График на съдебните заседания
Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
понеделник 16/09/2019
14:30
устни състезания
C-717/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Procureur-generaal (Mandat d'arrêt européen contre un chanteur)
Съд - Голям състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
09:00
устни състезания
C-610/18
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
AFMB и др.
Съд - Голям състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
09:00
Заключение
C-489/19 PPU
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
NJ (Parquet de Vienne)
Съд - Втори състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
вторник 17/09/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела T-119/07
T-207/07
Държавни помощи
Италия / Комисия
Eurallumina / Комисия
Общ съд - Първи състав
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела T-129/07
T-130/07
Държавни помощи
Ирландия / Комисия
Aughinish Alumina / Комисия
Общ съд - Първи състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела T-778/16
T-892/16
Държавни помощи
Ирландия / Комисия
Apple Sales International и Apple Operations Europe / Комисия
Общ съд - Седми разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
09:30
устни състезания
T-81/18
Правилник за длъжностните лица
Barata / Парламент
Общ съд - Втори състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
09:30
съдебно решение
T-399/18
Интелектуална собственост
TrekStor / EUIPO (Theatre)
Общ съд - Втори състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
09:30
съдебно решение
T-464/18
Интелектуална собственост
Grupo Bimbo / EUIPO - Rubio Snacks (Tia Rosa)
Общ съд - Втори състав
ES Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
09:30
съдебно решение
T-532/18
Интелектуална собственост
Aroma Essence / EUIPO - Refan Bulgaria (Éponges de toilette)
Общ съд - Втори състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
09:30
съдебно решение
T-633/18
Интелектуална собственост
Rose Gesellschaft / EUIPO - Iviton (TON JONES)
Общ съд - Първи състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
09:30
съдебно решение
T-634/18
Интелектуална собственост
Geske / EUIPO (revolutionary air pulse technology)
Общ съд - Втори състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
14:30
устни състезания
T-669/18
Интелектуална собственост
Neoperl / EUIPO (Représentation de quatre trous comblés dans un motif à trous régulier)
Общ съд - Втори състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
15:30
съдебно решение
T-502/18
Интелектуална собственост
Pharmadom / EUIPO - IRF (MediWell)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
15:30
устни състезания
T-624/18
Интелектуална собственост
Gres de Aragón / EUIPO (GRES ARAGÓN)
Общ съд - Трети състав
ES Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 18/09/2019
09:30
съдебно решение
C-526/17
Комисия / Италия
Съд - Пети състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
сряда 18/09/2019
09:30
съдебно решение
C-700/17
Данъчни въпроси
Peters
Съд - Sixième chambre
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 18/09/2019
09:30
съдебно решение
C-32/18
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
Moser
Съд - Осми състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 18/09/2019
09:30
съдебно решение
C-47/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Riel
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
сряда 18/09/2019
09:30
Заключение
C-176/18
Интелектуална собственост
Club de Variedades Vegetales Protegidas
Съд - Седми състав
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 18/09/2019
09:30
съдебно решение
C-222/18
VIPA
Съд - Пети състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
сряда 18/09/2019
09:30
съдебно решение
C-366/18
Социална политика
Ortiz Mesonero
Съд - Sixième chambre
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 18/09/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-477/18
C-478/18
Сближаване на законодателствата
Exportslachterij J. Gosschalk
Compaxo Vlees Zevenaar и др.
Съд - Четвърти състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
сряда 18/09/2019
09:30
Заключение
C-622/18
Интелектуална собственост
Cooper International Spirits и др.
Съд - Пети състав
FR Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 18/09/2019
09:30
устни състезания
C-641/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Rina
Съд - Първи състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 18/09/2019
09:30
устни състезания
C-654/18
Interseroh
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 18/09/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-662/18
C-672/18
Сближаване на законодателствата
Ministre de l'Action и des Comptes publics (Plus-value afférente à l’échange de titres)
Съд - Осми състав
FR Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 18/09/2019
09:30
Заключение
C-678/18
Интелектуална собственост
Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
Съд - Четвърти състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 18/09/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела T-778/16
T-892/16
Държавни помощи
Ирландия / Комисия
Apple Sales International и Apple Operations Europe / Комисия
Общ съд - Седми разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 18/09/2019
09:30
устни състезания
T-695/18
Интелектуална собственост
Werner / EUIPO - Merck (fLORAMED)
Общ съд - Трети състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 18/09/2019
10:30
устни състезания
C-640/18
Правен режим на предприятията
Wagram Invest
Съд - Втори състав
FR Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
08:30
устни състезания
C-307/18
Конкуренция
Generics (UK) и др.
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
устни състезания
C-511/17
Lintner
Съд - Трети състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
C-34/18
Lovasné Tóth
Съд - Трети състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-95/18
C-96/18
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
van den Berg и Giesen
Franzen
Съд - Четвърти състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
C-251/18
Търговска политика
Trace Sport
Съд - Четвърти състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
C-358/18 P
Селско стопанство
Полша / Комисия
Съд - Девети състав
PL Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
C-467/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Rayonna prokuratura Lom
Съд - Трети състав
BG Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 19/09/2019
09:30
Заключение
C-523/18
Индустриална политика
Engie Cartagena
Съд - Пети състав
ES Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
C-527/18
Сближаване на законодателствата
Gesamtverband Autoteile-Handel
Съд - Втори състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 19/09/2019
09:30
устни състезания
C-535/18
Land Nordrhein-Westfalen
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
C-544/18
Свободно движение на хора
Dakneviciute
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 19/09/2019
09:30
устни състезания
C-567/18
Интелектуална собственост
Coty Germany
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-386/14 RENV
Държавни помощи
FIH Holding и FIH / Комисия
Общ съд - Осми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-153/17
Правилник за длъжностните лица
FV / Съвет
Общ съд - Осми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-176/17
Интелектуална собственост
WhiteWave Services / EUIPO - Fernandes (VeGa one)
Общ съд - Четвърти състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-228/17
Търговска политика
Zhejiang Jndia Pipeline Industry / Комисия
Общ съд - Четвърти състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-476/17
Селско стопанство
Arysta LifeScience Netherlands / Комисия
Общ съд - Четвърти състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-783/17
GE Healthcare / Комисия
Общ съд - Четвърти състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-27/18 RENV
Правилник за длъжностните лица
FV / Съвет
Общ съд - Осми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-378/18
Интелектуална собственост
NHS / EUIPO - HLC SB Distribution (CRUZADE)
Общ съд - Осми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-379/18
Правилник за длъжностните лица
WI / Комисия
Общ съд - Осми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-678/18
Интелектуална собственост
Società agricola Giusti Dal Col / EUIPO - DMC (GIUSTI WINE)
Общ съд - Осми състав
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
14:30
съдебно решение
T-786/17
BTC / Комисия
Общ съд - Първи състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
14:30
съдебно решение
T-359/18
Интелектуална собственост
Unifarco / EUIPO - GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)
Общ съд - Първи състав
IT Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
14:30
съдебно решение
T-679/18
Интелектуална собственост
Showroom / EUIPO - E-Gab (SHOWROOM)
Общ съд - Първи състав
PL Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
14:30
устни състезания
T-711/18
Интелектуална собственост
Wyld / EUIPO - Kaufland Warenhandel (wyld)
Общ съд - Първи състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
14:30
съдебно решение
T-761/18
Интелектуална собственост
La Caixa / EUIPO - Imagic Vision (imagin bank)
Общ съд - Първи състав
ES Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-615/15 RENV
Институционално право
LL / Парламент
Общ съд - Пети състав
LT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-125/17
BASF Grenzach / ECHA
Общ съд - Пети разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-217/17
Държавни помощи
FVE Holýšov I и др. / Комисия
Общ съд - Седми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-433/17
Dehousse / Cour de justice de l'Union européenne
Общ съд - Трети разширен състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-467/17
Правилник за длъжностните лица
Barata / Парламент
Общ съд - Sixième chambre
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-610/17
ICL-IP Terneuzen и ICL Europe Coöperatief / Комисия
Общ съд - Пети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-636/17
PlasticsEurope / ECHA
Общ съд - Пети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-650/17
Търговска политика
Jinan Meide Casting / Комисия
Общ съд - Пети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-673/17
Държавни помощи
Port autonome du Centre и de l'Ouest и др. / Комисия
Общ съд - Шести разширен състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-674/17
Държавни помощи
Le Port de Bruxelles и Région de Bruxelles-Capitale / Комисия
Общ съд - Шести разширен състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-696/17
Държавни помощи
Havenbedrijf Antwerpen и Maatschappij van de Brugse Zeehaven / Комисия
Общ съд - Шести разширен състав
NL Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-755/17
Германия / ECHA
Общ съд - Пети състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-47/18
Правилник за длъжностните лица
UZ / Парламент
Общ съд - Пети състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-65/18
Venezuela / Съвет
Общ съд - Четвърти разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-287/18
Интелектуална собственост
M. I. Industries / EUIPO - Natural Instinct (Nature's Variety Instinct)
Общ съд - Пети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-288/18
Интелектуална собственост
M. I. Industries / EUIPO - Natural Instinct (NATURE'S VARIETY INSTINCT)
Общ съд - Пети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-367/18
Интелектуална собственост
Sixsigma Networks Mexico / EUIPO - Marijn van Oosten Holding (UKIO)
Общ съд - Пети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-458/18
Интелектуална собственост
Multifit / EUIPO (real nature)
Общ съд - Седми състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-650/18
Интелектуална собственост
Reaktor Group / EUIPO (REAKTOR)
Общ съд - Седми състав
FI Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-716/18
Интелектуална собственост
The Logistical Approach / EUIPO - Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there)
Общ съд - Пети състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-67/19
Интелектуална собственост
Sixsigma Networks Mexico / EUIPO - Dokkio (DOKKIO)
Общ съд - Пети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 23/09/2019
14:30
устни състезания
C-488/18
Данъчни въпроси
Golfclub Schloss Igling
Съд - Четвърти състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 23/09/2019
15:00
устни състезания
T-531/18
Конкуренция
LL-Carpenter / Комисия
Общ съд - Девети състав
CS Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
09:30
съдебно решение
C-136/17
Сближаване на законодателствата
GC e.a. (Déréférencement de données sensibles)
Съд - Голям състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
вторник 24/09/2019
09:30
съдебно решение
C-507/17
Сближаване на законодателствата
Google (Portée territoriale du déréférencement)
Съд - Голям състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
вторник 24/09/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-515/17 P
C-561/17 P
Принципи на общностното право
Uniwersytet Wrocławski / REA
Полша / Uniwersytet Wrocławski и REA
Съд - Голям състав
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
вторник 24/09/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-558/18
C-563/18
Принципи на общностното право
Miasto Łowicz
Prokuratura Okręgowa w Płocku
Съд - Голям състав
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
вторник 24/09/2019
09:30
устни състезания
C-588/18
Социална политика
Fetico и др.
Съд - Голям състав
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
09:30
съдебно решение
T-586/14 RENV
Търговска политика
Xinyi PV Products (Anhui) Holdings / Комисия
Общ съд - Пети състав
EN Зала Dalsgaard
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела T-755/15
T-759/15
Държавни помощи
Люксембург / Комисия
Fiat Chrysler Finance Europe / Комисия
Общ съд - Седми разширен състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
09:30
съдебно решение
T-636/16
Държавни помощи
Starbucks и Starbucks Manufacturing Emea / Комисия
Общ съд - Седми разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
09:30
съдебно решение
T-105/17
Конкуренция
HSBC Holdings и др. / Комисия
Общ съд - Втори разширен състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
09:30
съдебно решение
T-391/17
Институционално право
Румъния / Комисия
Общ съд - Втори състав
RO Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
09:30
съдебно решение
T-13/18
Интелектуална собственост
Crédit mutuel Arkéa / EUIPO - Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)
Общ съд - Втори състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
09:30
съдебно решение
T-261/18
Интелектуална собственост
Roxtec / EUIPO - Wallmax (Représentation d'un carré noir contenant sept cercles bleus concentriques)
Общ съд - Втори състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
09:30
съдебно решение
T-404/18
Интелектуална собственост
Zhadanov / EUIPO (PDF Expert)
Общ съд - Девети състав
EN Зала Dalsgaard
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
09:30
съдебно решение
T-492/18
Интелектуална собственост
Zhadanov / EUIPO (Scanner Pro)
Общ съд - Пети състав
EN Зала Dalsgaard
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
09:30
устни състезания
T-658/18
Интелектуална собственост
Hästens Sängar / EUIPO (Représentation d'un motif à carreaux)
Общ съд - Втори състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
09:45
съдебно решение
T-466/17
Конкуренция
Printeos и др. / Комисия
Общ съд - Трети разширен състав
ES Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
10:00
съдебно решение
T-121/15
Държавни помощи
Fortischem / Комисия
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
10:00
съдебно решение
T-780/17
Правилник за длъжностните лица
US / BCE
Общ съд - Sixième chambre
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
10:00
съдебно решение
T-39/18
Правилник за длъжностните лица
VF / BCE
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
10:00
съдебно решение
T-68/18
Интелектуална собственост
Fränkischer Weinbauverband / EUIPO (Forme d'une bouteille ellipsoïdale)
Общ съд - Sixième chambre
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
10:00
съдебно решение
T-112/18
Интелектуална собственост
Pink Lady America / OCVV - WAAA (Cripps Pink)
Общ съд - Трети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
10:00
съдебно решение
T-219/18
Интелектуална собственост
Piaggio & C. / EUIPO - Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes)
Общ съд - Sixième chambre
IT Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
10:00
съдебно решение
T-255/18
Правилник за длъжностните лица
US / BCE
Общ съд - Sixième chambre
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
10:00
съдебно решение
T-300/18
Yanukovych / Съвет
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
10:00
съдебно решение
T-301/18
Yanukovych / Съвет
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
10:00
съдебно решение
T-507/18
Селско стопанство
Франция / Комисия
Общ съд - Sixième chambre
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
15:00
съдебно решение
T-500/17
Търговска политика
Hubei Xinyegang Special Tube / Комисия
Общ съд - Седми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
15:00
съдебно решение
T-356/18
Интелектуална собственост
Volvo Trademark / EUIPO - Paalupaikka (V V-WHEELS)
Общ съд - Седми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
15:00
съдебно решение
T-497/18
Интелектуална собственост
IAK - Forum International / EUIPO - Schwalb (IAK)
Общ съд - Седми състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
15:00
устни състезания
T-683/18
Интелектуална собственост
Conte / EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)
Общ съд - Седми състав
IT Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
15:00
съдебно решение
T-749/18
Интелектуална собственост
Daimler / EUIPO (ROAD EFFICIENCY)
Общ съд - Седми състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 26/09/2019
09:30
съдебно решение
C-11/18 P
Обща външна политика и политика на сигурност
Klymenko / Съвет
Съд - Седми състав
EN Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 26/09/2019
09:30
Заключение
C-10/18 P
Конкуренция
Marine Harvest / Комисия
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 26/09/2019
09:30
съдебно решение
C-63/18
Vitali
Съд - Пети състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 26/09/2019
09:30
Заключение
C-394/18
Свобода на установяване
I.G.I.
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 26/09/2019
09:30
устни състезания
C-456/18 P
Държавни помощи
Унгария / Комисия
Съд - Първи състав
HU Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 26/09/2019
09:30
Заключение
C-532/18
Транспорт
Niki Luftfahrt
Съд - Четвърти състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 26/09/2019
09:30
съдебно решение
C-556/18
Комисия / Espagne (Eaux – Mise à jour des plans de gestion des îles Canaries)
Съд - Седми състав
ES Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 26/09/2019
09:30
устни състезания
C-560/18 P
Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych / Комисия
Съд - Пети състав
EN Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 26/09/2019
09:30
съдебно решение
C-600/18
Транспорт
UTEP 2006.
Съд - Осми състав
HU Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 26/09/2019
09:30
устни състезания
C-607/18 P
Конкуренция
NKT Verwaltung и NKT / Комисия
Съд - Седми състав
EN Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 26/09/2019
09:30
Заключение
C-785/18
Селско стопанство
GAEC Jeanningros
Съд - Четвърти състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
вторник 01/10/2019
09:30
Заключение
C-274/14
Държавни помощи
Banco de Santander
Съд - Голям състав
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
вторник 01/10/2019
09:30
съдебно решение
C-616/17
Blaise и др.
Съд - Голям състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
вторник 01/10/2019
09:30
съдебно решение
C-673/17
Индустриална политика
Planet49
Съд - Голям състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
вторник 01/10/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-262/18 P
C-271/18 P
Държавни помощи
Комисия / Dôvera zdravotná poistʼovňa
Словакия / Dôvera zdravotná poistʼovňa
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 01/10/2019
09:30
устни състезания
T-484/18
Правилник за длъжностните лица
XB / BCE
Общ съд - Втори състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 01/10/2019
14:30
устни състезания
T-487/18
Интелектуална собственост
Stada Arzneimittel / EUIPO (ViruProtect)
Общ съд - Втори състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 02/10/2019
09:30
съдебно решение
C-93/18
Европейско гражданство
Bajratari
Съд - Първи състав
EN Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 02/10/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-152/18 P
C-153/18 P
Икономическа политика
Crédit mutuel Arkéa / BCE
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 02/10/2019
09:30
Заключение
C-442/18 P
BCE / Espírito Santo Financial (Portugal)
Съд - Първи състав
EN Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
сряда 02/10/2019
09:30
Заключение
C-465/18
Свободно предоставяне на услуги
Comune di Bernareggio
Съд - Четвърти състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 02/10/2019
09:30
устни състезания
C-634/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Prokuratura Rejonowa w Słupsku
Съд - Първи състав
PL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 02/10/2019
09:30
устни състезания
C-667/18
Свобода на установяване
Orde van Vlaamse Balies и Ordre des barreaux francophones et germanophone
Съд - Трети състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 02/10/2019
09:30
устни състезания
T-607/17
Държавни помощи
Volotea / Комисия
Общ съд - Първи разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 02/10/2019
14:30
устни състезания
T-8/18
Държавни помощи
easyJet Airline / Комисия
Общ съд - Първи разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
C-621/17
Kiss и CIB Bank
Съд - Трети състав
HU Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
C-18/18
Свободно предоставяне на услуги
Glawischnig-Piesczek
Съд - Трети състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
C-42/18
Данъчни въпроси
Cardpoint
Съд - Трети състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
C-70/18
Външни отношения
A и др.
Съд - Първи състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
C-197/18
Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland и др.
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
C-208/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Petruchová
Съд - Първи състав
CS Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
C-260/18
Dziubak
Съд - Трети състав
PL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
C-267/18
Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93
Съд - Четвърти състав
RO Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
C-272/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Verein für Konsumenteninformation
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
C-274/18
Социална политика
Schuch-Ghannadan
Съд - Трети състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
C-285/18
Irgita
Съд - Четвърти състав
LT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
C-302/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
X (Résidents de longue durée – Ressources stables, régulières и suffisantes)
Съд - Трети състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
C-329/18
Данъчни въпроси
Altic
Съд - Трети състав
LV Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
C-378/18
Селско стопанство
Westphal
Съд - Осми състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 03/10/2019
09:30
Заключение
C-401/18
Данъчни въпроси
Herst
Съд - Четвърти състав
CS Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
C-632/18
Икономическа политика
Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
Съд - Осми състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 03/10/2019
09:30
устни състезания
C-649/18
Свободно движение на стоки
A (Publicité и vente de médicaments en ligne)
Съд - Трети състав
FR Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
T-805/17
BASF / ECHA
Общ съд - Sixième chambre
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
T-806/17
BASF и REACH & colours / ECHA
Общ съд - Sixième chambre
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 03/10/2019
09:30
устни състезания
T-8/18
Държавни помощи
easyJet Airline / Комисия
Общ съд - Първи разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
T-491/18
Интелектуална собственост
Vafo Praha / EUIPO - Rutzinger-Kurpas (Meatlove)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
T-500/18
Интелектуална собственост
Puma / EUIPO - Destilerias MG (MG PUMA)
Общ съд - Девети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 03/10/2019
09:30
устни състезания
T-509/18
Селско стопанство
Чешка република / Комисия
Общ съд - Седми състав
CS Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
T-533/18
Интелектуална собственост
Wanda Films и Wanda Visión / EUIPO - Dalian Wanda Group Co. (WANDA FILMS)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
T-542/18
Интелектуална собственост
Wanda Films и Wanda Visión / EUIPO - Dalian Wanda Group Co. (wanda films)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
T-666/18
Интелектуална собственост
6Minutes Media / EUIPO - ad pepper media International (ad pepper)
Общ съд - Девети състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
T-668/18
Интелектуална собственост
6Minutes Media / EUIPO - ad pepper media International (ADPepper)
Общ съд - Девети състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
T-686/18
Интелектуална собственост
LegalCareers / EUIPO (LEGALCAREERS)
Общ съд - Девети състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
T-730/18
Правилник за длъжностните лица
DQ и др. / Парламент
Общ съд - Първи състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 03/10/2019
09:31
устни състезания
T-716/17
Държавни помощи
Germanwings / Комисия
Общ съд - Първи разширен състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 07/10/2019
09:30
съдебно решение
C-171/18
Социална политика
Safeway
Съд - Голям състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
вторник 08/10/2019
09:30
устни състезания
C-581/18
Принципи на общностното право
TÜV Rheinland LGA Products и Allianz IARD
Съд - Голям състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 08/10/2019
14:30
устни състезания
T-504/18
Институционално право
XG / Комисия
Общ съд - Първи състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 09/10/2019
09:30
съдебно решение
C-548/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
BGL BNP Paribas
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 09/10/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-573/18
C-574/18
Данъчни въпроси
C (TVA и subventions agricoles)
Съд - Десети състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 09/10/2019
09:30
устни състезания
C-719/18
Сближаване на законодателствата
Vivendi
Съд - Пети състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 09/10/2019
09:30
съдебно решение
C-489/19 PPU
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
NJ (Parquet de Vienne)
Съд - Втори състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
сряда 09/10/2019
09:30
устни състезания
T-195/18
Клауза за подсъдност
Talanton / Комисия
Общ съд - Седми състав
EL Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 09/10/2019
09:30
устни състезания
T-402/18
Правилник за длъжностните лица
Aquino и др. / Парламент
Общ съд - Шести разширен състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 10/10/2019
09:30
съдебно решение
C-674/17
Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola
Съд - Втори състав
FI Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 10/10/2019
09:30
съдебно решение
C-703/17
Свободно движение на хора
Krah
Съд - Втори състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 10/10/2019
09:30
Заключение
C-211/18
Данъчни въпроси
Idealmed III
Съд - Sixième chambre
PT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 10/10/2019
09:30
Заключение
C-384/18
Свобода на установяване
Комисия / Belgique (Comptables)
Съд - Четвърти състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 10/10/2019
09:30
съдебно решение
T-335/17
Външни отношения
Help - Hilfe zur Selbsthilfe / Комисия
Общ съд - Осми състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 10/10/2019
09:30
съдебно решение
T-372/18
Правилник за длъжностните лица
Colombani / SEAE
Общ съд - Втори състав
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 10/10/2019
09:30
съдебно решение
T-428/18
Интелектуална собственост
McDreams Hotel / EUIPO - McDonald's International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!)
Общ съд - Девети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 10/10/2019
09:30
съдебно решение
T-453/18
Интелектуална собственост
Biasotto / EUIPO - Oofos (OOF)
Общ съд - Осми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 10/10/2019
09:30
съдебно решение
T-454/18
Интелектуална собственост
Biasotto / EUIPO - Oofos (OO)
Общ съд - Осми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 10/10/2019
09:30
съдебно решение
T-536/18
Интелектуална собственост
Société des produits Nestlé / EUIPO - European Food (FITNESS)
Общ съд - Осми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 10/10/2019
09:30
съдебно решение
T-632/18
Правилник за длъжностните лица
ZM и др. / Съвет
Общ съд - Осми състав
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 10/10/2019
09:30
устни състезания
T-690/18
Интелектуална собственост
Sony Interactive Entertainment Europe / EUIPO - Vieta Audio (Vita)
Общ съд - Осми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 10/10/2019
09:30
съдебно решение
T-700/18
Интелектуална собственост
Kalypso Media Group / EUIPO - Wizards of the Coast (DUNGEONS)
Общ съд - Девети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 10/10/2019
09:30
устни състезания
T-726/18
Институционално право
Mélin / Парламент
Общ съд - Sixième chambre
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 11/10/2019
09:30
устни състезания
T-320/18
Правилник за длъжностните лица
WD / EFSA
Общ съд - Седми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 14/10/2019
14:30
устни състезания
C-502/19
Принципи на общностното право
Junqueras Vies
Съд - Голям състав
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 15/10/2019
09:00
съдебно решение
C-128/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Dorobantu
Съд - Голям състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
вторник 15/10/2019
09:00
устни състезания
C-746/18
Сближаване на законодателствата
Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques)
Съд - Голям състав
ET Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 15/10/2019
09:30
съдебно решение
T-434/18
Интелектуална собственост
Vans / EUIPO (ULTRARANGE)
Общ съд - Първи състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 15/10/2019
09:30
съдебно решение
T-582/18
Интелектуална собственост
Boxer Barcelona / EUIPO - X-Technology Swiss (XBOXER BARCELONA)
Общ съд - Състав от един съдия
ES Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 15/10/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела T-653/18
T-654/18
Интелектуална собственост
Armani / EUIPO - Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11)
Armani / EUIPO - Asunción (le Sac 11)
Общ съд - Първи състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 16/10/2019
09:00
устни състезания
C-606/18 P
Конкуренция
Nexans France и Nexans / Комисия
Съд - Втори състав
EN Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 16/10/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-4/18
C-5/18
Данъчни въпроси
Winterhoff
Eisenbeis
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 16/10/2019
09:30
съдебно решение
C-189/18
Данъчни въпроси
Glencore Agriculture Hungary
Съд - Пети състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
сряда 16/10/2019
09:30
съдебно решение
C-270/18
Данъчни въпроси
UPM France
Съд - Пети състав
FR Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
сряда 16/10/2019
09:30
Заключение
C-371/18
Интелектуална собственост
Sky и др.
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
сряда 16/10/2019
09:30
Заключение
C-427/18 P
Правилник за длъжностните лица
SEAE / Alba Aguilera и др.
Съд - Десети състав
FR Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 16/10/2019
09:30
съдебно решение
C-490/18
Селско стопанство
Agrárminiszter
Съд - Девети състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
сряда 16/10/2019
09:30
устни състезания
C-615/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Staatsanwaltschaft Offenburg
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 16/10/2019
09:30
устни състезания
T-251/18
Политика в областта на рибарството
IFSUA / Съвет
Общ съд - Първи състав
ES Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 16/10/2019
09:30
съдебно решение
T-432/18
Правилник за длъжностните лица
Palo / Комисия
Общ съд - Втори състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 16/10/2019
09:30
съдебно решение
T-684/18
Правилник за длъжностните лица
ZV / Комисия
Общ съд - Пети състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 16/10/2019
09:30
устни състезания
T-29/19
Интелектуална собственост
Idea Groupe / EUIPO - The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there)
Общ съд - Пети състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 17/10/2019
09:30
съдебно решение
C-692/17
Данъчни въпроси
Paulo Nascimento Consulting
Съд - Втори състав
PT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 17/10/2019
09:30
съдебно решение
C-31/18
Енергетика
Elektrorazpredelenie Yug
Съд - Пети състав
BG Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 17/10/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-103/18
C-429/18
Социална политика
Sánchez Ruiz
Fernández Álvarez и др.
Съд - Втори състав
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 17/10/2019
09:30
Заключение
C-177/18
Социална политика
Baldonedo Martín
Съд - Втори състав
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 17/10/2019
09:30
съдебно решение
C-239/18
Селско стопанство
Saatgut-Treuhandverwaltung
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 17/10/2019
09:30
Заключение
C-276/18
Данъчни въпроси
KrakVet Marek Batko
Съд - Пети състав
HU Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 17/10/2019
09:30
Заключение
C-341/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enrôlement des marins dans le port de Rotterdam)
Съд - Пети състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 17/10/2019
09:30
съдебно решение
C-403/18 P
Конкуренция
Alcogroup и Alcodis / Комисия
Съд - Осми състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
четвъртък 17/10/2019
09:30
Заключение
C-405/18
Свободно движение на хора
AURES Holdings
Съд - Четвърти състав
CS Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 17/10/2019
09:30
съдебно решение
C-423/18
Селско стопанство
Südzucker
Съд - Осми състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 17/10/2019
09:30
съдебно решение
C-459/18
Свобода на установяване
Argenta Spaarbank
Съд - Седми състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 17/10/2019
09:30
съдебно решение
C-514/18 P
Интелектуална собственост
Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark / Schmid
Съд - Десети състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 17/10/2019
09:30
съдебно решение
C-569/18
Сближаване на законодателствата
Caseificio Cirigliana и др.
Съд - Девети състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 17/10/2019
09:30
съдебно решение
C-579/18
Митнически съюз
Comida paralela 12
Съд - Девети състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 17/10/2019
09:30
Заключение
C-592/18
Сближаване на законодателствата
Darie
Съд - Девети състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 17/10/2019
09:30
съдебно решение
C-653/18
Данъчни въпроси
Unitel
Съд - Десети състав
PL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 17/10/2019
09:30
Заключение
C-766/18 P
Интелектуална собственост
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO
Съд - Пети състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 17/10/2019
09:30
устни състезания
T-380/17
Конкуренция
HeidelbergCement и Schwenk Zement / Комисия
Общ съд - Осми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 17/10/2019
09:30
съдебно решение
T-279/18
Интелектуална собственост
Alliance Pharmaceuticals / EUIPO - AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)
Общ съд - Девети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 17/10/2019
09:30
съдебно решение
T-628/18
Интелектуална собственост
E.I. Papadopoulos / EUIPO - Europastry (fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre)
Общ съд - Осми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 17/10/2019
09:30
съдебно решение
T-10/19
Интелектуална собственост
United States Seafoods / EUIPO (UNITED STATES SEAFOODS)
Общ съд - Девети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 17/10/2019
09:30
устни състезания
T-69/19
Интелектуална собственост
Südwestdeutsche Salzwerke / EUIPO (Bad Reichenhaller Alpensaline)
Общ съд - Девети състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 22/10/2019
09:30
устни състезания
C-78/18
Свободно движение на капитали
Комисия / Hongrie (Transparence associative)
Съд - Голям състав
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 22/10/2019
09:30
устни състезания
T-647/18
Правилник за длъжностните лица
ZQ / Комисия
Общ съд - Първи състав
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 23/10/2019
09:30
устни състезания
C-576/18
Държавни помощи
Комисия / Italie (Aides illégales au secteur hôtelier en Sardaigne)
Съд - Sixième chambre
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 23/10/2019
09:30
устни състезания
C-601/18 P
Конкуренция
Prysmian и Prysmian Cavi e Sistemi / Комисия
Съд - Втори състав
EN Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 23/10/2019
09:30
устни състезания
C-663/18
Свободно движение на стоки
B S и C A (Commercialisation du cannabidiol - CBD)
Съд - Четвърти състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:00
устни състезания
Съединени дела C-566/19 PPU
C-626/19 PPU
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg
Openbaar Ministerie
Съд - Първи състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:00
устни състезания
C-625/19 PPU
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Openbaar Ministerie
Съд - Първи състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:00
устни състезания
C-627/19 PPU
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Openbaar Ministerie
Съд - Първи състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
C-324/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Gavanozov
Съд - Първи състав
BG Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
C-212/18
Prato Nevoso Termo Energy
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 24/10/2019
09:30
Заключение
C-244/18 P
Държавни помощи
Larko / Комисия
Съд - Втори състав
EL Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 24/10/2019
09:30
устни състезания
C-461/18 P
Търговска политика
Changmao Biochemical Engineering / Distillerie Bonollo e.a. и Съвет
Съд - Втори състав
EN Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
Заключение
C-458/18
Данъчни въпроси
GVC Services (Bulgaria)
Съд - Пети състав
BG Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-469/18
C-470/18
Данъчни въпроси
Belgische Staat
Съд - Пети състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 24/10/2019
09:30
Заключение
C-507/18
Принципи на общностното право
Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI
Съд - Голям състав
IT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
C-515/18
Транспорт
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Attribution directe d’un contrat de service public de transport)
Съд - Десети състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 24/10/2019
09:30
Заключение
C-578/18
Енергетика
Energiavirasto
Съд - Пети състав
FI Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 24/10/2019
09:30
Заключение
C-616/18
Cofidis
Съд - Втори състав
FR Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 24/10/2019
09:30
Заключение
C-634/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Prokuratura Rejonowa w Słupsku
Съд - Първи състав
PL Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 24/10/2019
09:30
Заключение
C-679/18
OPR-Finance
Съд - Втори състав
CS Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 24/10/2019
09:30
устни състезания
C-769/18
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
Caisse d’assurance retraite и de la santé au travail d’Alsace-Moselle
Съд - Осми състав
FR Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
Заключение
C-831/18 P
Правилник за длъжностните лица
Комисия / RQ
Съд - Четвърти състав
FR Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
C-35/19
Свободно движение на хора
État belge (Indemnité pour personnes handicapées)
Съд - Осми състав
FR Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 24/10/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела T-515/13 RENV
T-719/13 RENV
Държавни помощи
Испания / Комисия
Lico Leasing и Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión / Комисия
Общ съд - Осми разширен състав
ES Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
T-332/17
Енергетика
E-Control / ACER
Общ съд - Седми състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
T-333/17
Енергетика
Austrian Power Grid и Vorarlberger Übertragungsnetz / ACER
Общ съд - Седми състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
T-601/17
Интелектуална собственост
Rubik's Brand / EUIPO - Simba Toys (Forme d’un cube avec des faces ayant une structure en grille)
Общ съд - Осми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
T-778/17
Държавни помощи
Autostrada Wielkopolska / Комисия
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
T-58/18
Интелектуална собственост
Mahr / EUIPO - Especialidades Vira (Xocolat)
Общ съд - Четвърти състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
T-310/18
Социална политика
EPSU и Goudriaan / Комисия
Общ съд - Девети разширен състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
T-417/18
Институционално право
CdT / EUIPO
Общ съд - Четвърти състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
T-498/18
Интелектуална собственост
ZPC Flis / EUIPO - Aldi Einkauf (Happy Moreno choco)
Общ съд - Осми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
T-559/18
Интелектуална собственост
Atos Medical / EUIPO - Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Patch médicaux)
Общ съд - Девети състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
T-560/18
Интелектуална собственост
Atos Medical / EUIPO - Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Patch médicaux)
Общ съд - Девети състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
T-708/18
Интелектуална собственост
ZPC Flis / EUIPO - Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco)
Общ съд - Осми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
устни състезания
T-743/18
Интелектуална собственост
Japan Tobacco / EUIPO - I.J. Tobacco Industry (I.J. TOBACCO INDUSTRY)
Общ съд - Пети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
09:30
съдебно решение
T-41/19
Интелектуална собственост
MSI Svetovanje / EUIPO - Industrial Farmaceutica Cantabria (nume)
Общ съд - Трети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 24/10/2019
14:30
устни състезания
C-583/18
Verbraucherzentrale Berlin
Съд - Девети състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 05/11/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-663/17 P
C-665/17 P
C-669/17 P
Икономическа политика
BCE / Trasta Komercbanka и др.
Комисия / Trasta Komercbanka e.a. и BCE
Trasta Komercbanka и др. / BCE
Съд - Голям състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
вторник 05/11/2019
09:30
съдебно решение
C-192/18
Принципи на общностното право
Комисия / Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun)
Съд - Голям състав
PL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
вторник 05/11/2019
09:30
устни състезания
C-673/18
Интелектуална собственост
Santen
Съд - Голям състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 05/11/2019
09:30
устни състезания
T-332/15
Ocean Capital Administration и др. / Съвет
Общ съд - Първи състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 05/11/2019
09:30
устни състезания
T-42/19
Интелектуална собственост
Volkswagen / EUIPO (CROSS)
Общ съд - Sixième chambre
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 05/11/2019
14:30
съдебно решение
T-361/18
Интелектуална собственост
APEDA / EUIPO - Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)
Общ съд - Втори състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 05/11/2019
14:30
устни състезания
T-23/19
Интелектуална собственост
Limango / EUIPO - Consolidated Artists (limango)
Общ съд - Втори състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 06/11/2019
09:30
устни състезания
C-611/18 P
Конкуренция
Pirelli & C. / Комисия
Съд - Седми състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 06/11/2019
09:30
устни състезания
C-730/18 P
Клауза за подсъдност
SC / Eulex Kosovo
Съд - Първи състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 06/11/2019
09:30
устни състезания
C-753/18
Интелектуална собственост
Stim и SAMI
Съд - Пети състав
SV null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 06/11/2019
09:30
устни състезания
T-598/18
Интелектуална собственост
Grupo Textil Brownie / EUIPO - The Guide Association (BROWNIE)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 06/11/2019
09:30
устни състезания
T-5/19
Интелектуална собственост
Clatronic International / EUIPO (PROFI CARE)
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 07/11/2019
09:30
Заключение
C-584/17 P
Клауза за подсъдност
ADR Center / Комисия
Съд - Трети състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
C-687/17 P
Държавни помощи
Aanbestedingskalender и др. / Комисия
Съд - Пети състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
C-68/18
Данъчни въпроси
Petrotel-Lukoil
Съд - Пети състав
RO null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-80/18
C-81/18
C-82/18
C-83/18
UNESA
Endesa Generación
Iberdrola Generación Nuclear
Съд - Пети състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-105/18
C-106/18
C-107/18
C-108/18
C-109/18
C-110/18
C-111/18
C-112/18
C-113/18
UNESA
Engasa
Duerocanto
Acciona
Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica
Burgos Pérez и Guinea Bueno
Endesa Generación
APPA
Parc del Segre и др.
Съд - Пети състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 07/11/2019
09:30
Заключение
C-215/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Primera Air Scandinavia
Съд - Първи състав
CS null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
C-280/18
Flausch и др.
Съд - Първи състав
EL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
C-346/18 P
Rose Vision / Комисия
Съд - Sixième chambre
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-349/18
C-350/18
C-351/18
Kanyeba
Nijs
Dedroog
Съд - Пети състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-419/18
C-483/18
Profi Credit Polska
Съд - Първи състав
PL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 07/11/2019
09:30
Заключение
C-480/18
Свободно движение на хора
PrivatBank
Съд - Девети състав
LV null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 07/11/2019
09:30
Заключение
C-488/18
Данъчни въпроси
Golfclub Schloss Igling
Съд - Четвърти състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
C-555/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
K.H.K. (Saisie conservatoire des comptes bancaires)
Съд - Sixième chambre
BG null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 07/11/2019
09:30
Заключение
C-659/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
VW (Droit d’accès à un avocat en cas de non-comparution)
Съд - Втори състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 07/11/2019
09:30
устни състезания
C-693/18
Сближаване на законодателствата
CLCV и др.
Съд - Втори състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
T-48/17
Институционално право
ADDE / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
T-240/17
Конкуренция
Campine и Campine Recycling / Комисия
Общ съд - Осми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 07/11/2019
09:30
устни състезания
T-835/17
Търговска политика
Eurofer / Комисия
Общ съд - Осми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
T-380/18
Интелектуална собственост
Intas Pharmaceuticals / EUIPO - Laboratorios Indas (INTAS)
Общ съд - Девети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
T-431/18
Правилник за длъжностните лица
WN / Парламент
Общ съд - Девети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
T-568/18
Интелектуална собственост
Local-e-motion / EUIPO - Volkswagen (WE)
Общ съд - Първи състав
DE Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 07/11/2019
09:30
устни състезания
T-605/18
Правилник за длъжностните лица
ZF / Комисия
Общ съд - Девети състав
FR Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 07/11/2019
09:30
устни състезания
T-135/19
Интелектуална собственост
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals / EUIPO - Dalmat (LaTV3D)
Общ съд - Sixième chambre
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 07/11/2019
09:30
съдебно решение
T-240/19
Интелектуална собственост
A9.com / EUIPO (Représentation d'une cloche)
Общ съд - Девети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
петък 08/11/2019
09:30
устни състезания
T-681/18
Интелектуална собственост
"Korporaciya "Masternet" / EUIPO - Stayer Ibérica (STAYER)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 11/11/2019
14:30
устни състезания
C-575/18 P
Чешка република / Комисия
Съд - Голям състав
CS null
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 12/11/2019
09:30
Заключение
C-183/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Bank BGŻ BNP Paribas
Съд - Първи състав
PL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
вторник 12/11/2019
09:30
съдебно решение
C-261/18
Комисия / Irlande (Parc éolien de Derrybrien)
Съд - Голям състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
вторник 12/11/2019
09:30
Заключение
C-535/18
Land Nordrhein-Westfalen
Съд - Първи състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
вторник 12/11/2019
09:30
устни състезания
C-687/18
Сближаване на законодателствата
Associated Newspapers
Съд - Голям състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 13/11/2019
09:30
съдебно решение
C-641/17
Свободно движение на капитали
College Pension Plan of British Columbia
Съд - Втори състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
сряда 13/11/2019
09:30
съдебно решение
C-2/18
Селско стопанство
Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė
Съд - Втори състав
LT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
сряда 13/11/2019
09:30
Заключение
C-406/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
PG
Съд - Първи състав
HU null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
сряда 13/11/2019
09:30
съдебно решение
C-528/18 P
Интелектуална собственост
Outsource Professional Services / EUIPO
Съд - Десети състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
сряда 13/11/2019
09:30
Заключение
C-564/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa)
Съд - Първи състав
HU null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
сряда 13/11/2019
09:30
устни състезания
C-570/18 P
Правилник за длъжностните лица
HF / Парламент
Съд - Втори състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 13/11/2019
09:30
устни състезания
C-779/18
Mikrokasa и Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie
Съд - Първи състав
PL null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 14/11/2019
09:30
съдебно решение
C-585/17
Държавни помощи
Dilly's Wellnesshotel
Съд - Пети състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 14/11/2019
09:30
Заключение
C-328/18 P
Интелектуална собственост
EUIPO / Equivalenza Manufactory
Съд - Четвърти състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 14/11/2019
09:30
съдебно решение
C-445/18
Селско стопанство
Vaselife International и Chrysal International
Съд - Първи състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 14/11/2019
09:30
Заключение
C-454/18
Енергетика
Baltic Cable
Съд - Трети състав
SV null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 14/11/2019
09:30
Заключение
C-547/18
Данъчни въпроси
Dong Yang Electronics
Съд - Пети състав
PL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 14/11/2019
09:30
устни състезания
C-670/18
Социална политика
Comune di Gesturi
Съд - Осми състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 14/11/2019
09:30
Заключение
C-752/18
Deutsche Umwelthilfe
Съд - Голям състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 14/11/2019
09:30
устни състезания
C-833/18
Интелектуална собственост
Brompton Bicycle
Съд - Пети състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 14/11/2019
09:30
устни състезания
C-2/19
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Riigiprokuratuur (Mesures de probation)
Съд - Първи състав
ET null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 14/11/2019
09:30
устни състезания
T-758/14 RENV
Конкуренция
Infineon Technologies / Комисия
Общ съд - Седми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 14/11/2019
09:30
съдебно решение
T-149/19
Интелектуална собственост
Société des produits Nestlé / EUIPO - Jumbo Africa (Représentation d'une figure humaine située sur un écusson)
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF