График на съдебните заседания
Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
сряда 30/01/2019
09:30
съдебно решение
C-220/17
Сближаване на законодателствата
Planta Tabak
Съд - Първи състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 30/01/2019
09:30
Заключение
C-377/17
Свободно предоставяне на услуги
Комисия / Германия
Съд - Четвърти състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 30/01/2019
09:30
Заключение
C-510/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
ML
Съд - Втори състав
SK null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 30/01/2019
09:30
съдебно решение
C-587/17 P
Селско стопанство
Белгия / Комисия
Съд - Четвърти състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
сряда 30/01/2019
09:30
Заключение
C-628/17
Orange Polska
Съд - Пети състав
PL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 30/01/2019
09:30
устни състезания
C-709/17 P
Търговска политика
Комисия / Kolachi Raj Industrial
Съд - Четвърти състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 30/01/2019
09:30
устни състезания
C-28/18
Сближаване на законодателствата
Verein für Konsumenteninformation
Съд - Пети състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 30/01/2019
09:30
устни състезания
C-32/18
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
Moser
Съд - Осми състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 30/01/2019
09:30
устни състезания
C-71/18
Данъчни въпроси
KPC Herning
Съд - Първи състав
DA null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 30/01/2019
09:30
устни състезания
C-72/18
Социална политика
Ustariz Aróstegui
Съд - Втори състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 30/01/2019
09:30
устни състезания
T-110/17
Търговска политика
Jiangsu Seraphim Solar System / Комисия
Общ съд - Четвърти състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 30/01/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела T-673/17
T-674/17
Държавни помощи
Port autonome du Centre и de l'Ouest и др. / Комисия
Le Port de Bruxelles и Région de Bruxelles-Capitale / Комисия
Общ съд - Шести разширен състав
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF