График на съдебните заседания
Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
понеделник 24/06/2019
14:30
съдебно решение
C-573/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Popławski
Съд - Голям състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
понеделник 24/06/2019
14:30
устни състезания
C-66/18
Свободно предоставяне на услуги
Комисия / Hongrie (Enseignement supérieur)
Съд - Голям състав
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 24/06/2019
14:30
съдебно решение
C-619/18
Принципи на общностното право
Комисия / Pologne (Indépendance de la Cour suprême)
Съд - Голям състав
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
вторник 25/06/2019
09:30
устни състезания
T-19/18
Селско стопанство
Литва / Комисия
Общ съд - Втори състав
LT Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 26/06/2019
09:30
съдебно решение
C-723/17
Craeynest и др.
Съд - Първи състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 26/06/2019
09:30
съдебно решение
C-729/17
Свободно движение на хора
Комисия / Гърция
Съд - Четвърти състав
EL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 26/06/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-155/18 P
C-156/18 P
C-157/18 P
C-158/18 P
Интелектуална собственост
Tulliallan Burlington / EUIPO
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 26/06/2019
09:30
съдебно решение
C-159/18
Транспорт
Moens
Съд - Четвърти състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
сряда 26/06/2019
09:30
съдебно решение
C-247/18 P
Социална политика
Италия / Commission (Vérifications nécessaires)
Съд - Четвърти състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
сряда 26/06/2019
09:30
Заключение
C-255/18
Сближаване на законодателствата
State Street Bank International
Съд - Първи състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 26/06/2019
09:30
Заключение
C-386/18
Политика в областта на рибарството
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel
Съд - Втори състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
сряда 26/06/2019
09:30
Заключение
C-396/18
Транспорт
Cafaro
Съд - Първи състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 26/06/2019
09:30
съдебно решение
C-407/18
Addiko Bank
Съд - Осми състав
SL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 26/06/2019
09:30
съдебно решение
T-466/16
Икономическа политика
NRW. Bank / CRU
Общ съд - Осми разширен състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 26/06/2019
09:30
устни състезания
T-350/17
Конкуренция
Singapore Airlines и Singapore Airlines Cargo / Комисия
Общ съд - Четвърти разширен състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 26/06/2019
09:30
съдебно решение
T-474/17
Селско стопанство
Португалия / Комисия
Общ съд - Първи състав
PT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 26/06/2019
09:30
съдебно решение
T-617/17
Институционално право
Vialto Consulting / Комисия
Общ съд - Първи състав
EL Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 26/06/2019
09:30
устни състезания
T-21/18
Селско стопанство
Полша / Комисия
Общ съд - Sixième chambre
PL Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 26/06/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела T-117/18
T-118/18
T-119/18
T-120/18
T-121/18
Интелектуална собственост
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO ( 500 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)
Общ съд - Осми състав
PL Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 26/06/2019
09:30
съдебно решение
T-651/18
Интелектуална собственост
Balani Balani и др. / EUIPO - Play Hawkers (HAWKERS)
Общ съд - Осми състав
ES Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 26/06/2019
11:00
устни състезания
C-427/18 P
Правилник за длъжностните лица
SEAE / Alba Aguilera и др.
Съд - Десети състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 26/06/2019
14:30
устни състезания
T-689/18
Интелектуална собственост
Executive Selling / EUIPO (EXECUTIVE SELLING)
Общ съд - Втори състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 27/06/2019
09:00
устни състезания
C-228/18
Конкуренция
Budapest Bank и др.
Съд - Пети състав
HU Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 27/06/2019
09:30
съдебно решение
C-597/17
Данъчни въпроси
Belgisch Syndicaat van Chiropraxie и др.
Съд - Sixième chambre
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 27/06/2019
09:30
устни състезания
C-114/18
Сближаване на законодателствата
Sandoz и Hexal
Съд - Четвърти състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 27/06/2019
09:30
Заключение
C-274/18
Социална политика
Schuch-Ghannadan
Съд - Трети състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 27/06/2019
09:30
съдебно решение
C-348/18
Селско стопанство
Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele
Съд - Седми състав
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 27/06/2019
09:30
Заключение
C-379/18
Транспорт
Deutsche Lufthansa
Съд - Четвърти състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 27/06/2019
09:30
Заключение
C-445/18
Селско стопанство
Vaselife International и Chrysal International
Съд - Първи състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 27/06/2019
09:30
съдебно решение
C-518/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
RD (Certification en tant que titre exécutoire européen)
Съд - Sixième chambre
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 27/06/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-585/18
C-624/18
C-625/18
Принципи на общностното право
Krajowa Rada Sądownictwa (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
CP (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
DO (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
Съд - Голям състав
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 27/06/2019
09:30
съдебно решение
T-20/17
Държавни помощи
Унгария / Комисия
Общ съд - Девети състав
HU Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 27/06/2019
09:30
съдебно решение
T-135/18
Институционално право
Szegedi / Парламент
Общ съд - Sixième chambre
HU Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 27/06/2019
09:30
съдебно решение
T-268/18
Интелектуална собственост
Luciano Sandrone / EUIPO - J. García Carrión (Luciano Sandrone)
Общ съд - Седми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 27/06/2019
09:30
съдебно решение
T-334/18
Интелектуална собственост
Bodegas Altún / EUIPO - Codorníu (ANA DE ALTUN)
Общ съд - Sixième chambre
ES Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 27/06/2019
09:30
съдебно решение
T-385/18
Интелектуална собственост
Aldi / EUIPO - Crone (CRONE)
Общ съд - Трети състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 27/06/2019
09:30
устни състезания
T-700/18
Интелектуална собственост
Kalypso Media Group / EUIPO - Wizards of the Coast (DUNGEONS)
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 28/06/2019
09:30
съдебно решение
T-741/16
Търговска политика
Changmao Biochemical Engineering / Комисия
Общ съд - Втори състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 28/06/2019
09:30
устни състезания
T-334/17
Конкуренция
Cargolux Airlines / Комисия
Общ съд - Четвърти разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 28/06/2019
09:30
съдебно решение
T-64/18
Институционално право
Alfamicro / Комисия
Общ съд - Втори състав
PT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 28/06/2019
09:30
съдебно решение
T-340/18
Интелектуална собственост
Gibson Brands / EUIPO - Wilfer (Forme d’un corps de guitare)
Общ съд - Втори състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 28/06/2019
09:30
устни състезания
T-361/18
Интелектуална собственост
APEDA / EUIPO - Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)
Общ съд - Втори състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 28/06/2019
09:30
съдебно решение
T-377/18
Intercept Pharma и Intercept Pharmaceuticals / EMA
Общ съд - Втори състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF