График на съдебните заседания
Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
вторник 04/12/2018
09:00
съдебно решение
C-378/17
Социална политика
The Minister for Justice and Equality и Commissioner of the Garda Síochána
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
вторник 04/12/2018
09:00
устни състезания
C-129/18
Европейско гражданство
SM
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 04/12/2018
09:00
Заключение
C-621/18
Институционално право
Wightman и др.
Съд - Пленум
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
вторник 04/12/2018
09:30
съдебно решение
T-517/16
Правилник за длъжностните лица
Janoha и др. / Комисия
Общ съд - Четвърти разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 04/12/2018
09:30
съдебно решение
T-518/16
Правилник за длъжностните лица
Carreras Sequeros и др. / Комисия
Общ съд - Четвърти разширен състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 04/12/2018
09:30
съдебно решение
T-560/16
Правилник за длъжностните лица
Schneider / EUIPO
Общ съд - Четвърти състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 04/12/2018
09:30
устни състезания
T-492/17
Правилник за длъжностните лица
Fleig / SEAE
Общ съд - Първи състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF