График на съдебните заседания
Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
понеделник 09/09/2019
09:30
устни състезания
C-623/17
Сближаване на законодателствата
Privacy International
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 09/09/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-511/18
C-512/18
Сближаване на законодателствата
La Quadrature du Net и др.
French Data Network и др.
Съд - Голям състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 09/09/2019
09:30
устни състезания
C-520/18
Сближаване на законодателствата
Ordre des barreaux francophones и germanophone и др.
Съд - Голям състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 09/09/2019
09:30
устни състезания
T-143/18
Икономическа политика
Société générale / BCE
Общ съд - Втори разширен състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 09/09/2019
09:30
съдебно решение
T-680/18
Интелектуална собственост
SLL Service / EUIPO - Elfa International (LUMIN8)
Общ съд - Втори състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 09/09/2019
09:30
съдебно решение
T-689/18
Интелектуална собственост
Executive Selling / EUIPO (EXECUTIVE SELLING)
Общ съд - Втори състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 09/09/2019
14:30
устни състезания
T-144/18
Икономическа политика
Crédit agricole и др. / BCE
Общ съд - Втори разширен състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF