График на съдебните заседания
Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
понеделник 18/03/2019
15:00
устни състезания
C-75/18
Данъчни въпроси
Vodafone Magyarország
Съд - Голям състав
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 19/03/2019
09:00
съдебно решение
C-163/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Jawo
Съд - Голям състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wathelet
вторник 19/03/2019
09:00
съдебно решение
Съединени дела C-297/17
C-318/17
C-319/17
C-438/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Ibrahim
Sharqawi и др.
Magamadov
Съд - Голям състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wathelet
вторник 19/03/2019
09:00
съдебно решение
C-444/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Arib и др.
Съд - Голям състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
вторник 19/03/2019
09:00
Заключение
C-71/18
Данъчни въпроси
KPC Herning
Съд - Първи състав
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
вторник 19/03/2019
09:00
устни състезания
Съединени дела C-585/18
C-624/18
C-625/18
Принципи на общностното право
Krajowa Rada Sądownictwa (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
CP (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
DO (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
Съд - Голям състав
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 19/03/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела T-98/16
T-196/16
T-198/16
Държавни помощи
Италия / Комисия
Banca Popolare di Bari / Комисия
Fondo interbancario di tutela dei depositi / Комисия
Общ съд - Трети разширен състав
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 19/03/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела T-282/16
T-283/16
Държавни помощи
Inpost Paczkomaty / Комисия
Inpost / Комисия
Общ съд - Трети разширен състав
PL Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 19/03/2019
09:30
устни състезания
T-105/17
Конкуренция
HSBC Holdings и др. / Комисия
Общ съд - Втори разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 19/03/2019
09:30
съдебно решение
T-133/18
Интелектуална собственост
IQ Group Holdings / EUIPO - Krinner Innovation (Lumiqs)
Общ съд - Състав от един съдия
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 19/03/2019
09:30
устни състезания
T-439/18
Интелектуална собственост
Sintokogio / EUIPO (ProAssist)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 20/03/2019
09:30
устни състезания
C-641/17
Свободно движение на капитали
College Pension Plan of British Columbia
Съд - Втори състав
DE Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 20/03/2019
09:30
устни състезания
C-189/18
Данъчни въпроси
Glencore Agriculture Hungary
Съд - Пети състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 20/03/2019
09:30
устни състезания
C-247/18 P
Социална политика
Италия / Комисия
Съд - Четвърти състав
IT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 20/03/2019
09:30
съдебно решение
T-310/16
Търговска политика
Foshan Lihua Ceramic / Комисия
Общ съд - Четвърти състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 20/03/2019
09:30
устни състезания
T-417/16
Държавни помощи
Achemos Grupė и Achema / Комисия
Общ съд - Седми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 20/03/2019
09:30
съдебно решение
T-766/16
Държавни помощи
Hércules Club de Fútbol / Комисия
Общ съд - Четвърти състав
ES Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 20/03/2019
09:30
съдебно решение
T-138/17
Интелектуална собственост
Prim / EUIPO - Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED)
Общ съд - Седми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 20/03/2019
09:30
съдебно решение
T-237/17
Селско стопанство
Испания / Комисия
Общ съд - Седми състав
ES Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 20/03/2019
09:30
съдебно решение
T-762/17
Интелектуална собственост
Grammer / EUIPO (Représentation d'une forme)
Общ съд - Седми състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 20/03/2019
09:30
съдебно решение
T-760/17
Интелектуална собственост
Meesenburg Großhandel / EUIPO (Triotherm+)
Общ съд - Sixième chambre
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 20/03/2019
09:30
устни състезания
T-837/17
Интелектуална собственост
Negru / EUIPO - Sky (SkyPrivate)
Общ съд - Трети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 20/03/2019
09:30
устни състезания
T-68/18
Интелектуална собственост
Fränkischer Weinbauverband / EUIPO (Forme d'une bouteille)
Общ съд - Sixième chambre
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 21/03/2019
09:30
съдебно решение
C-127/17
Транспорт
Комисия / Полша
Съд - Четвърти състав
PL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 21/03/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-266/17
C-267/17
Транспорт
Verkehrsbetrieb Hüttebräucker и BVR Busverkehr Rheinland
Rhenus Veniro
Съд - Четвърти състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 21/03/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-350/17
C-351/17
Транспорт
Mobit
Autolinee Toscane
Съд - Четвърти състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 21/03/2019
09:30
съдебно решение
C-443/17
Сближаване на законодателствата
Abraxis Bioscience
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 21/03/2019
09:30
съдебно решение
C-465/17
Falck Rettungsdienste и Falck
Съд - Трети състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 21/03/2019
09:30
съдебно решение
C-498/17
Комисия / Италия
Съд - Пети състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 21/03/2019
09:30
Заключение
C-526/17
Комисия / Италия
Съд - Пети състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 21/03/2019
09:30
съдебно решение
C-590/17
Pouvin и Dijoux
Съд - Трети състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 21/03/2019
09:30
Заключение
C-673/17
Индустриална политика
Planet49
Съд - Голям състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 21/03/2019
09:30
съдебно решение
C-702/17
Сближаване на законодателствата
Unareti
Съд - Първи състав
IT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
четвъртък 21/03/2019
09:30
Заключение
C-34/18
Lovasné Tóth
Съд - Трети състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 21/03/2019
09:30
съдебно решение
C-245/18
Сближаване на законодателствата
Tecnoservice Int.
Съд - Десети състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 21/03/2019
09:30
устни състезания
C-298/18
Социална политика
Grafe и Pohle
Съд - Четвърти състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 21/03/2019
09:30
съдебно решение
C-312/18 P
Конкуренция
Eco-Bat Technologies и др. / Комисия
Съд - Осми състав
EN Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 21/03/2019
09:30
устни състезания
C-484/18
Сближаване на законодателствата
Spedidam
Съд - Пети състав
FR Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 21/03/2019
09:30
устни състезания
T-386/14 RENV
Държавни помощи
FIH Holding и FIH / Комисия
Общ съд - Осми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 21/03/2019
09:30
съдебно решение
T-777/17
Интелектуална собственост
Pan / EUIPO - Entertainment One UK (TOBBIA)
Общ съд - Осми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 21/03/2019
09:30
устни състезания
T-449/18
Интелектуална собственост
Ortlieb Sportartikel / EUIPO (Représentation d’un polygone octogonal)
Общ съд - Sixième chambre
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 25/03/2019
14:30
устни състезания
C-418/18 P
Институционално право
Puppinck и др. / Комисия
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 26/03/2019
09:00
съдебно решение
C-377/16
Правилник за длъжностните лица
Испания / Парламент
Съд - Голям състав
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
вторник 26/03/2019
09:00
съдебно решение
C-621/16 P
Институционално право
Комисия / Италия
Съд - Голям състав
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
вторник 26/03/2019
09:00
съдебно решение
Съединени дела C-70/17
C-179/17
Abanca Corporación Bancaria
Bankia
Съд - Голям състав
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
вторник 26/03/2019
09:00
Заключение
Съединени дела C-95/18
C-96/18
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
van den Berg и Giesen
Franzen
Съд - Четвърти състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
вторник 26/03/2019
09:00
съдебно решение
C-129/18
Европейско гражданство
SM (Enfant placé sous kafala algérienne)
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
вторник 26/03/2019
09:00
Заключение
C-249/18
Митнически съюз
CEVA Freight Holland
Съд - Осми състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
вторник 26/03/2019
09:00
устни състезания
C-508/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur public de Lübeck)
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 26/03/2019
09:00
устни състезания
C-509/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur général de Lituanie)
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 26/03/2019
09:00
устни състезания
C-82/19 PPU
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur public de Zwickau)
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 26/03/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела T-119/07
T-207/07
Държавни помощи
Италия / Комисия
Eurallumina / Комисия
Общ съд - Първи състав
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 26/03/2019
09:30
съдебно решение
T-480/17
Селско стопанство
Гърция / Комисия
Общ съд - Втори състав
EL Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 26/03/2019
09:30
съдебно решение
T-582/17
Boshab и др. / Съвет
Общ съд - Девети състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 26/03/2019
09:30
съдебно решение
T-725/17
Clestra Hauserman / Парламент
Общ съд - Втори състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 26/03/2019
09:30
съдебно решение
T-787/17
Интелектуална собственост
Parfümerie Akzente / EUIPO (GlamHair)
Общ съд - Втори състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 26/03/2019
09:30
съдебно решение
T-105/18
Интелектуална собственост
Deray / EUIPO - Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)
Общ съд - Втори състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 26/03/2019
09:30
устни състезания
T-464/18
Интелектуална собственост
Grupo Bimbo / EUIPO - Rubio Snacks (Tia Rosa)
Общ съд - Втори състав
ES Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 27/03/2019
09:30
съдебно решение
C-620/16
Принципи на общностното право
Комисия / Германия
Съд - Четвърти състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 27/03/2019
09:30
съдебно решение
C-680/16 P
August Wolff и Remedia / Комисия
Съд - Четвърти състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Mengozzi
сряда 27/03/2019
09:30
съдебно решение
C-236/17 P
Търговска политика
Canadian Solar Emea и др. / Съвет
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
сряда 27/03/2019
09:30
съдебно решение
C-237/17 P
Търговска политика
Canadian Solar Emea и др. / Съвет
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
сряда 27/03/2019
09:30
съдебно решение
C-545/17
Свободно предоставяне на услуги
Pawlak
Съд - Четвърти състав
PL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 27/03/2019
09:30
съдебно решение
C-578/17
Интелектуална собственост
Hartwall
Съд - Четвърти състав
FI Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 27/03/2019
09:30
съдебно решение
C-681/17
slewo
Съд - Sixième chambre
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 27/03/2019
09:30
Заключение
C-716/17
Свободно движение на хора
A
Съд - Четвърти състав
DA Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 27/03/2019
09:30
съдебно решение
C-201/18
Данъчни въпроси
Mydibel
Съд - Седми състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 27/03/2019
09:30
устни състезания
C-280/18
Flausch и др.
Съд - Първи състав
EL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 27/03/2019
09:30
устни състезания
T-500/17
Търговска политика
Hubei Xinyegang Special Tube / Комисия
Общ съд - Седми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 27/03/2019
09:30
съдебно решение
T-265/18
Интелектуална собственост
Biernacka-Hoba / EUIPO - Formata Bogusław Hoba (Formata)
Общ съд - Sixième chambre
PL Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 28/03/2019
09:30
съдебно решение
C-405/16 P
Държавни помощи
Германия / Комисия
Съд - Трети състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 28/03/2019
09:30
съдебно решение
C-427/17
Комисия / Irlande (Système de collecte и de traitement des eaux usées)
Съд - Десети състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
четвъртък 28/03/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-487/17
C-488/17
C-489/17
Verlezza и др.
Scaglione
MAD
Съд - Десети състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 28/03/2019
09:30
Заключение
C-569/17
Комисия / Espagne (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Crédits immobiliers résidentiels)
Съд - Голям състав
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 28/03/2019
09:30
съдебно решение
C-637/17
Сближаване на законодателствата
Cogeco Communications
Съд - Втори състав
PT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 28/03/2019
09:30
Заключение
C-680/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Vethanayagam и др.
Съд - Първи състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 28/03/2019
09:30
съдебно решение
C-60/18
Tallinna Vesi
Съд - Втори състав
ET Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 28/03/2019
09:30
съдебно решение
C-101/18
Idi
Съд - Десети състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 28/03/2019
09:30
съдебно решение
C-144/18 P
Търговска политика
River Kwai International Food Industry / AETMD
Съд - Осми състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 28/03/2019
09:30
Заключение
C-143/18
Romano
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 28/03/2019
09:30
Заключение
C-163/18
Транспорт
Aegean Airlines
Съд - Трети състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 28/03/2019
09:30
Заключение
C-171/18
Социална политика
Safeway
Съд - Голям състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 28/03/2019
09:30
Заключение
C-172/18
Интелектуална собственост
AMS Neve и др.
Съд - Пети състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 28/03/2019
09:30
Заключение
C-197/18
Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland и др.
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 28/03/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-203/18
C-374/18
Свободно движение на хора
Deutsche Post и Leymann
UPS Deutschland и др.
Съд - Трети състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 28/03/2019
09:30
Заключение
C-210/18
Транспорт
WESTbahn Management
Съд - Осми състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 28/03/2019
09:30
съдебно решение
C-275/18
Данъчни въпроси
Vinš
Съд - Трети състав
CS Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 28/03/2019
09:30
съдебно решение
T-433/16
Конкуренция
Pometon / Комисия
Общ съд - Трети разширен състав
IT Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 28/03/2019
09:30
устни състезания
T-527/16
Правилник за длъжностните лица
Tàpias / Съвет
Общ съд - Осми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 28/03/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела T-251/17
T-252/17
Интелектуална собственост
Robert Bosch / EUIPO (Simply. Connected.)
Общ съд - Трети разширен състав
DE Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 28/03/2019
09:30
съдебно решение
T-562/17
Интелектуална собственост
dm-drogerie markt / EUIPO - Albea Services (ALBÉA)
Общ съд - Трети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 28/03/2019
09:30
съдебно решение
T-829/17
Интелектуална собственост
Coesia / EUIPO (Représentation de deux courbes rouges obliques)
Общ съд - Осми състав
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 28/03/2019
09:30
устни състезания
T-53/18
Сближаване на законодателствата
Германия / Комисия
Общ съд - Първи състав
DE Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 28/03/2019
09:30
съдебно решение
T-259/18
Интелектуална собственост
Zakłady Chemiczne « Siarkopol » Tarnobrzeg / EUIPO - EuroChem Agro (Unifoska)
Общ съд - Девети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 28/03/2019
09:30
съдебно решение
T-276/18
Интелектуална собственост
Julius-K9 / EUIPO - El Corte Inglés (K9 UNIT)
Общ съд - Трети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 28/03/2019
09:30
устни състезания
T-279/18
Интелектуална собственост
Alliance Pharmaceuticals / EUIPO - AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)
Общ съд - Девети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 29/03/2019
09:30
съдебно решение
T-611/17
Интелектуална собственост
All Star / EUIPO - Carrefour Hypermarchés (Forme d'une semelle de chaussure)
Общ съд - Втори състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 29/03/2019
09:30
устни състезания
T-261/18
Интелектуална собственост
Roxtec / EUIPO - Wallmax (Représentation d'un carré noir contenant sept cercles bleus concentriques)
Общ съд - Втори състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 01/04/2019
15:00
устни състезания
C-261/18
Комисия / Irlande (Parc éolien de Derrybrien)
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 02/04/2019
09:00
съдебно решение
Съединени дела C-582/17
C-583/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
H.
R.
Съд - Голям състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
вторник 02/04/2019
09:00
устни състезания
C-263/18
Интелектуална собственост
Nederlands Uitgeversverbond и Groep Algemene Uitgevers
Съд - Голям състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 02/04/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела T-129/07
T-130/07
Държавни помощи
Ирландия / Комисия
Aughinish Alumina / Комисия
Общ съд - Първи състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 02/04/2019
09:30
съдебно решение
T-492/17
Правилник за длъжностните лица
Fleig / SEAE
Общ съд - Първи състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 03/04/2019
09:30
съдебно решение
C-617/17
Конкуренция
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie
Съд - Четвърти състав
PL Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
сряда 03/04/2019
09:30
Заключение
C-654/17 P
Държавни помощи
Bayerische Motoren Werke / Комисия и Freistaat Sachsen
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
сряда 03/04/2019
09:30
устни състезания
C-659/17
Държавни помощи
Azienda Napoletana Mobilità
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 03/04/2019
09:30
Заключение
C-722/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Reitbauer и др.
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
сряда 03/04/2019
09:30
съдебно решение
C-139/18 P
Правилник за длъжностните лица
CJ / ECDC
Съд - Първи състав
EN Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
сряда 03/04/2019
09:30
съдебно решение
C-266/18
Aqua Med
Съд - Първи състав
PL Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
сряда 03/04/2019
09:30
устни състезания
T-466/17
Конкуренция
Printeos и др. / Комисия
Общ съд - Трети разширен състав
ES Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 03/04/2019
09:30
устни състезания
T-95/18
Институционално право
Gollnisch / Парламент
Общ съд - Sixième chambre
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 03/04/2019
09:30
устни състезания
T-412/18
Интелектуална собственост
mobile.de / EUIPO - Droujestvo S Ogranichena Otgovornost "Rezon" (mobile.ro)
Общ съд - Пети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 03/04/2019
09:30
съдебно решение
T-468/18
Интелектуална собственост
NSC Holding / EUIPO - Ibercondor (CONDOR SERVICE, NSC)
Общ съд - Sixième chambre
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 03/04/2019
09:30
съдебно решение
T-555/18
Интелектуална собственост
Medrobotics / EUIPO (See More. Reach More. Treat More.)
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 04/04/2019
09:30
съдебно решение
C-501/17
Транспорт
Germanwings
Съд - Трети състав
DE Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 04/04/2019
09:30
съдебно решение
C-558/17 P
Правилник за длъжностните лица
OZ / Европейска инвестиционна банка
Съд - Трети състав
EN Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 04/04/2019
09:30
Заключение
C-686/17
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 04/04/2019
09:30
съдебно решение
C-699/17
Allianz Vorsorgekasse
Съд - Девети състав
DE Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 04/04/2019
09:30
Заключение
C-47/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Riel
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 04/04/2019
09:30
устни състезания
C-56/18 P
Държавни помощи
Комисия / Gmina Miasto Gdynia и Port Lotniczy Gdynia Kosakowo
Съд - Пети състав
PL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 04/04/2019
09:30
Заключение
C-104/18 P
Интелектуална собственост
Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret / EUIPO
Съд - Пети състав
EN Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 04/04/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-364/18
C-365/18
Енергетика
Eni
Shell Italia
Съд - Девети състав
IT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 04/04/2019
09:30
устни състезания
C-389/18
Данъчни въпроси
Brussels Securities
Съд - Седми състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 04/04/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела T-910/16
T-911/16
Интелектуална собственост
Hesse / EUIPO - Wedl & Hofmann (TESTA ROSSA)
Wedl & Hofmann / EUIPO - Hesse (TESTA ROSSA)
Общ съд - Пети състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 04/04/2019
09:30
съдебно решение
T-5/17
Sharif / Съвет
Общ съд - Пети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 04/04/2019
09:30
съдебно решение
T-108/17
ClientEarth / Комисия
Общ съд - Пети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 04/04/2019
09:30
съдебно решение
T-779/17
Интелектуална собственост
United Wineries / EUIPO - Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE)
Общ съд - Седми състав
ES Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 04/04/2019
09:30
съдебно решение
T-804/17
Интелектуална собственост
Stada Arzneimittel / EUIPO (Représentation de deux arches opposées)
Общ съд - Седми състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 04/04/2019
09:30
съдебно решение
T-61/18
Правилник за длъжностните лица
Rodriguez Prieto / Комисия
Общ съд - Осми състав
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 04/04/2019
09:30
устни състезания
T-357/18
Интелектуална собственост
Luz Saúde / EUIPO - Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)
Общ съд - Осми състав
PT Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 04/04/2019
09:30
съдебно решение
T-373/18
Интелектуална собственост
ABB / EUIPO (FLEXLOADER)
Общ съд - Седми състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 04/04/2019
09:30
устни състезания
T-479/18
Интелектуална собственост
Multifit / EUIPO (Premiere)
Общ съд - Състав от един съдия
DE Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 08/04/2019
14:30
устни състезания
C-192/18
Принципи на общностното право
Комисия / Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun)
Съд - Голям състав
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 09/04/2019
09:30
Заключение
C-251/18
Търговска политика
Trace Sport
Съд - Четвърти състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
вторник 09/04/2019
09:30
устни състезания
C-363/18
Сближаване на законодателствата
Organisation juive européenne и Vignoble Psagot
Съд - Голям състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 09/04/2019
09:30
съдебно решение
T-182/15
Sopra Steria Group / Парламент
Общ съд - Четвърти състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 09/04/2019
09:30
съдебно решение
T-259/15
Close и Cegelec / Парламент
Общ съд - Четвърти състав
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 09/04/2019
09:30
устни състезания
T-571/17
Правилник за длъжностните лица
UG / Комисия
Общ съд - Осми състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 09/04/2019
09:30
устни състезания
T-47/18
Правилник за длъжностните лица
UZ / Парламент
Общ съд - Пети състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 09/04/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела T-113/18
T-114/18
Интелектуална собственост
Miles-Bramwell Executive Services / EUIPO (FREE)
Общ съд - Четвърти състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 09/04/2019
09:30
съдебно решение
T-277/18
Интелектуална собственост
Zitro IP / EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT)
Общ съд - Четвърти състав
ES Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 09/04/2019
14:00
съдебно решение
T-319/17
Правилник за длъжностните лица
Aldridge и др. / Комисия
Общ съд - Втори състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 09/04/2019
14:00
съдебно решение
T-371/17
Конкуренция
Qualcomm и Qualcomm Europe / Комисия
Общ съд - Втори състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 09/04/2019
14:00
устни състезания
T-391/17
Институционално право
Румъния / Комисия
Общ съд - Втори състав
RO Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 09/04/2019
15:30
устни състезания
T-253/18
Правилник за длъжностните лица
VY / Комисия
Общ съд - Трети състав
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 10/04/2019
09:30
Заключение
C-709/17 P
Търговска политика
Комисия / Kolachi Raj Industrial
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 10/04/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-155/18 P
C-156/18 P
C-157/18 P
C-158/18 P
Интелектуална собственост
Tulliallan Burlington / EUIPO
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 10/04/2019
09:30
съдебно решение
C-214/18
Данъчни въпроси
PSM „K”
Съд - Осми състав
PL Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 10/04/2019
09:30
устни състезания
C-255/18
Сближаване на законодателствата
State Street Bank International
Съд - Първи състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 10/04/2019
09:30
съдебно решение
C-282/18 P
Интелектуална собственост
The Green Effort / EUIPO
Съд - Sixième chambre
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 10/04/2019
09:30
Заключение
C-291/18
Данъчни въпроси
Grup Servicii Petroliere
Съд - Трети състав
RO Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 10/04/2019
09:30
устни състезания
C-386/18
Политика в областта на рибарството
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel
Съд - Втори състав
NL Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 10/04/2019
09:30
съдебно решение
T-388/11
Държавни помощи
Deutsche Post / Комисия
Общ съд - Първи разширен състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 10/04/2019
09:30
устни състезания
T-121/15
Държавни помощи
Fortischem / Комисия
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 10/04/2019
09:30
съдебно решение
T-300/16
Търговска политика
Jindal Saw и Jindal Saw Italia / Комисия
Общ съд - Първи разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 10/04/2019
09:30
съдебно решение
T-301/16
Търговска политика
Jindal Saw и Jindal Saw Italia / Комисия
Общ съд - Първи разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 10/04/2019
09:30
съдебно решение
T-643/16
Gamaa Islamya Égypte / Съвет
Общ съд - Първи състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 10/04/2019
09:30
съдебно решение
T-51/17
Селско стопанство
Полша / Комисия
Общ съд - Sixième chambre
PL Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 10/04/2019
09:30
съдебно решение
T-229/17
Сближаване на законодателствата
Германия / Комисия
Общ съд - Първи състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 10/04/2019
09:30
устни състезания
T-331/17
Правилник за длъжностните лица
Steifer / CESE
Общ съд - Пети състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 10/04/2019
09:30
съдебно решение
T-303/18 RENV
Правилник за длъжностните лица
AV / Комисия
Общ съд - Първи състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 10/04/2019
09:30
устни състезания
T-378/18
Интелектуална собственост
NHS / EUIPO - HLC SB Distribution (CRUZADE)
Общ съд - Осми състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 10/04/2019
09:30
устни състезания
T-482/18
Правилник за длъжностните лица
XF / Комисия
Общ съд - Първи състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/04/2019
09:00
устни състезания
C-379/18
Транспорт
Deutsche Lufthansa
Съд - Четвърти състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/04/2019
09:30
Заключение
C-324/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Gavanozov
Съд - Първи състав
BG Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 11/04/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-473/17
C-546/17
Енергетика
Repsol Butano
DISA Gas
Съд - Първи състав
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 11/04/2019
09:30
Заключение
C-482/17
Индустриална политика
Чешка република / Парламент и Съвет
Съд - Голям състав
CS Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 11/04/2019
09:30
съдебно решение
C-483/17
Европейско гражданство
Tarola
Съд - Трети състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 11/04/2019
09:30
Заключение
C-543/17
Сближаване на законодателствата
Комисия / Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Réseaux à haut débit)
Съд - Голям състав
FR Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 11/04/2019
09:30
съдебно решение
C-603/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Bosworth и Hurley
Съд - Първи състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 11/04/2019
09:30
съдебно решение
C-638/17
Данъчни въпроси
Skonis ir kvapas
Съд - Пети състав
LT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 11/04/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-663/17 P
C-665/17 P
C-669/17 P
Икономическа политика
BCE / Trasta Komercbanka и др.
Комисия / Trasta Komercbanka e.a. и BCE
Trasta Komercbanka и др. / BCE
Съд - Голям състав
EN Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 11/04/2019
09:30
Заключение
C-688/17
Интелектуална собственост
Bayer Pharma
Съд - Трети състав
HU Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 11/04/2019
09:30
съдебно решение
C-690/17
Интелектуална собственост
ÖKO-Test Verlag
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 11/04/2019
09:30
съдебно решение
C-691/17
Данъчни въпроси
PORR Építési Kft.
Съд - Десети състав
HU Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 11/04/2019
09:30
Заключение
C-19/18 P
Институционално право
VG / Комисия
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 11/04/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-29/18
C-30/18
C-44/18
Социална политика
Cobra Servicios Auxiliares
Съд - Втори състав
ES Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 11/04/2019
09:30
Заключение
C-208/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Petruchová
Съд - Първи състав
CS Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 11/04/2019
09:30
съдебно решение
C-254/18
Социална политика
Syndicat des cadres de la sécurité intérieure
Съд - Втори състав
FR Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 11/04/2019
09:30
съдебно решение
C-288/18
Митнически съюз
X (Classement tarifaire – Moniteurs à écran plat de grand format)
Съд - Десети състав
NL Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 11/04/2019
09:30
съдебно решение
C-295/18
Свободно движение на капитали
Mediterranean Shipping Company (Portugal) - Agentes de Navegação
Съд - Десети състав
PT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 11/04/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-355/18
C-356/18
C-357/18
C-479/18
Свободно предоставяне на услуги
Rust-Hackner
Gmoser
Plackner
UNIQA Österreich Versicherungen и др.
Съд - Трети състав
DE Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/04/2019
09:30
устни състезания
C-396/18
Транспорт
Cafaro
Съд - Първи състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/04/2019
09:30
съдебно решение
C-464/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Ryanair
Съд - Sixième chambre
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 11/04/2019
09:30
Заключение
C-619/18
Принципи на общностното право
Комисия / Pologne (Indépendance de la Cour suprême)
Съд - Голям състав
PL Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 11/04/2019
09:30
устни състезания
T-502/16
Правилник за длъжностните лица
Missir Mamachi di Lusignano и др. / Комисия
Общ съд - Осми състав
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/04/2019
09:30
съдебно решение
T-223/17
Интелектуална собственост
Adapta Color / EUIPO - Coatings Foreign IP (ADAPTA POWDER COATINGS)
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/04/2019
09:30
съдебно решение
T-224/17
Интелектуална собственост
Adapta Color / EUIPO - Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA)
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/04/2019
09:30
съдебно решение
T-225/17
Интелектуална собственост
Adapta Color / EUIPO - Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA)
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/04/2019
09:30
съдебно решение
T-226/17
Интелектуална собственост
Adapta Color / EUIPO - Coatings Foreign IP (Rustproof System ADAPTA)
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/04/2019
09:30
устни състезания
T-467/17
Правилник за длъжностните лица
Barata / Парламент
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/04/2019
09:30
устни състезания
T-636/17
PlasticsEurope / ECHA
Общ съд - Пети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/04/2019
09:30
съдебно решение
T-655/17
Интелектуална собственост
Inditex / EUIPO - Ansell (ZARA TANZANIA ADVENTURES)
Общ съд - Седми състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/04/2019
09:30
съдебно решение
T-765/17
Интелектуална собственост
Kiku / OCVV - Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova)
Общ съд - Sixième chambre
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/04/2019
09:30
съдебно решение
T-323/18
Интелектуална собственост
Fomanu / EUIPO - Fujifilm Imaging Germany (Représentation d'un papillon)
Общ съд - Седми състав
DE Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/04/2019
09:30
устни състезания
T-458/18
Интелектуална собственост
Multifit / EUIPO (real nature)
Общ съд - Седми състав
DE Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/04/2019
09:30
съдебно решение
T-477/18
Интелектуална собственост
Užstato sistemos administratorius / EUIPO - DPG Deutsche Pfandsystem (Représentation d'une bouteille avec une flèche)
Общ съд - Девети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/04/2019
14:30
устни състезания
T-340/18
Интелектуална собственост
Gibson Brands / EUIPO - Wilfer (Forme d’un corps de guitare)
Общ съд - Втори състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/04/2019
15:30
устни състезания
T-741/17
Trasys International и Axianseu - Digital Solutions / AESA
Общ съд - Трети състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/04/2019
15:30
съдебно решение
T-403/18
Интелектуална собственост
Pharmadom / EUIPO - Objectif Pharma (WS wellpharma shop)
Общ съд - Трети състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 12/04/2019
15:00
съдебно решение
T-492/15
Държавни помощи
Deutsche Lufthansa / Комисия
Общ съд - Четвърти разширен състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 29/04/2019
15:00
устни състезания
C-323/18
Данъчни въпроси
Tesco-Global Áruházak
Съд - Голям състав
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
09:30
Становища
Avis 1/17
Институционално право
Accord ECG UE-Canada
Съд - Пленум
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-556/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Torubarov
Съд - Голям състав
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
вторник 30/04/2019
09:30
съдебно решение
C-611/17
Политика в областта на рибарството
Италия / Conseil (Quota de pêche de l’espadon méditerranéen)
Съд - Голям състав
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-620/17
Принципи на общностното право
Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe
Съд - Четвърти състав
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-708/17
C-725/17
EVN Bulgaria Toplofikatsia
Toplofikatsia Sofia
Съд - Четвърти състав
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-128/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Dorobantu
Съд - Голям състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-198/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
CeDe Group
Съд - Четвърти състав
SV Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-390/18
Свободно предоставяне на услуги
AIRBNB Ireland
Съд - Голям състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
вторник 30/04/2019
09:30
устни състезания
C-414/18
Сближаване на законодателствата
Iccrea Banca
Съд - Голям състав
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-508/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur public de Lübeck)
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-509/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur général de Lituanie)
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-82/19 PPU
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur public de Zwickau)
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
T-516/16
Правилник за длъжностните лица
Alvarez y Bejarano и др. / Комисия
Общ съд - Осми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
T-523/16
Правилник за длъжностните лица
Ardalic и др. / Съвет
Общ съд - Осми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
T-536/16
Правилник за длъжностните лица
Alvarez y Bejarano и др. / Комисия
Общ съд - Осми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
T-542/16
Правилник за длъжностните лица
Ardalic и др. / Съвет
Общ съд - Осми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
T-737/17
Правилник за длъжностните лица
Wattiau / Парламент
Общ съд - Девети състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
T-136/18
Интелектуална собственост
Kuota International / EUIPO - Sintema Sport (K)
Общ съд - Първи състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
T-214/18
Институционално право
Briois / Парламент
Общ съд - Седми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
устни състезания
T-385/18
Интелектуална собственост
Aldi / EUIPO - Crone (CRONE)
Общ съд - Трети състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
T-558/18
Интелектуална собственост
Lupu / EUIPO - Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/05/2019
09:00
устни състезания
C-380/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
E.P. (Menace pour l’ordre public)
Съд - Първи състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/05/2019
09:00
устни състезания
Съединени дела C-381/18
C-382/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
G.S. (Menace pour l’ordre public)
V.G. (Menace pour l’ordre public)
Съд - Първи състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-598/17
Държавни помощи
A-Fonds
Съд - Първи състав
NL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-614/17
Селско стопанство
Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego
Съд - Четвърти състав
ES Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 02/05/2019
09:30
Заключение
C-683/17
Интелектуална собственост
Cofemel
Съд - Трети състав
PT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 02/05/2019
09:30
Заключение
C-692/17
Данъчни въпроси
Paulo Nascimento Consulting
Съд - Втори състав
PT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-694/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Pillar Securitisation
Съд - Трети състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 02/05/2019
09:30
Заключение
C-28/18
Сближаване на законодателствата
Verein für Konsumenteninformation
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 02/05/2019
09:30
Заключение
C-39/18 P
Конкуренция
Комисия / Icap и др.
Съд - Трети състав
EN Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 02/05/2019
09:30
Заключение
C-42/18
Данъчни въпроси
Cardpoint
Съд - Трети състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 02/05/2019
09:30
Заключение
C-70/18
Външни отношения
A и др.
Съд - Първи състав
NL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-98/18
T. Boer & Zonen
Съд - Девети състав
NL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-133/18
Данъчни въпроси
Sea Chefs Cruise Services
Съд - Трети състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-224/18
Данъчни въпроси
Budimex
Съд - Седми състав
PL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-225/18
Данъчни въпроси
Grupa Lotos
Съд - Осми състав
PL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-250/18
Комисия / Croatie (Décharge de Biljane Donje)
Съд - Осми състав
HR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-259/18
Свободно предоставяне на услуги
Asendia Spain
Съд - Осми състав
ES Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-265/18
Данъчни въпроси
Jarmuškienė
Съд - Десети състав
LT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-268/18
Митнически съюз
Onlineshop
Съд - Десети състав
RO Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-294/18
Енергетика
Oulun Sähkönmyynti
Съд - Десети състав
FI Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-309/18
Lavorgna
Съд - Девети състав
IT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 02/05/2019
09:30
устни състезания
C-360/18
Селско стопанство
Cargill Deutschland
Съд - Трети състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/05/2019
09:30
устни състезания
C-395/18
Tim
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/05/2019
09:30
устни състезания
T-399/16
Конкуренция
CK Telecoms UK Investments / Комисия
Общ съд - Първи разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
T-748/16
Правилник за длъжностните лица
QH / Парламент
Общ съд - Първи състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/05/2019
11:00
устни състезания
Съединени дела C-398/18
C-428/18
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
Bocero Torrico
Bode
Съд - Осми състав
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/05/2019
14:30
устни състезания
C-417/18
Индустриална политика
AW e.a. (Appels au 112)
Съд - Четвърти състав
LT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
петък 03/05/2019
09:30
устни състезания
T-399/16
Конкуренция
CK Telecoms UK Investments / Комисия
Общ съд - Първи разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 06/05/2019
09:30
устни състезания
T-217/17
Държавни помощи
FVE Holýšov I и др. / Комисия
Общ съд - Седми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 06/05/2019
09:30
устни състезания
T-432/18
Правилник за длъжностните лица
Palo / Комисия
Общ съд - Втори състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 06/05/2019
14:30
устни състезания
Съединени дела C-64/18
C-140/18
C-146/18
C-148/18
Свободно предоставяне на услуги
Maksimovic
Köfler и др.
Köfler
Köfler и др.
Съд - Sixième chambre
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
съдебно решение
C-431/17
Свободно движение на хора
Monachos Eirinaios
Съд - Голям състав
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
вторник 07/05/2019
09:30
Заключение
C-285/18
Irgita
Съд - Четвърти състав
LT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
вторник 07/05/2019
09:30
Заключение
C-347/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Salvoni
Съд - Първи състав
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
вторник 07/05/2019
09:30
устни състезания
C-447/18
Свободно движение на хора
Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava и др.
Съд - Трети състав
SK Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
съдебно решение
T-49/17
Селско стопанство
Испания / Комисия
Общ съд - Пети състав
ES Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
съдебно решение
T-239/17
Селско стопанство
Германия / Комисия
Общ съд - Осми състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
устни състезания
T-27/18 RENV
Правилник за длъжностните лица
FV / Съвет
Общ съд - Осми състав
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
съдебно решение
T-152/18
Интелектуална собственост
Sona Nutrition / EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Общ съд - Пети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
съдебно решение
T-153/18
Интелектуална собственост
Sona Nutrition / EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Общ съд - Пети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
съдебно решение
T-154/18
Интелектуална собственост
Sona Nutrition / EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Общ съд - Пети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
съдебно решение
T-155/18
Интелектуална собственост
Sona Nutrition / EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Общ съд - Пети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела T-287/18
T-288/18
Интелектуална собственост
M. I. Industries / EUIPO - Natural Instinct (Nature's Variety Instinct)
M. I. Industries / EUIPO - Natural Instinct (NATURE'S VARIETY INSTINCT)
Общ съд - Пети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
съдебно решение
T-407/18
Правилник за длъжностните лица
WP / EUIPO
Общ съд - Осми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
съдебно решение
T-423/18
Интелектуална собственост
Fissler / EUIPO (vita)
Общ съд - Осми състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
устни състезания
T-501/18
Интелектуална собственост
Currency One / EUIPO - Cinkciarz.pl (CINKCIARZ)
Общ съд - Първи състав
PL Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
съдебно решение
T-629/18
Интелектуална собственост
mobile.de / EUIPO (Représentation d’une voiture dans une infobulle)
Общ съд - Първи състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-24/17
Социална политика
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-396/17
Социална политика
Leitner
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-450/17 P
Икономическа политика
Landeskreditbank Baden-Württemberg
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-494/17
Социална политика
Rossato и Conservatorio di Musica F.A. Bonporti
Съд - Първи състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-566/17
Данъчни въпроси
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
Съд - Втори състав
PL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-568/17
Данъчни въпроси
Geelen
Съд - Първи състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-580/17
Селско стопанство
Järvelaev
Съд - Десети състав
ET Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wathelet
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-631/17
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
Inspecteur van de Belastingdienst
Съд - Трети състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 08/05/2019
09:30
Заключение
C-674/17
Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola
Съд - Втори състав
FI Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-712/17
Данъчни въпроси
EN.SA.
Съд - Първи състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-25/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Kerr
Съд - Първи състав
BG Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-53/18
Свобода на установяване
Mastromartino
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 08/05/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-80/18
C-81/18
C-82/18
C-83/18
UNESA
Endesa Generación
Iberdrola Generación Nuclear
Съд - Пети състав
ES Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 08/05/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-105/18
C-106/18
C-107/18
C-108/18
C-109/18
C-110/18
C-111/18
C-112/18
C-113/18
UNESA
Engasa
Duerocanto
Acciona
Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica
Burgos Pérez и Guinea Bueno
Endesa Generación
APPA
Parc del Segre и др.
Съд - Пети състав
ES Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-127/18
Данъчни въпроси
A-PACK CZ
Съд - Първи състав
CS Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-161/18
Социална политика
Villar Láiz
Съд - Трети състав
ES Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 08/05/2019
09:30
Заключение
C-168/18
Социална политика
Pensions-Sicherungs-Verein
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-194/18
Социална политика
Dodič
Съд - Девети състав
SL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-230/18
Принципи на общностното право
PI
Съд - Sixième chambre
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-243/18 P
Правилник за длъжностните лица
Entreprise commune Fusion for Energy / Galocha
Съд - Първи състав
ES Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-253/18
Транспорт
Rhenus Veniro
Съд - Десети състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 08/05/2019
09:30
Заключение
C-267/18
Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93
Съд - Четвърти състав
RO Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-305/18
Associazione "Verdi Ambiente e Società - Aps Onlus" и др.
Съд - Sixième chambre
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 08/05/2019
09:30
устни състезания
C-344/18
Социална политика
ISS Facility Services
Съд - Четвърти състав
NL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
устни състезания
C-385/18
Държавни помощи
Arriva Italia и др.
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
устни състезания
C-460/18 P
Правилник за длъжностните лица
HK / Комисия
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-486/18
Социална политика
Praxair MRC
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
T-690/16
Enrico Colombo и Corinti Giacomo / Комисия
Общ съд - Четвърти състав
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
устни състезания
T-48/17
Институционално право
ADDE / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
T-99/18
Правилник за длъжностните лица
Stamatopoulos / ENISA
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
T-185/18
Конкуренция
Lucchini / Комисия
Общ съд - Sixième chambre
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
T-269/18
Интелектуална собственост
Inditex / EUIPO - Ffauf Italia (ZARA)
Общ съд - Девети състав
ES Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
T-324/18
Интелектуална собственост
VI.TO. / EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille dorée)
Общ съд - Sixième chambre
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
T-325/18
Интелектуална собственост
VI.TO. / EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille rose)
Общ съд - Sixième chambre
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
T-358/18
Интелектуална собственост
J. García Carrión / EUIPO - Codorníu (JAUME CODORNÍU)
Общ съд - Девети състав
ES Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
устни състезания
T-380/18
Интелектуална собственост
Intas Pharmaceuticals / EUIPO - Laboratorios Indas (INTAS)
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
T-469/18
Интелектуална собственост
Battelle Memorial Institute / EUIPO (HEATCOAT)
Общ съд - Sixième chambre
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
14:00
съдебно решение
T-434/15
Институционално право
Islamic Republic of Iran Shipping Lines и др. / Съвет
Общ съд - Втори състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
14:00
съдебно решение
T-749/16
Търговска политика
Stemcor London и Samac Steel Supplies / Комисия
Общ съд - Втори състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
14:00
устни състезания
T-828/17
Правилник за длъжностните лица
Quadri di Cardano / Комисия
Общ съд - Втори състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
14:00
съдебно решение
T-55/18
Интелектуална собственост
Team Beverage / EUIPO (LIEBLINGSWEIN)
Общ съд - Втори състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
14:00
съдебно решение
T-56/18
Интелектуална собственост
Team Beverage / EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Общ съд - Втори състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
14:00
съдебно решение
T-57/18
Интелектуална собственост
Team Beverage / EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Общ съд - Втори състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 13/05/2019
15:00
устни състезания
C-445/18
Селско стопанство
Vaselife International и Chrysal International
Съд - Първи състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 13/05/2019
15:00
устни състезания
C-632/18
Икономическа политика
Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
Съд - Осми състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 14/05/2019
09:00
съдебно решение
C-55/18
Социална политика
CCOO
Съд - Голям състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
вторник 14/05/2019
09:30
съдебно решение
T-12/18
Интелектуална собственост
Zweirad-Center Stadler / EUIPO - Triumph Designs (Triumph)
Общ съд - Първи състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 14/05/2019
09:30
съдебно решение
T-89/18
Интелектуална собственост
Guiral Broto / EUIPO - Gastro & Soul (Café del Sol)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 14/05/2019
09:30
съдебно решение
T-90/18
Интелектуална собственост
Guiral Broto / EUIPO - Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 14/05/2019
09:30
устни състезания
T-112/18
Интелектуална собственост
Pink Lady America / OCVV - WAAA (Cripps Pink)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 15/05/2019
09:30
съдебно решение
C-341/17 P
Селско стопанство
Гърция / Комисия
Съд - Осми състав
EL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 15/05/2019
09:30
Заключение
C-621/17
Kiss и CIB Bank
Съд - Трети състав
HU null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 15/05/2019
09:30
съдебно решение
C-653/17 P
Интелектуална собственост
VM Vermögens-Management / EUIPO
Съд - Пети състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 15/05/2019
09:30
съдебно решение
C-677/17
Външни отношения
Çoban
Съд - Първи състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
сряда 15/05/2019
09:30
съдебно решение
C-706/17
Държавни помощи
Achema и др.
Съд - Четвърти състав
LT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
сряда 15/05/2019
09:30
устни състезания
C-715/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Комисия / Pologne (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Съд - Трети състав
PL null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 15/05/2019
09:30
устни състезания
C-718/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Комисия / Hongrie (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Съд - Трети състав
HU null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 15/05/2019
09:30
устни състезания
C-719/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Комисия / République tchèque (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Съд - Трети състав
CS null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 15/05/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-103/18
C-429/18
Социална политика
Sánchez Ruiz
Fernández Álvarez и др.
Съд - Втори състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 15/05/2019
09:30
съдебно решение
C-132/18 P
Правилник за длъжностните лица
Комисия / Tuerck
Съд - Осми състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 15/05/2019
09:30
съдебно решение
C-170/18 P
Правилник за длъжностните лица
CJ / ECDC
Съд - Първи състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
сряда 15/05/2019
09:30
Заключение
C-222/18
VIPA
Съд - Пети състав
HU null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
сряда 15/05/2019
09:30
Заключение
C-378/18
Селско стопанство
Westphal
Съд - Осми състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 15/05/2019
09:30
устни състезания
C-402/18
Tedeschi и Consorzio Stabile Istant Service
Съд - Пети състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 15/05/2019
09:30
устни състезания
C-433/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Aktiva Finants
Съд - Първи състав
FI null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/05/2019
09:30
Заключение
C-479/17 P
Институционално право
Guardian Europe / Union européenne
Съд - Първи състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 16/05/2019
09:30
съдебно решение
C-509/17
Социална политика
Plessers
Съд - Трети състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 16/05/2019
09:30
съдебно решение
C-689/17
Conti 11. Container Schiffahrt
Съд - Пети състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 16/05/2019
09:30
Заключение
C-31/18
Енергетика
Elektrorazpredelenie Yug
Съд - Пети състав
BG null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 16/05/2019
09:30
Заключение
C-37/18
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
Vueling Airlines
Съд - Голям състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 16/05/2019
09:30
Заключение
C-68/18
Данъчни въпроси
Petrotel-Lukoil
Съд - Пети състав
RO null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 16/05/2019
09:30
съдебно решение
C-138/18
Митнически съюз
Estron
Съд - Sixième chambre
DA null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 16/05/2019
09:30
устни състезания
C-175/18 P
PTC Therapeutics International / EMA
Съд - Четвърти състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/05/2019
09:30
устни състезания
C-178/18 P
MSD Animal Health Innovation и Intervet International / EMA
Съд - Четвърти състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/05/2019
09:30
устни състезания
C-176/18
Интелектуална собственост
Club de Variedades Vegetales Protegidas
Съд - Седми състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/05/2019
09:30
съдебно решение
C-204/18 P
Pebagua / Комисия
Съд - Девети състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 16/05/2019
09:30
Заключение
C-281/18 P
Интелектуална собственост
Repower / EUIPO
Съд - Втори състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 16/05/2019
09:30
Заключение
C-314/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Openbaar Ministerie (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d'exécution)
Съд - Четвърти състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
четвъртък 16/05/2019
09:30
устни състезания
C-435/18
Конкуренция
Otis Gesellschaft и др.
Съд - Пети състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/05/2019
09:30
Заключение
C-484/18
Сближаване на законодателствата
Spedidam
Съд - Пети състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 16/05/2019
09:30
съдебно решение
T-624/17
Държавни помощи
Полша / Комисия
Общ съд - Девети разширен състав
PL Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/05/2019
09:30
съдебно решение
T-733/17
GMPO / Комисия
Общ съд - Седми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/05/2019
09:30
съдебно решение
T-354/18
Интелектуална собственост
KID-Systeme / EUIPO - Sky (SKYFi)
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/05/2019
09:30
устни състезания
T-356/18
Интелектуална собственост
Volvo Trademark / EUIPO - Paalupaikka (V V-wheels)
Общ съд - Седми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/05/2019
09:30
устни състезания
T-536/18
Интелектуална собственост
Société des produits Nestlé / EUIPO - European Food (fitness)
Общ съд - Осми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF