График на съдебните заседания
Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
четвъртък 05/09/2019
09:30
Заключение
C-156/17
Свободно движение на капитали
Köln-Aktienfonds Deka
Съд - Седми състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-447/17 P
C-479/17 P
Институционално право
Union européenne / Guardian Europe
Guardian Europe / Union européenne
Съд - Първи състав
EN Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-28/18
Сближаване на законодателствата
Verein für Konsumenteninformation
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-145/18
Данъчни въпроси
Regards Photographiques
Съд - Втори състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-172/18
Интелектуална собственост
AMS Neve и др.
Съд - Пети състав
EN Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 05/09/2019
09:30
Заключение
C-228/18
Конкуренция
Budapest Bank и др.
Съд - Пети състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 05/09/2019
09:30
Заключение
C-272/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Verein für Konsumenteninformation
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-290/18
Комисия / Portugal (Désignation и protection des zones spéciales de conservation)
Съд - Девети състав
PT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-333/18
Lombardi
Съд - Десети състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 05/09/2019
09:30
устни състезания
C-332/18 P
Държавни помощи
Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon
Съд - Осми състав
EL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-331/18
Pohotovosť
Съд - Sixième chambre
SK Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-377/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
AH e.a. (Présomption d’innocence)
Съд - Втори състав
BG Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 05/09/2019
09:30
Заключение
C-389/18
Данъчни въпроси
Brussels Securities
Съд - Седми състав
FR Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-417/18
Индустриална политика
AW e.a. (Appels au 112)
Съд - Четвърти състав
LT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-443/18
Комисия / Italie (Bactérie Xylella fastidiosa)
Съд - Пети състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-468/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
R (Compétence responsabilité parentale и obligation alimentaire)
Съд - Трети състав
RO Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 05/09/2019
09:30
Заключение
C-519/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Regroupement familial – sœur de réfugié)
Съд - Пети състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 05/09/2019
09:30
устни състезания
C-547/18
Данъчни въпроси
Dong Yang Electronics
Съд - Пети състав
PL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-559/18
Митнически съюз
TDK-Lambda Germany
Съд - Sixième chambre
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 05/09/2019
09:30
Заключение
C-642/18
Комисия / Espagne (Plans de gestion des déchets)
Съд - Осми състав
ES Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 05/09/2019
09:30
устни състезания
C-831/18 P
Правилник за длъжностните лица
Комисия / RQ
Съд - Четвърти състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 05/09/2019
09:30
устни състезания
T-383/17
Търговска политика
Hansol Paper / Комисия
Общ съд - Седми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 05/09/2019
09:30
устни състезания
T-505/18
Селско стопанство
Унгария / Комисия
Общ съд - Девети състав
HU Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
T-753/18
Интелектуална собственост
C&A / EUIPO (#BESTDEAL)
Общ съд - Девети състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF