График на съдебните заседания
Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
вторник 30/04/2019
09:30
Становища
Avis 1/17
Институционално право
Accord ECG UE-Canada
Съд - Пленум
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-556/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Torubarov
Съд - Голям състав
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
вторник 30/04/2019
09:30
съдебно решение
C-611/17
Политика в областта на рибарството
Италия / Conseil (Quota de pêche de l’espadon méditerranéen)
Съд - Голям състав
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-620/17
Принципи на общностното право
Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe
Съд - Четвърти състав
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-708/17
C-725/17
EVN Bulgaria Toplofikatsia
Toplofikatsia Sofia
Съд - Четвърти състав
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-128/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Dorobantu
Съд - Голям състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-198/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
CeDe Group
Съд - Четвърти състав
SV Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-390/18
Свободно предоставяне на услуги
AIRBNB Ireland
Съд - Голям състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
вторник 30/04/2019
09:30
устни състезания
C-414/18
Сближаване на законодателствата
Iccrea Banca
Съд - Голям състав
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-508/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
OG (Parquet de Lübeck)
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-509/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
PF (Procureur général de Lituanie)
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-82/19 PPU
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
PI (Parquet de Zwickau)
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
Съединени дела T-516/16
T-536/16
Правилник за длъжностните лица
Alvarez y Bejarano и др. / Комисия
Общ съд - Осми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
Съединени дела T-523/16
T-542/16
Правилник за длъжностните лица
Ardalic и др. / Съвет
Общ съд - Осми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
T-737/17
Правилник за длъжностните лица
Wattiau / Парламент
Общ съд - Девети състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
T-747/17
Държавни помощи
UPF / Комисия
Общ съд - Sixième chambre
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
T-754/17
Държавни помощи
Chambre de commerce и d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest) / Комисия
Общ съд - Sixième chambre
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
T-136/18
Интелектуална собственост
Kuota International / EUIPO - Sintema Sport (K)
Общ съд - Първи състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
T-214/18
Институционално право
Briois / Парламент
Общ съд - Седми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
устни състезания
T-385/18
Интелектуална собственост
Aldi / EUIPO - Crone (CRONE)
Общ съд - Трети състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
T-558/18
Интелектуална собственост
Lupu / EUIPO - Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF