График на съдебните заседания
Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
вторник 22/10/2019
09:30
устни състезания
C-78/18
Свободно движение на капитали
Комисия / Hongrie (Transparence associative)
Съд - Голям състав
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 23/10/2019
09:30
устни състезания
C-576/18
Държавни помощи
Комисия / Italie (Aides illégales au secteur hôtelier en Sardaigne)
Съд - Sixième chambre
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 23/10/2019
09:30
устни състезания
C-601/18 P
Конкуренция
Prysmian и Prysmian Cavi e Sistemi / Комисия
Съд - Втори състав
EN Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 23/10/2019
09:30
устни състезания
C-663/18
Свободно движение на стоки
B S и C A (Commercialisation du cannabidiol - CBD)
Съд - Четвърти състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:00
устни състезания
Съединени дела C-566/19 PPU
C-626/19 PPU
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg
Openbaar Ministerie
Съд - Първи състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:00
устни състезания
C-625/19 PPU
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Openbaar Ministerie
Съд - Първи състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:00
устни състезания
C-627/19 PPU
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Openbaar Ministerie
Съд - Първи състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
C-324/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Gavanozov
Съд - Първи състав
BG Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
C-212/18
Prato Nevoso Termo Energy
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 24/10/2019
09:30
Заключение
C-244/18 P
Държавни помощи
Larko / Комисия
Съд - Втори състав
EL Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 24/10/2019
09:30
устни състезания
C-461/18 P
Търговска политика
Changmao Biochemical Engineering / Distillerie Bonollo e.a. и Съвет
Съд - Втори състав
EN Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
Заключение
C-458/18
Данъчни въпроси
GVC Services (Bulgaria)
Съд - Пети състав
BG Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-469/18
C-470/18
Данъчни въпроси
Belgische Staat
Съд - Пети състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
C-515/18
Транспорт
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Attribution directe d’un contrat de service public de transport)
Съд - Десети състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 24/10/2019
09:30
Заключение
C-578/18
Енергетика
Energiavirasto
Съд - Пети състав
FI Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
C-636/18
Комисия / France (Dépassement des valeurs limites pour le dioxyde d’azote)
Съд - Седми състав
FR Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 24/10/2019
09:30
устни състезания
C-769/18
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
Caisse d’assurance retraite и de la santé au travail d’Alsace-Moselle
Съд - Осми състав
FR Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
C-35/19
Свободно движение на хора
État belge (Indemnité pour personnes handicapées)
Съд - Осми състав
FR Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 24/10/2019
14:30
устни състезания
C-583/18
Verbraucherzentrale Berlin
Съд - Девети състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 31/10/2019
11:30
съдебно решение
C-391/17
Комисия / Обединеното кралство
Съд - Голям състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 31/10/2019
11:30
съдебно решение
C-395/17
Комисия / Нидерландия
Съд - Голям състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 31/10/2019
11:30
Заключение
C-715/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Комисия / Pologne (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Съд - Трети състав
PL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 31/10/2019
11:30
Заключение
C-718/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Комисия / Hongrie (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Съд - Трети състав
HU Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 31/10/2019
11:30
Заключение
C-719/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Комисия / République tchèque (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Съд - Трети състав
CS Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 31/10/2019
11:30
Заключение
C-234/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
„AGRO IN 2001“
Съд - Трети състав
BG Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 31/10/2019
11:30
съдебно решение
C-281/18 P
Интелектуална собственост
Repower / EUIPO
Съд - Втори състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 31/10/2019
11:30
Заключение
Съединени дела C-453/18
C-494/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Bondora
Съд - Първи състав
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 31/10/2019
11:30
Заключение
C-507/18
Принципи на общностното право
Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI
Съд - Голям състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
вторник 05/11/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-663/17 P
C-665/17 P
C-669/17 P
Икономическа политика
BCE / Trasta Komercbanka и др.
Комисия / Trasta Komercbanka e.a. и BCE
Trasta Komercbanka и др. / BCE
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
вторник 05/11/2019
09:30
съдебно решение
C-192/18
Принципи на общностното право
Комисия / Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun)
Съд - Голям състав
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
вторник 05/11/2019
09:30
устни състезания
C-673/18
Интелектуална собственост
Santen
Съд - Голям състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 06/11/2019
09:30
устни състезания
C-611/18 P
Конкуренция
Pirelli & C. / Комисия
Съд - Седми състав
IT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 06/11/2019
09:30
устни състезания
C-730/18 P
Клауза за подсъдност
SC / Eulex Kosovo
Съд - Първи състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 06/11/2019
09:30
устни състезания
C-753/18
Интелектуална собственост
Stim и SAMI
Съд - Пети състав
SV Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 06/11/2019
09:30
устни състезания
C-796/18
Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung
Съд - Четвърти състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 07/11/2019
09:30
Заключение
C-584/17 P
Клауза за подсъдност
ADR Center / Комисия
Съд - Трети състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
C-687/17 P
Държавни помощи
Aanbestedingskalender и др. / Комисия
Съд - Пети състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
C-68/18
Данъчни въпроси
Petrotel-Lukoil
Съд - Пети състав
RO Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-80/18
C-81/18
C-82/18
C-83/18
UNESA
Endesa Generación
Iberdrola Generación Nuclear
Съд - Пети състав
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-105/18
C-106/18
C-107/18
C-108/18
C-109/18
C-110/18
C-111/18
C-112/18
C-113/18
UNESA
Engasa
Duerocanto
Acciona
Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica
Burgos Pérez и Guinea Bueno
Endesa Generación
APPA
Parc del Segre и др.
Съд - Пети състав
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
C-213/18
Транспорт
Guaitoli и др.
Съд - Първи състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 07/11/2019
09:30
Заключение
C-215/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Primera Air Scandinavia
Съд - Първи състав
CS Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
C-280/18
Flausch и др.
Съд - Първи състав
EL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
C-346/18 P
Rose Vision / Комисия
Съд - Sixième chambre
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-349/18
C-350/18
C-351/18
Kanyeba
Nijs
Dedroog
Съд - Пети състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-364/18
C-365/18
Енергетика
Eni
Shell Italia
Съд - Девети състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
C-396/18
Транспорт
Cafaro
Съд - Първи състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-419/18
C-483/18
Profi Credit Polska
Съд - Първи състав
PL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 07/11/2019
09:30
Заключение
C-480/18
Свободно движение на хора
PrivatBank
Съд - Девети състав
LV Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 07/11/2019
09:30
Заключение
C-488/18
Данъчни въпроси
Golfclub Schloss Igling
Съд - Четвърти състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
C-555/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
K.H.K. (Saisie conservatoire des comptes bancaires)
Съд - Sixième chambre
BG Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 07/11/2019
09:30
Заключение
C-659/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
VW (Droit d’accès à un avocat en cas de non-comparution)
Съд - Втори състав
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 07/11/2019
09:30
устни състезания
C-693/18
Сближаване на законодателствата
CLCV и др.
Съд - Втори състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 07/11/2019
09:30
устни състезания
C-653/19 PPU
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Spetsializirana prokuratura
Съд - Първи състав
BG Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 11/11/2019
14:30
устни състезания
C-575/18 P
Чешка република / Комисия
Съд - Голям състав
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 12/11/2019
09:30
Заключение
C-183/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Bank BGŻ BNP Paribas
Съд - Първи състав
PL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
вторник 12/11/2019
09:30
съдебно решение
C-233/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Haqbin
Съд - Голям състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
вторник 12/11/2019
09:30
съдебно решение
C-261/18
Комисия / Irlande (Parc éolien de Derrybrien)
Съд - Голям състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
вторник 12/11/2019
09:30
съдебно решение
C-363/18
Сближаване на законодателствата
Organisation juive européenne и Vignoble Psagot
Съд - Голям състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
вторник 12/11/2019
09:30
Заключение
C-535/18
Land Nordrhein-Westfalen
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
вторник 12/11/2019
09:30
Заключение
C-502/19
Принципи на общностното право
Junqueras Vies
Съд - Голям състав
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 13/11/2019
09:30
съдебно решение
C-641/17
Свободно движение на капитали
College Pension Plan of British Columbia
Съд - Втори състав
DE Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
сряда 13/11/2019
09:30
съдебно решение
C-2/18
Селско стопанство
Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė
Съд - Втори състав
LT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
сряда 13/11/2019
09:30
съдебно решение
C-528/18 P
Интелектуална собственост
Outsource Professional Services / EUIPO
Съд - Десети състав
EN Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
сряда 13/11/2019
09:30
устни състезания
C-570/18 P
Правилник за длъжностните лица
HF / Парламент
Съд - Втори състав
FR Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 13/11/2019
09:30
устни състезания
C-779/18
Mikrokasa и Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie
Съд - Първи състав
PL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 14/11/2019
09:30
съдебно решение
C-585/17
Държавни помощи
Dilly's Wellnesshotel
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 14/11/2019
09:30
съдебно решение
C-255/18
Сближаване на законодателствата
State Street Bank International
Съд - Първи състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 14/11/2019
09:30
Заключение
C-328/18 P
Интелектуална собственост
EUIPO / Equivalenza Manufactory
Съд - Четвърти състав
ES Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 14/11/2019
09:30
Заключение
C-454/18
Енергетика
Baltic Cable
Съд - Трети състав
SV Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 14/11/2019
09:30
съдебно решение
C-445/18
Селско стопанство
Vaselife International и Chrysal International
Съд - Първи състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 14/11/2019
09:30
съдебно решение
C-484/18
Сближаване на законодателствата
Spedidam и др.
Съд - Пети състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 14/11/2019
09:30
Заключение
C-547/18
Данъчни въпроси
Dong Yang Electronics
Съд - Пети състав
PL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 14/11/2019
09:30
съдебно решение
C-599/18 P
Конкуренция
Silec Cable и General Cable / Комисия
Съд - Седми състав
EN Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 14/11/2019
09:30
Заключение
C-616/18
Cofidis
Съд - Втори състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 14/11/2019
09:30
устни състезания
C-670/18
Социална политика
Comune di Gesturi
Съд - Осми състав
IT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 14/11/2019
09:30
Заключение
C-679/18
OPR-Finance
Съд - Втори състав
CS Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 14/11/2019
09:30
Заключение
C-752/18
Deutsche Umwelthilfe
Съд - Голям състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 14/11/2019
09:30
устни състезания
C-833/18
Интелектуална собственост
Brompton Bicycle
Съд - Пети състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 14/11/2019
09:30
устни състезания
C-2/19
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Riigiprokuratuur (Mesures de probation)
Съд - Първи състав
ET Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 14/11/2019
11:00
устни състезания
C-655/18
Митнически съюз
Schenker
Съд - Осми състав
BG Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 19/11/2019
09:00
съдебно решение
Съединени дела C-609/17
C-610/17
Социална политика
TSN
AKT
Съд - Голям състав
FI Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
вторник 19/11/2019
09:00
съдебно решение
Съединени дела C-585/18
C-624/18
C-625/18
Принципи на общностното право
A.K. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
CP (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
DO (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
Съд - Голям състав
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
вторник 19/11/2019
09:00
устни състезания
Съединени дела C-724/18
C-727/18
Свободно предоставяне на услуги
Cali Apartments
Procureur général près la cour d’appel de Paris и ville de Paris
Съд - Голям състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 19/11/2019
09:00
Заключение
C-653/19 PPU
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Spetsializirana prokuratura
Съд - Първи състав
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 20/11/2019
09:30
съдебно решение
C-400/18
Данъчни въпроси
Infohos
Съд - Втори състав
NL Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 20/11/2019
09:30
съдебно решение
C-706/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Belgische Staat (Régime de décision implicite d'acceptation)
Съд - Sixième chambre
NL Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 20/11/2019
09:30
съдебно решение
C-737/18 P
Селско стопанство
Португалия / Commission (Corrections financières dans le cadre du FEAGA и du Feader)
Съд - Девети състав
PT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
сряда 20/11/2019
09:30
устни състезания
C-212/19
Държавни помощи
Compagnie des pêches de Saint-Malo
Съд - Втори състав
FR Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 21/11/2019
09:30
съдебно решение
C-198/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
CeDe Group
Съд - Четвърти състав
SV Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 21/11/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-203/18
C-374/18
Свободно движение на хора
Deutsche Post и Leymann
UPS Deutschland и др.
Съд - Трети състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
четвъртък 21/11/2019
09:30
съдебно решение
C-379/18
Транспорт
Deutsche Lufthansa
Съд - Четвърти състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 21/11/2019
09:30
Заключение
C-446/18
Данъчни въпроси
AGROBET CZ
Съд - Втори състав
CS Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 21/11/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-496/18
C-497/18
HUNGEOD и др.
Budapesti Közlekedési Zrt.
Съд - Четвърти състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 21/11/2019
09:30
Заключение
C-584/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Blue Air - Airline Management Solutions и др.
Съд - Трети състав
EL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 21/11/2019
09:30
съдебно решение
C-678/18
Интелектуална собственост
Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
Съд - Четвърти състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 21/11/2019
09:30
устни състезания
C-786/18
Свободно движение на стоки
ratiopharm
Съд - Трети състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 21/11/2019
09:30
Заключение
C-836/18
Европейско гражданство
Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real
Съд - Пети състав
ES Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
вторник 26/11/2019
09:30
Заключение
C-344/18
Социална политика
ISS Facility Services
Съд - Четвърти състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
вторник 26/11/2019
09:30
Заключение
C-610/18
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
AFMB и др.
Съд - Голям състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
вторник 26/11/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-682/18
C-683/18
Интелектуална собственост
YouTube
Cyando
Съд - Голям състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 26/11/2019
09:30
Заключение
C-717/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Procureur-generaal (Mandat d'arrêt européen contre un chanteur)
Съд - Голям състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
вторник 26/11/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-566/19 PPU
C-626/19 PPU
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg
Openbaar Ministerie
Съд - Първи състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
вторник 26/11/2019
09:30
Заключение
C-625/19 PPU
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Openbaar Ministerie
Съд - Първи състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
вторник 26/11/2019
09:30
Заключение
C-627/19 PPU
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Openbaar Ministerie
Съд - Първи състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 27/11/2019
09:30
съдебно решение
C-402/18
Tedeschi и Consorzio Stabile Istant Service
Съд - Пети състав
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 27/11/2019
09:30
Заключение
C-640/18
Правен режим на предприятията
Wagram Invest
Съд - Втори състав
FR Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 27/11/2019
09:30
устни състезания
C-15/19
Azienda Municipale Ambiente
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 27/11/2019
09:30
устни състезания
C-41/19
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
FX (Opposition à exécution d'une créance d'aliments)
Съд - Трети състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 28/11/2019
09:30
Заключение
C-565/18
Свободно движение на капитали
Société Générale
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 28/11/2019
09:30
Заключение
C-567/18
Интелектуална собственост
Coty Germany
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 28/11/2019
09:30
съдебно решение
C-591/18 P
Конкуренция
Brugg Kabel и Kabelwerke Brugg / Комисия
Съд - Седми състав
DE Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 28/11/2019
09:30
съдебно решение
C-593/18 P
Конкуренция
ABB / Комисия
Съд - Седми състав
EN Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 28/11/2019
09:30
съдебно решение
C-596/18 P
Конкуренция
LS Cable & System / Комисия
Съд - Седми състав
EN Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 28/11/2019
09:30
устни състезания
C-658/18
Социална политика
UX (Statut des juges de paix italiens)
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 28/11/2019
09:30
Заключение
C-702/18 P
Интелектуална собственост
Primart / EUIPO и Bolton Cile España
Съд - Седми състав
EN Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 28/11/2019
09:30
съдебно решение
C-722/18
Сближаване на законодателствата
KROL
Съд - Девети състав
PL Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 28/11/2019
14:30
устни състезания
C-825/18 P
Интелектуална собственост
Mamas and Papas / EUIPO
Съд - Десети състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 03/12/2019
09:30
съдебно решение
C-482/17
Индустриална политика
Чешка република / Парламент и Съвет
Съд - Голям състав
CS null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
вторник 03/12/2019
09:30
съдебно решение
C-414/18
Сближаване на законодателствата
Iccrea Banca
Съд - Голям състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 04/12/2019
09:30
съдебно решение
C-117/18 P
Енергетика
PGNiG Supply & Trading / Комисия
Съд - Пети състав
PL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 04/12/2019
09:30
съдебно решение
C-342/18 P
Енергетика
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo / Комисия
Съд - Пети състав
PL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 04/12/2019
09:30
съдебно решение
C-413/18 P
Обща външна политика и политика на сигурност
H / Съвет
Съд - Пети състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
сряда 04/12/2019
09:30
съдебно решение
C-432/18
Селско стопанство
Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena
Съд - Пети състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 04/12/2019
09:30
съдебно решение
C-493/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Tiger и др.
Съд - Девети състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
сряда 04/12/2019
09:30
устни състезания
C-14/19 P
Институционално право
CSUE / KF
Съд - Втори състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 04/12/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-21/19
C-22/19
C-23/19
P.F. Kamstra Recycling и др.
Съд - Пети състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 05/12/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-708/17
C-725/17
EVN Bulgaria Toplofikatsia
Toplofikatsia Sofia
Съд - Четвърти състав
BG null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 05/12/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-398/18
C-428/18
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
Bocero Torrico
Bode
Съд - Осми състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 05/12/2019
09:30
Заключение
C-406/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
Съд - Първи състав
HU null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 05/12/2019
09:30
съдебно решение
C-421/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Ordre des avocats du barreau de Dinant
Съд - Първи състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 05/12/2019
09:30
Заключение
C-560/18 P
Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych / Комисия
Съд - Пети състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 05/12/2019
09:30
Заключение
C-564/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa)
Съд - Първи състав
HU null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 05/12/2019
09:30
съдебно решение
C-642/18
Комисия / Espagne (Plans de gestion des déchets)
Съд - Осми състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 05/12/2019
09:30
съдебно решение
C-671/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Centraal Justitieel Incassobureau (Reconnaissance и exécution des sanctions pécuniaires)
Съд - Първи състав
PL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
четвъртък 05/12/2019
09:30
устни състезания
C-754/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Ryanair Designated Activity Company
Съд - Трети състав
HU null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 05/12/2019
09:30
устни състезания
C-74/19
Транспорт
Transportes Aéreos Portugueses
Съд - Четвърти състав
PT null
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 09/12/2019
15:00
устни състезания
C-24/19
A e.a. (Éoliennes à Aalter и Nevele)
Съд - Голям състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/12/2019
09:00
устни състезания
C-549/18
Комисия / Roumanie (Lutte contre le blanchiment de capitaux)
Съд - Голям състав
RO null
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/12/2019
10:30
устни състезания
C-550/18
Комисия / Irlande (Lutte contre le blanchiment de capitaux)
Съд - Голям състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 11/12/2019
09:00
устни състезания
C-762/18
Социална политика
Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria
Съд - Първи състав
BG null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 11/12/2019
09:00
устни състезания
C-37/19
Социална политика
Iccrea Banca
Съд - Първи състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 11/12/2019
09:30
съдебно решение
C-332/18 P
Държавни помощи
Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon
Съд - Осми състав
EL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 11/12/2019
09:30
Заключение
C-457/18
Принципи на общностното право
Словения / Croatie
Съд - Голям състав
HR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
сряда 11/12/2019
09:30
Заключение
C-667/18
Свобода на установяване
Orde van Vlaamse Balies и Ordre des barreaux francophones et germanophone
Съд - Трети състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 11/12/2019
09:30
съдебно решение
C-708/18
Сближаване на законодателствата
Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA
Съд - Трети състав
RO null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 11/12/2019
09:30
устни състезания
C-743/18
Митнически съюз
Elme Messer Metalurgs
Съд - Трети състав
LV null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 11/12/2019
09:30
устни състезания
C-61/19
Сближаване на законодателствата
Orange Romania
Съд - Втори състав
RO null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 11/12/2019
09:30
съдебно решение
C-87/19
Индустриална политика
TV Play Baltic
Съд - Девети състав
LT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 11/12/2019
09:30
устни състезания
C-104/19
Търговска политика
Donex Shipping and Forwarding
Съд - Четвърти състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 12/12/2019
09:30
Заключение
C-311/18
Сближаване на законодателствата
Facebook Ireland и Schrems
Съд - Голям състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 12/12/2019
09:30
съдебно решение
C-380/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
E.P. (Menace pour l’ordre public)
Съд - Първи състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 12/12/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-381/18
C-382/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
G.S. (Menace pour l’ordre public)
V.G. (Menace pour l’ordre public)
Съд - Първи състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 12/12/2019
09:30
съдебно решение
C-433/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Aktiva Finants OÜ
Съд - Първи състав
FI null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 12/12/2019
09:30
Заключение
C-456/18 P
Държавни помощи
Унгария / Комисия
Съд - Първи състав
HU null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 12/12/2019
09:30
съдебно решение
C-450/18
Социална политика
Instituto Nacional de la Seguridad Social (Complément de pension pour les mères)
Съд - Първи състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 12/12/2019
09:30
Заключение
C-452/18
Ibercaja Banco
Съд - Четвърти състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 12/12/2019
09:30
съдебно решение
C-519/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Regroupement familial – sœur de réfugié)
Съд - Пети състав
HU null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 12/12/2019
09:30
Заключение
C-588/18
Социална политика
Fetico и др.
Съд - Голям състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 12/12/2019
09:30
Заключение
C-627/18
Държавни помощи
Nelson Antunes da Cunha
Съд - Втори състав
PT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 12/12/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-674/18
C-675/18
Социална политика
TMD Friction
TMD Friction EsCo
Съд - Пети състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 12/12/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-698/18
C-699/18
Raiffeisen Bank
BRD Groupe Societé Générale
Съд - Четвърти състав
RO null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 12/12/2019
09:30
съдебно решение
C-143/19 P
Интелектуална собственост
Der Grüne Punkt / EUIPO
Съд - Пети състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 12/12/2019
09:30
устни състезания
C-186/19
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Supreme Site Services и др.
Съд - Първи състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/12/2019
09:00
устни състезания
C-39/19
Индустриална политика
Telenor Magyarország
Съд - Голям състав
HU null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 18/12/2019
09:30
Заключение
C-719/18
Сближаване на законодателствата
Vivendi
Съд - Пети състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 18/12/2019
09:30
устни състезания
C-764/18
Сближаване на законодателствата
Orange España
Съд - Четвърти състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 18/12/2019
09:30
устни състезания
C-778/18
Association française des usagers de banques
Съд - Пети състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 18/12/2019
09:30
устни състезания
C-231/19
Данъчни въпроси
Blackrock Investment Management (UK)
Съд - Първи състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/12/2019
09:30
Заключение
C-511/17
Lintner
Съд - Трети състав
HU null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 19/12/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-262/18 P
C-271/18 P
Държавни помощи
Комисия / Dôvera zdravotná poistʼovňa
Словакия / Dôvera zdravotná poistʼovňa
Съд - Голям състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
четвъртък 19/12/2019
09:30
Заключение
C-307/18
Конкуренция
Generics (UK) и др.
Съд - Четвърти състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 19/12/2019
09:30
съдебно решение
C-386/18
Политика в областта на рибарството
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel
Съд - Втори състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 19/12/2019
09:30
съдебно решение
C-418/18 P
Институционално право
Puppinck и др. / Комисия
Съд - Голям състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 19/12/2019
09:30
съдебно решение
C-582/18 P
Конкуренция
Viscas / Комисия
Съд - Седми състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 19/12/2019
09:30
съдебно решение
C-589/18 P
Конкуренция
Furukawa Electric / Комисия
Съд - Седми състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 19/12/2019
09:30
съдебно решение
C-590/18 P
Конкуренция
Fujikura / Commision
Съд - Седми състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 19/12/2019
09:30
устни състезания
C-97/19
Митнически съюз
Pfeifer & Langen
Съд - Втори състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 22/10/2019
09:30
устни състезания
T-647/18
Правилник за длъжностните лица
ZQ / Комисия
Общ съд - Първи състав
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела T-515/13 RENV
T-719/13 RENV
Държавни помощи
Испания / Комисия
Lico Leasing и Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión / Комисия
Общ съд - Осми разширен състав
ES Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
T-332/17
Енергетика
E-Control / ACER
Общ съд - Седми състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
T-333/17
Енергетика
Austrian Power Grid и Vorarlberger Übertragungsnetz / ACER
Общ съд - Седми състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
T-601/17
Интелектуална собственост
Rubik's Brand / EUIPO - Simba Toys (Forme d’un cube avec des faces ayant une structure en grille)
Общ съд - Осми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
T-778/17
Държавни помощи
Autostrada Wielkopolska / Комисия
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
T-58/18
Интелектуална собственост
Mahr / EUIPO - Especialidades Vira (Xocolat)
Общ съд - Четвърти състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
T-310/18
Социална политика
EPSU и Goudriaan / Комисия
Общ съд - Девети разширен състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
T-417/18
Институционално право
CdT / EUIPO
Общ съд - Четвърти състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
T-498/18
Интелектуална собственост
ZPC Flis / EUIPO - Aldi Einkauf (Happy Moreno choco)
Общ съд - Осми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
T-559/18
Интелектуална собственост
Atos Medical / EUIPO - Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Patchs médicaux)
Общ съд - Девети състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
T-560/18
Интелектуална собственост
Atos Medical / EUIPO - Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Patchs médicaux)
Общ съд - Девети състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
устни състезания
T-743/18
Интелектуална собственост
Japan Tobacco / EUIPO - I.J. Tobacco Industry (I.J. TOBACCO INDUSTRY)
Общ съд - Пети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
T-708/18
Интелектуална собственост
ZPC Flis / EUIPO - Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco)
Общ съд - Осми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
T-41/19
Интелектуална собственост
MSI Svetovanje / EUIPO - Industrial Farmaceutica Cantabria (nume)
Общ съд - Трети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 05/11/2019
09:30
устни състезания
T-42/19
Интелектуална собственост
Volkswagen / EUIPO (CROSS)
Общ съд - Sixième chambre
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 05/11/2019
14:30
съдебно решение
T-361/18
Интелектуална собственост
APEDA / EUIPO - Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)
Общ съд - Втори състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 06/11/2019
09:30
устни състезания
T-598/18
Интелектуална собственост
Grupo Textil Brownie / EUIPO - The Guide Association (BROWNIE)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 06/11/2019
09:30
устни състезания
T-5/19
Интелектуална собственост
Clatronic International / EUIPO (PROFI CARE)
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
T-48/17
Институционално право
ADDE / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
T-240/17
Конкуренция
Campine и Campine Recycling / Комисия
Общ съд - Осми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 07/11/2019
09:30
устни състезания
T-835/17
Търговска политика
Eurofer / Комисия
Общ съд - Осми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
T-380/18
Интелектуална собственост
Intas Pharmaceuticals / EUIPO - Laboratorios Indas (INTAS)
Общ съд - Девети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
T-431/18
Правилник за длъжностните лица
WN / Парламент
Общ съд - Девети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
T-568/18
Интелектуална собственост
Local-e-motion / EUIPO - Volkswagen (WE)
Общ съд - Първи състав
DE Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 07/11/2019
09:30
устни състезания
T-605/18
Правилник за длъжностните лица
ZF / Комисия
Общ съд - Девети състав
FR Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 07/11/2019
09:30
устни състезания
T-135/19
Интелектуална собственост
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals / EUIPO - Dalmat (LaTV3D)
Общ съд - Sixième chambre
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
T-240/19
Интелектуална собственост
A9.com / EUIPO (Représentation d'une cloche)
Общ съд - Девети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
петък 08/11/2019
09:30
устни състезания
T-681/18
Интелектуална собственост
"Korporaciya "Masternet" / EUIPO - Stayer Ibérica (STAYER)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 14/11/2019
09:30
устни състезания
T-758/14 RENV
Конкуренция
Infineon Technologies / Комисия
Общ съд - Седми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 14/11/2019
09:30
съдебно решение
T-669/18
Интелектуална собственост
Neoperl / EUIPO (Représentation de quatre trous comblés dans un motif à trous régulier)
Общ съд - Втори състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 14/11/2019
09:30
съдебно решение
T-149/19
Интелектуална собственост
Société des produits Nestlé / EUIPO - Jumbo Africa (Représentation d'une silhouette humaine sur un écusson)
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 20/11/2019
09:30
съдебно решение
T-502/16
Правилник за длъжностните лица
Missir Mamachi di Lusignano и др. / Комисия
Общ съд - Осми състав
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 20/11/2019
09:30
съдебно решение
T-695/18
Интелектуална собственост
Werner / EUIPO - Merck (fLORAMED)
Общ съд - Трети състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 20/11/2019
09:30
съдебно решение
T-101/19
Интелектуална собственост
Rezon / EUIPO (imot.bg)
Общ съд - Трети състав
BG Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 21/11/2019
09:30
съдебно решение
T-241/18
Правилник за длъжностните лица
Bruno / Комисия
Общ съд - Втори състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 21/11/2019
09:30
съдебно решение
T-527/18
Интелектуална собственост
K.A. Schmersal Holding / EUIPO - Tecnium (tec.nicum)
Общ съд - Първи състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 21/11/2019
09:30
устни състезания
T-677/18
Интелектуална собственост
Galletas Gullón / EUIPO - Intercontinental Great Brands (gullón TWINS COOKIE SANDWICH)
Общ съд - Седми състав
ES Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 26/11/2019
09:30
съдебно решение
T-287/16 RENV
Селско стопанство
Белгия / Комисия
Общ съд - Втори състав
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 26/11/2019
09:30
устни състезания
T-688/18
Интелектуална собственост
Exploitatiemaatschappij De Berghaaf / EUIPO - Brigade Electronics Group (CORNEREYE)
Общ съд - Първи състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 26/11/2019
09:30
съдебно решение
T-711/18
Интелектуална собственост
Wyld / EUIPO - Kaufland Warenhandel (wyld)
Общ съд - Първи състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 27/11/2019
09:30
съдебно решение
T-31/18
Izuzquiza и Semsrott / Frontex
Общ съд - Първи състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 27/11/2019
09:30
устни състезания
T-433/18
Правилник за длъжностните лица
Bax / BCE
Общ съд - Първи състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 28/11/2019
09:30
устни състезания
T-157/12 RENV
Държавни помощи
IFP Énergies nouvelles / Комисия
Общ съд - Осми състав
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 28/11/2019
09:30
съдебно решение
T-323/16
Икономическа политика
Banco Cooperativo Español / CRU
Общ съд - Осми разширен състав
ES Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 28/11/2019
09:30
съдебно решение
T-365/16
Икономическа политика
Portigon / CRU
Общ съд - Осми разширен състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 28/11/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела T-377/16
T-645/16
T-809/16
Икономическа политика
Hypo Vorarlberg Bank / CRU
Общ съд - Осми разширен състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 28/11/2019
09:30
съдебно решение
T-592/18
Правилник за длъжностните лица
Wywiał-Prząda / Комисия
Общ съд - Пети състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 28/11/2019
09:30
съдебно решение
T-642/18
Интелектуална собственост
August Wolff / EUIPO - Faes Farma (DermoFaes Atopimed)
Общ съд - Пети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 28/11/2019
09:30
съдебно решение
T-643/18
Интелектуална собственост
August Wolff / EUIPO - Faes Farma (DermoFaes)
Общ съд - Пети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 28/11/2019
09:30
съдебно решение
T-644/18
Интелектуална собственост
August Wolff / EUIPO - Faes Farma (DermoFaes Atopiderm)
Общ съд - Пети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 28/11/2019
09:30
съдебно решение
T-667/18
Правилник за длъжностните лица
Pinto Teixeira / SEAE
Общ съд - Седми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 28/11/2019
09:30
съдебно решение
T-665/18
Интелектуална собственост
Soundio / EUIPO - Telefónica Germany (Vibble)
Общ съд - Осми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 28/11/2019
09:30
съдебно решение
T-726/18
Институционално право
Mélin / Парламент
Общ съд - Sixième chambre
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 28/11/2019
09:30
съдебно решение
T-736/18
Интелектуална собственост
Runnebaum Invest / EUIPO - Berg Toys Beheer (Bergsteiger)
Общ съд - Девети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 28/11/2019
09:30
устни състезания
T-63/19
Интелектуална собственост
Rot Front / EUIPO - Kondyterska korporatsiia "Roshen" (РОШЕН)
Общ съд - Седми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 29/11/2019
09:30
устни състезания
T-332/15
Ocean Capital Administration и др. / Съвет
Общ съд - Първи състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 03/12/2019
09:30
съдебно решение
T-607/15
Търговска политика
Yieh United Steel / Комисия
Общ съд - Втори състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 03/12/2019
09:30
устни състезания
T-626/17
Селско стопанство
Словения / Комисия
Общ съд - Четвърти разширен състав
SL Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 03/12/2019
09:30
съдебно решение
T-808/17
Правилник за длъжностните лица
Pethke / EUIPO
Общ съд - Четвърти състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 03/12/2019
09:30
съдебно решение
T-658/18
Интелектуална собственост
Hästens Sängar / EUIPO (Représentation d'un motif à carreaux)
Общ съд - Втори състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 03/12/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела T-331/19
T-332/19
Интелектуална собственост
Pierre Balmain / EUIPO (Représentation d'une tête de lion encerclée par des anneaux formant une chaîne)
Общ съд - Осми състав
FR Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 03/12/2019
15:30
устни състезания
T-36/19
Интелектуална собственост
PE Digital / EUIPO - Spark Networks Services (ElitePartner)
Общ съд - Трети състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 04/12/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела T-77/18
T-567/18
Правилник за длъжностните лица
VE / AEMF
Общ съд - Sixième chambre
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 04/12/2019
09:30
съдебно решение
T-524/18
Интелектуална собственост
Billa / EUIPO - Boardriders IP Holdings (Billa)
Общ съд - Девети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 04/12/2019
15:30
устни състезания
T-8/19
Интелектуална собственост
Repsol / EUIPO (INVENTEMOS EL FUTURO)
Общ съд - Трети състав
ES Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 05/12/2019
09:30
устни състезания
T-401/16
Институционално право
Испания / Комисия
Общ съд - Девети състав
ES Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 05/12/2019
09:30
устни състезания
T-37/19
Интелектуална собственост
Cimpress Schweiz / EUIPO - Impress Media (CIMPRESS)
Общ съд - Седми състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 05/12/2019
14:30
устни състезания
Съединени дела T-437/16
T-443/16
Институционално право
Италия / Комисия
Общ съд - Девети състав
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/12/2019
09:30
устни състезания
T-292/18
Селско стопанство
Португалия / Комисия
Общ съд - Пети състав
PT Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/12/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела T-444/18
T-445/18
T-446/18
T-534/18
T-535/18
Интелектуална собственост
Peek & Cloppenburg / EUIPO - Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)
Peek & Cloppenburg / EUIPO - Peek & Cloppenburg (Peek)
Peek & Cloppenburg / EUIPO - Peek & Cloppenburg (Peek's)
Общ съд - Четвърти състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/12/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела T-108/19
T-109/19
Интелектуална собственост
Kerry Luxembourg / EUIPO - Döhler (TasteSense By Kerry)
Kerry Luxembourg / EUIPO - Döhler (TasteSense)
Общ съд - Осми състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 11/12/2019
09:30
устни състезания
T-615/18
Интелектуална собственост
Diesel / EUIPO - Sprinter megacentros del deporte (D)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 12/12/2019
09:30
устни състезания
T-411/17
Икономическа политика
Landesbank Baden-Württemberg / CRU
Общ съд - Осми разширен състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 12/12/2019
09:30
съдебно решение
T-648/18
Интелектуална собственост
Super bock group / EUIPO - Agus (Crystal)
Общ съд - Десети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 12/12/2019
09:30
съдебно решение
T-683/18
Интелектуална собственост
Conte / EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)
Общ съд - Седми състав
IT Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 12/12/2019
09:30
съдебно решение
T-747/18
Интелектуална собственост
Refan Bulgaria / EUIPO (Forme d'une fleur)
Общ съд - Седми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 12/12/2019
09:30
устни състезания
T-85/19
Интелектуална собственост
Gwo Chyang Biotech / EUIPO - Norma (KinGirls)
Общ съд - Седми състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 12/12/2019
09:30
устни състезания
T-262/19
Интелектуална собственост
Jakober / EUIPO (Forme d'une tasse)
Общ съд - Десети състав
DE Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 12/12/2019
09:30
съдебно решение
T-266/19
Интелектуална собственост
gastivo portal / EUIPO - La Fourchette (Représentation d’une fourchette sur fond vert)
Общ съд - Десети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 12/12/2019
09:30
съдебно решение
T-267/19
Интелектуална собственост
gastivo portal / EUIPO - La Fourchette (Représentation d’une fourchette sur fond vert)
Общ съд - Десети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 12/12/2019
14:30
устни състезания
T-156/19
Интелектуална собственост
Koenig & Bauer / EUIPO (we're on it)
Общ съд - Девети състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/12/2019
09:30
съдебно решение
T-21/18
Селско стопанство
Полша / Комисия
Общ съд - Sixième chambre
PL Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/12/2019
09:30
устни състезания
T-701/18
Campbell / Комисия
Общ съд - Трети разширен състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/12/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела T-84/19
T-88/19
T-89/19
T-90/19
T-91/19
T-92/19
T-93/19
T-94/19
T-95/19
T-96/19
T-97/19
T-98/19
Интелектуална собственост
Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard International (We IntelliGence the World)
Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard International (currencymachineassistant)
Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard International (robodealer)
Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard International (currencyassistant)
Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard International (tradingcurrencyassistant)
Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard International (CKPL)
Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard International (AI moneypersonalassistant)
Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard International (moneyassistant)
Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard International (AI currencypersonalassistant)
Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard International (CNTX Trading)
Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard International (AIdealer)
Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard International (CNTX)
Общ съд - Осми състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 18/12/2019
15:00
устни състезания
T-474/18
Правилник за длъжностните лица
Veit / BCE
Общ съд - Десети състав
DE Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 18/12/2019
15:00
съдебно решение
T-624/18
Интелектуална собственост
Gres de Aragón / EUIPO (GRES ARAGÓN)
Общ съд - Трети състав
ES Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/12/2019
09:30
съдебно решение
T-67/18
Селско стопанство
Probelte / Комисия
Общ съд - Пети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF