График на съдебните заседания
Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
вторник 03/09/2019
09:30
устни състезания
C-489/19 PPU
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
NJ (Parquet de Vienne)
Съд - Втори състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 03/09/2019
14:30
устни състезания
C-752/18
Deutsche Umwelthilfe
Съд - Голям състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF