График на съдебните заседания
Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
сряда 09/01/2019
09:30
Заключение
C-620/16
Принципи на общностното право
Комисия / Германия
Съд - Четвърти състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 09/01/2019
09:30
Заключение
C-668/17 P
Интелектуална собственост
Viridis Pharmaceutical / EUIPO
Съд - Четвърти състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 09/01/2019
09:30
устни състезания
C-674/17
Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola
Съд - Втори състав
FI Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 09/01/2019
09:30
устни състезания
C-688/17
Интелектуална собственост
Bayer Pharma
Съд - Трети състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 09/01/2019
09:30
устни състезания
C-691/17
Данъчни въпроси
PORR Építési Kft.
Съд - Десети състав
HU Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 09/01/2019
09:30
устни състезания
C-127/18
Данъчни въпроси
A-PACK CZ
Съд - Първи състав
CS Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 09/01/2019
09:30
устни състезания
T-12/18
Интелектуална собственост
Zweirad-Center Stadler / EUIPO - Triumph Designs (Triumph)
Общ съд - Първи състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF