T-547/18
Правилник за длъжностните лица
Teeäär / BCE
Общ съд - Първи състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 09/07/2019
14:30
устни състезания
T-22/18
Селско стопанство
България / Комисия
Общ съд - Втори състав
BG Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 09/07/2019
15:00
устни състезания
T-592/18
Правилник за длъжностните лица
Wywiał-Prząda / Комисия
Общ съд - Пети състав
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 10/07/2019
09:30
съдебно решение
C-649/17
Amazon EU
Съд - Първи състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 10/07/2019
09:30
съдебно решение
C-722/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Reitbauer и др.
Съд - Първи състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
сряда 10/07/2019
09:30
съдебно решение
C-19/18 P
Институционално право
VG / Комисия
Съд - Първи състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 10/07/2019
09:30
съдебно решение
C-26/18
Данъчни въпроси
Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
Съд - Първи състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 10/07/2019
09:30
съдебно решение
C-39/18 P
Конкуренция
Комисия / Icap и др.
Съд - Трети състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
сряда 10/07/2019
09:30
съдебно решение
C-89/18
Външни отношения
A
Съд - Първи състав
DA null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 10/07/2019
09:30
съдебно решение
C-163/18
Транспорт
HQ и др.
Съд - Трети състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 10/07/2019
09:30
съдебно решение
C-210/18
Транспорт
WESTbahn Management
Съд - Осми състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 10/07/2019
09:30
съдебно решение
C-249/18
Митнически съюз
CEVA Freight Holland
Съд - Осми състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
сряда 10/07/2019
09:30
съдебно решение
C-273/18
Данъчни въпроси
Kuršu zeme
Съд - Осми състав
LV null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
сряда 10/07/2019
09:30
съдебно решение
C-345/18 P
Търговска политика
Caviro Distillerie и др. / Комисия
Съд - Осми състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
сряда 10/07/2019
09:30
съдебно решение
C-410/18
Свободно движение на хора
Aubriet
Съд - Първи състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 10/07/2019
09:30
Заключение
C-467/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Rayonna prokuratura Lom
Съд - Трети състав
BG null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 10/07/2019
09:30
устни състезания
T-628/18
Интелектуална собственост
E.J. Papadopoulos / EUIPO - Europastry (fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre)
Общ съд - Осми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 10/07/2019
14:00
устни състезания
T-227/18
Конкуренция
Microsemi Europe и Microsemi / Комисия
Общ съд - Втори състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/07/2019
09:30
съдебно решение
C-697/17
Telecom Italia
Съд - Пети състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 11/07/2019
09:30
съдебно решение
C-716/17
Свободно движение на хора
A
Съд - Четвърти състав
DA null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 11/07/2019
09:30
съдебно решение
C-91/18
Данъчни въпроси
Комисия / Grèce (Tsipouro)
Съд - Седми състав
EL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 11/07/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-103/18
C-429/18
Социална политика
Sánchez Ruiz
Fernández Álvarez и др.
Съд - Втори състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 11/07/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-180/18
C-286/18
C-287/18
Agrenergy
Fusignano Due
Съд - Десети състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 11/07/2019
09:30
Заключение
C-298/18
Социална политика
Grafe и Pohle
Съд - Четвърти състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 11/07/2019
09:30
съдебно решение
C-304/18
Комисия / Italie (Ressources propres - Recouvrement d'une dette douanière)
Съд - Седми състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 11/07/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-355/18
C-356/18
C-357/18
C-479/18
Свободно предоставяне на услуги
Rust-Hackner
Gmoser
Plackner
UNIQA Österreich Versicherungen и др.
Съд - Трети състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 11/07/2019
09:30
Заключение
C-380/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
E.P. (Menace pour l’ordre public)
Съд - Първи състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 11/07/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-381/18
C-382/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
G.S. (Menace pour l’ordre public)
V.G. (Menace pour l’ordre public)
Съд - Първи състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 11/07/2019
09:30
Заключение
C-395/18
Tim
Съд - Втори състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 11/07/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-398/18
C-428/18
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
Bocero Torrico
Bode
Съд - Осми състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 11/07/2019
09:30
Заключение
C-400/18
Данъчни въпроси
Infohos
Съд - Втори състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 11/07/2019
09:30
съдебно решение
C-416/18 P
Обща външна политика и политика на сигурност
Azarov / Съвет
Съд - Седми състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 11/07/2019
09:30
Заключение
C-421/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Ordre des avocats du barreau de Dinant
Съд - Първи състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 11/07/2019
09:30
съдебно решение
C-434/18
Комисия / Italie (Programme national - déchets radioactifs)
Съд - Девети състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 11/07/2019
09:30
Заключение
C-447/18
Свободно движение на хора
Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava и др.
Съд - Трети състав
SK null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 11/07/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-469/18
C-470/18
Данъчни въпроси
Belgische Staat
Съд - Пети състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 11/07/2019
09:30
съдебно решение
C-502/18
Транспорт
České aerolinie
Съд - Девети състав
CS null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
четвъртък 11/07/2019
09:30
устни състезания
C-582/18 P
Конкуренция
Viscas / Комисия
Съд - Седми състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/07/2019
09:30
устни състезания
C-589/18 P
Конкуренция
Furukawa Electric / Комисия
Съд - Седми състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/07/2019
09:30
устни състезания
C-590/18 P
Конкуренция
Fujikura / Commision
Съд - Седми състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/07/2019
09:30
съдебно решение
T-522/15
Конкуренция
CCPL и др. / Комисия
Общ съд - Седми състав
IT Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/07/2019
09:30
съдебно решение
T-523/15
Конкуренция
Italmobiliare и др. / Комисия
Общ съд - Седми състав
IT Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/07/2019
09:30
съдебно решение
T-530/15
Конкуренция
Huhtamäki и Huhtamaki Flexible Packaging Germany / Комисия
Общ съд - Седми състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/07/2019
09:30
съдебно решение
T-582/15
Конкуренция
Silver Plastics и Johannes Reifenhäuser / Комисия
Общ съд - Седми състав
DE Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/07/2019
09:30
съдебно решение
T-805/16
Клауза за подсъдност
IPPT PAN / Комисия и REA
Общ съд - Седми състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/07/2019
09:30
съдебно решение
T-838/16
Институционално право
BP / FRA
Общ съд - Пети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/07/2019
09:30
съдебно решение
T-888/16
Правилник за длъжностните лица
BP / FRA
Общ съд - Пети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/07/2019
09:30
съдебно решение
T-185/17
PlasticsEurope / ECHA
Общ съд - Пети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/07/2019
09:30
устни състезания
T-324/17
Конкуренция
SAS Cargo Group и др. / Комисия
Общ съд - Четвърти разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/07/2019
09:30
съдебно решение
T-349/18
Интелектуална собственост
Hauzenberger / EUIPO (TurboPerformance)
Общ съд - Четвърти състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/07/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела T-559/18
T-560/18
Интелектуална собственост
Atos Medical / EUIPO - Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Pansements médicaux)
Общ съд - Девети състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/07/2019
14:30
устни състезания
C-591/18 P
Конкуренция
Brugg Kabel и Kabelwerke Brugg / Комисия
Съд - Седми състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/07/2019
14:30
съдебно решение
Съединени дела T-244/16
T-285/17
Yanukovych / Съвет
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/07/2019
14:30
съдебно решение
Съединени дела T-245/16
T-286/17
Yanukovych / Съвет
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/07/2019
14:30
съдебно решение
T-894/16
Държавни помощи
Air France / Комисия
Общ съд - Шести разширен състав
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/07/2019
14:30
съдебно решение
T-274/18
Klymenko / Съвет
Общ съд - Sixième chambre
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/07/2019
14:30
съдебно решение
T-284/18
Arbuzov / Съвет
Общ съд - Sixième chambre
CS Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/07/2019
14:30
съдебно решение
T-285/18
Pshonka / Съвет
Общ съд - Sixième chambre
CS Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/07/2019
14:30
съдебно решение
T-289/18
Pshonka / Съвет
Общ съд - Sixième chambre
CS Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/07/2019
14:30
съдебно решение
T-305/18
Klyuyev / Съвет
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/07/2019
14:30
съдебно решение
T-601/18
Интелектуална собственост
Wewi Mobile / EUIPO (Fi Network)
Общ съд - Sixième chambre
ES Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/07/2019
15:00
устни състезания
C-593/18 P
Конкуренция
ABB и ABB / Комисия
Съд - Седми състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
петък 12/07/2019
09:30
съдебно решение
T-94/15 RENV
Селско стопанство
Binca Seafoods / Комисия
Общ съд - Пети състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 12/07/2019
09:30
съдебно решение
T-762/15
Конкуренция
Sony и Sony Electronics / Комисия
Общ съд - Пети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 12/07/2019
09:30
съдебно решение
T-763/15
Конкуренция
Sony Optiarc и Sony Optiarc America / Комисия
Общ съд - Пети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 12/07/2019
09:30
съдебно решение
T-772/15
Конкуренция
Quanta Storage / Комисия
Общ съд - Пети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 12/07/2019
09:30
съдебно решение
T-1/16
Конкуренция
Hitachi-LG Data Storage и Hitachi-LG Data Storage Korea / Комисия
Общ съд - Пети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 12/07/2019
09:30
съдебно решение
T-8/16
Конкуренция
Toshiba Samsung Storage Technology и Toshiba Samsung Storage Technology Korea / Комисия
Общ съд - Пети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 12/07/2019
09:30
съдебно решение
T-289/17
Държавни помощи
Keolis CIF и др. / Комисия
Общ съд - Първи състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 12/07/2019
09:30
съдебно решение
T-291/17
Държавни помощи
Transdev и др. / Комисия
Общ съд - Първи състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 12/07/2019
09:30
съдебно решение
T-292/17
Държавни помощи
Région Île-de-France / Комисия
Общ съд - Първи състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 12/07/2019
09:30
съдебно решение
T-309/17
Държавни помощи
Optile / Комисия
Общ съд - Първи състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 12/07/2019
09:30
съдебно решение
T-330/17
Държавни помощи
Ceobus и др. / Комисия
Общ съд - Първи състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 12/07/2019
09:30
устни състезания
T-344/17
Конкуренция
Latam Airlines Group и Lan Cargo / Комисия
Общ съд - Четвърти разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 12/07/2019
09:30
съдебно решение
T-738/17
Държавни помощи
STIF-IDF / Комисия
Общ съд - Първи състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 12/07/2019
09:30
съдебно решение
T-54/18
Интелектуална собственост
Fashion Energy / EUIPO - Retail Royalty (1st AMERICAN)
Общ съд - Пети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 12/07/2019
09:30
устни състезания
T-372/18
Правилник за длъжностните лица
Colombani / SEAE
Общ съд - Втори състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 12/07/2019
09:30
съдебно решение
T-412/18
Интелектуална собственост
mobile.de / EUIPO - Droujestvo S Ogranichena Otgovornost "Rezon" (mobile.ro)
Общ съд - Пети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 12/07/2019
09:30
съдебно решение
T-467/18
Интелектуална собственост
Audimas / EUIPO - Audi (AUDIMAS)
Общ съд - Пети състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 12/07/2019
14:30
устни състезания
T-257/18
Държавни помощи
Iberpotash / Комисия
Общ съд - Втори състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 15/07/2019
09:30
устни състезания
C-507/18
Принципи на общностното право
Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI
Съд - Голям състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF