График на съдебните заседания
Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
четвъртък 30/01/2020
09:00
устни състезания
Съединени дела C-133/19
C-136/19
C-137/19
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
État belge (Regroupement familial – Enfant mineur)
Съд - Трети състав
FR Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 30/01/2020
09:30
съдебно решение
C-156/17
Свободно движение на капитали
Köln-Aktienfonds Deka
Съд - Седми състав
NL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 30/01/2020
09:30
съдебно решение
C-307/18
Конкуренция
Generics (UK) и др.
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 30/01/2020
09:30
съдебно решение
C-394/18
Свобода на установяване
I.G.I.
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 30/01/2020
09:30
съдебно решение
C-395/18
Tim
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 30/01/2020
09:30
Заключение
C-452/18
Ibercaja Banco
Съд - Четвърти състав
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 30/01/2020
09:30
съдебно решение
C-513/18
Данъчни въпроси
Autoservizi Giordano
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 30/01/2020
09:30
съдебно решение
C-524/18
Dr. Willmar Schwabe
Съд - Втори състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 30/01/2020
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-538/18 P
C-539/18 P
Конкуренция
České dráhy / Комисия
Съд - Осми състав
CS Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
четвъртък 30/01/2020
09:30
Заключение
C-654/18
Interseroh
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 30/01/2020
09:30
съдебно решение
C-725/18
Свободно предоставяне на услуги
Anton van Zantbeek
Съд - Седми състав
NL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 30/01/2020
09:30
Заключение
C-786/18
Свободно движение на стоки
ratiopharm
Съд - Трети състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 30/01/2020
09:30
устни състезания
C-826/18
Stichting Varkens in Nood и др.
Съд - Първи състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 30/01/2020
09:30
устни състезания
C-147/19
Интелектуална собственост
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación
Съд - Пети състав
ES Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 30/01/2020
09:30
съдебно решение
T-168/17
CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb / Комисия
Общ съд - Пети състав
DE Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 30/01/2020
09:30
устни състезания
T-255/17
Конкуренция
Les Mousquetaires и ITM Entreprises / Комисия
Общ съд - Девети разширен състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 30/01/2020
09:30
устни състезания
T-420/17
Икономическа политика
Portigon / CRU
Общ съд - Осми разширен състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 30/01/2020
09:30
съдебно решение
T-224/18
Правилник за длъжностните лица
PV / Комисия
Общ съд - Пети състав
FR Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 30/01/2020
09:30
съдебно решение
T-292/18
Селско стопанство
Португалия / Комисия
Общ съд - Пети състав
PT Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 30/01/2020
09:30
устни състезания
T-307/18
Търговска политика
Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals / Комисия
Общ съд - Sixième chambre
EN Зала Dalsgaard
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 30/01/2020
09:30
съдебно решение
T-598/18
Интелектуална собственост
Grupo Textil Brownie / EUIPO - The Guide Association (BROWNIE)
Общ съд - Трети състав
EN Зала Dalsgaard
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 30/01/2020
09:30
устни състезания
Съединени дела T-717/18
T-718/18
Интелектуална собственост
B.D. / EUIPO - Philicon-97 (PHILIBON)
Boyer / EUIPO - Philicon-97 (PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com)
Общ съд - Десети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 30/01/2020
09:30
устни състезания
T-718/18
Интелектуална собственост
Boyer / EUIPO - Philicon-97 (PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com)
Общ съд - Десети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 30/01/2020
09:30
съдебно решение
T-336/19
Правилник за длъжностните лица
BZ / Комисия
Общ съд - Пети състав
FR Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 30/01/2020
09:30
съдебно решение
T-559/19
Интелектуална собственост
Julius Sämann / EUIPO - Maharishi Vedic University (Représentation d'un arbre)
Общ съд - Пети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 30/01/2020
14:30
устни състезания
C-43/19
Данъчни въпроси
Vodafone Portugal
Съд - Девети състав
PT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF