График на съдебните заседания
Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
вторник 03/09/2019
09:30
устни състезания
C-489/19 PPU
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
NJ (Parquet de Vienne)
Съд - Втори състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 03/09/2019
14:30
устни състезания
C-752/18
Deutsche Umwelthilfe
Съд - Голям състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 04/09/2019
09:30
съдебно решение
C-686/17
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 04/09/2019
09:30
съдебно решение
C-71/18
Данъчни въпроси
KPC Herning
Съд - Първи състав
DA Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
сряда 04/09/2019
09:30
съдебно решение
C-347/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Salvoni
Съд - Първи състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
сряда 04/09/2019
09:30
съдебно решение
C-473/18
Свободно движение на хора
Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse Baden-Württemberg West
Съд - Осми състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 04/09/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-496/18
C-497/18
HUNGEOD и др.
Budapesti Közlekedési Zrt.
Съд - Четвърти състав
HU Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 04/09/2019
09:30
устни състезания
C-616/18
Cofidis
Съд - Втори състав
FR Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 04/09/2019
09:30
устни състезания
C-639/18
Sparkasse Südholstein
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 04/09/2019
09:30
устни състезания
T-443/18
Интелектуална собственост
Peek & Cloppenburg / EUIPO - Peek & Cloppenburg (Vogue Peek & Cloppenburg)
Общ съд - Четвърти състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 04/09/2019
10:30
устни състезания
C-679/18
OPR-Finance
Съд - Втори състав
CS Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 04/09/2019
14:30
съдебно решение
T-603/17
Селско стопанство
Литва / Комисия
Общ съд - Първи състав
LT Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 04/09/2019
14:30
съдебно решение
T-308/18
Hamas / Съвет
Общ съд - Първи състав
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 05/09/2019
09:30
Заключение
C-156/17
Свободно движение на капитали
Köln-Aktienfonds Deka
Съд - Седми състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-447/17 P
C-479/17 P
Институционално право
Union européenne / Guardian Europe
Guardian Europe / Union européenne
Съд - Първи състав
EN Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-28/18
Сближаване на законодателствата
Verein für Konsumenteninformation
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-145/18
Данъчни въпроси
Regards Photographiques
Съд - Втори състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-172/18
Интелектуална собственост
AMS Neve и др.
Съд - Пети състав
EN Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 05/09/2019
09:30
Заключение
C-228/18
Конкуренция
Budapest Bank и др.
Съд - Пети състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 05/09/2019
09:30
Заключение
C-272/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Verein für Konsumenteninformation
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-290/18
Комисия / Португалия
Съд - Девети състав
PT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-333/18
Lombardi
Съд - Десети състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 05/09/2019
09:30
устни състезания
C-332/18 P
Държавни помощи
Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon
Съд - Осми състав
EL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-331/18
Pohotovosť
Съд - Sixième chambre
SK Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-377/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
AH e.a. (Présomption d’innocence)
Съд - Втори състав
BG Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 05/09/2019
09:30
Заключение
C-389/18
Данъчни въпроси
Brussels Securities
Съд - Седми състав
FR Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-417/18
Индустриална политика
AW e.a. (Appels au 112)
Съд - Четвърти състав
LT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-443/18
Комисия / Italie (Bactérie Xylella fastidiosa)
Съд - Пети състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-468/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
R (Compétence responsabilité parentale и obligation alimentaire)
Съд - Трети състав
RO Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 05/09/2019
09:30
Заключение
C-519/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Regroupement familial – sœur de réfugié)
Съд - Пети състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 05/09/2019
09:30
устни състезания
C-547/18
Данъчни въпроси
Dong Yang Electronics
Съд - Пети състав
PL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-559/18
Митнически съюз
TDK-Lambda Germany
Съд - Sixième chambre
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 05/09/2019
09:30
Заключение
C-642/18
Комисия / Espagne (Plans de gestion des déchets)
Съд - Осми състав
ES Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 05/09/2019
09:30
устни състезания
C-831/18 P
Правилник за длъжностните лица
Комисия / RQ
Съд - Четвърти състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 05/09/2019
09:30
устни състезания
T-383/17
Търговска политика
Hansol Paper / Комисия
Общ съд - Седми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 05/09/2019
09:30
устни състезания
T-505/18
Селско стопанство
Унгария / Комисия
Общ съд - Девети състав
HU Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
T-753/18
Интелектуална собственост
C&A / EUIPO (#BESTDEAL)
Общ съд - Девети състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 06/09/2019
09:30
устни състезания
T-568/18
Интелектуална собственост
Local-e-motion / EUIPO - Volkswagen (WE)
Общ съд - Първи състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 09/09/2019
09:30
устни състезания
C-623/17
Сближаване на законодателствата
Privacy International
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 09/09/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-511/18
C-512/18
Сближаване на законодателствата
La Quadrature du Net и др.
French Data Network и др.
Съд - Голям състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 09/09/2019
09:30
устни състезания
C-520/18
Сближаване на законодателствата
Ordre des barreaux francophones и germanophone и др.
Съд - Голям състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 09/09/2019
09:30
устни състезания
T-143/18
Икономическа политика
Société générale / BCE
Общ съд - Втори разширен състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 09/09/2019
09:30
съдебно решение
T-680/18
Интелектуална собственост
SLL Service / EUIPO - Elfa International (LUMIN8)
Общ съд - Втори състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 09/09/2019
09:30
съдебно решение
T-689/18
Интелектуална собственост
Executive Selling / EUIPO (EXECUTIVE SELLING)
Общ съд - Втори състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 09/09/2019
14:30
устни състезания
T-144/18
Икономическа политика
Crédit agricole и др. / BCE
Общ съд - Втори разширен състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
устни състезания
C-623/17
Сближаване на законодателствата
Privacy International
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
съдебно решение
C-94/18
Европейско гражданство
Chenchooliah
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
вторник 10/09/2019
09:30
съдебно решение
C-123/18 P
Институционално право
HTTS / Съвет
Съд - Голям състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
вторник 10/09/2019
09:30
Заключение
C-125/18
Gómez del Moral Guasch
Съд - Голям състав
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
вторник 10/09/2019
09:30
Заключение
C-263/18
Интелектуална собственост
Nederlands Uitgeversverbond и Groep Algemene Uitgevers
Съд - Голям състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
вторник 10/09/2019
09:30
Заключение
C-450/18
Социална политика
Instituto Nacional de la Seguridad Social (Complément de pension pour les mères)
Съд - Първи състав
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
вторник 10/09/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-511/18
C-512/18
Сближаване на законодателствата
La Quadrature du Net и др.
French Data Network и др.
Съд - Голям състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
устни състезания
C-520/18
Сближаване на законодателствата
Ordre des barreaux francophones и germanophone и др.
Съд - Голям състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
съдебно решение
T-883/16
Енергетика
Полша / Комисия
Общ съд - Първи разширен състав
PL Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
съдебно решение
T-741/17
Trasys International и Axianseu - Digital Solutions / AESA
Общ съд - Трети състав
FR Зала Dalsgaard
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
съдебно решение
T-50/18
Tassi / Cour de justice de l'Union européenne
Общ съд - Трети състав
EN Зала Dalsgaard
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
съдебно решение
T-51/18
Kleani / Cour de justice de l'Union européenne
Общ съд - Трети състав
EN Зала Dalsgaard
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
съдебно решение
T-66/18
Tsapakidou / Cour de justice de l'Union européenne
Общ съд - Трети състав
EN Зала Dalsgaard
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
устни състезания
T-145/18
Икономическа политика
Confédération nationale du Crédit mutuel и др. / BCE
Общ съд - Втори разширен състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
съдебно решение
T-217/18
Правилник за длъжностните лица
DK / SEAE
Общ съд - Първи състав
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
устни състезания
T-527/18
Интелектуална собственост
K.A. Schmersal Holding / EUIPO - Tecnium (tec.nicum)
Общ съд - Първи състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
устни състезания
T-697/18
Интелектуална собственост
Aldi / EUIPO - Titlbach (ALTISPORT)
Общ съд - Sixième chambre
DE Зала Dalsgaard
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
съдебно решение
T-744/18
Интелектуална собственост
Oakley / EUIPO - Xuebo Ye (Représentation d’une ellipse discontinue)
Общ съд - Първи състав
ES Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
14:30
устни състезания
T-146/18
Икономическа политика
BPCE и др. / BCE
Общ съд - Втори разширен състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 11/09/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-612/17
C-613/17
Сближаване на законодателствата
FIG
FISE
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 11/09/2019
09:30
съдебно решение
C-676/17
Принципи на общностното право
Călin
Съд - Четвърти състав
RO Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
сряда 11/09/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-13/18
C-126/18
Данъчни въпроси
Sole-Mizo
Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.
Съд - Втори състав
HU Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 11/09/2019
09:30
съдебно решение
C-46/18
Селско стопанство
Caseificio Sociale San Rocco и др.
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
сряда 11/09/2019
09:30
Заключение
C-114/18
Сближаване на законодателствата
Sandoz и Hexal
Съд - Четвърти състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 11/09/2019
09:30
съдебно решение
C-143/18
Romano
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 11/09/2019
09:30
Заключение
C-175/18 P
PTC Therapeutics International / EMA
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 11/09/2019
09:30
Заключение
C-178/18 P
MSD Animal Health Innovation и Intervet International / EMA
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 11/09/2019
09:30
съдебно решение
C-383/18
Lexitor
Съд - Първи състав
PL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 11/09/2019
09:30
съдебно решение
C-397/18
Социална политика
Nobel Plastiques Ibérica
Съд - Първи състав
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 11/09/2019
09:30
устни състезания
C-406/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
PG
Съд - Първи състав
HU Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 11/09/2019
09:30
устни състезания
C-446/18
Данъчни въпроси
AGROBET CZ
Съд - Втори състав
CS Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 11/09/2019
09:30
устни състезания
C-452/18
Ibercaja Banco
Съд - Четвърти състав
ES Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 11/09/2019
09:30
устни състезания
C-458/18
Данъчни въпроси
GVC Services (Bulgaria)
Съд - Пети състав
BG Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 11/09/2019
09:30
съдебно решение
C-540/18 P
Обща външна политика и политика на сигурност
HX / Съвет
Съд - Седми състав
BG Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 11/09/2019
09:30
устни състезания
C-564/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa)
Съд - Първи състав
HU Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 11/09/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела T-721/17
T-722/17
Topor-Gilka / Съвет
WO Technopromexport / Съвет
Общ съд - Sixième chambre
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 11/09/2019
09:30
устни състезания
T-149/18
Икономическа политика
Arkéa Direct Bank и др. / BCE
Общ съд - Втори разширен състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 11/09/2019
09:30
съдебно решение
T-286/18
Azarov / Съвет
Общ съд - Sixième chambre
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 11/09/2019
09:30
устни състезания
T-524/18
Интелектуална собственост
Billa / EUIPO - Boardriders IP Holdings (Billa)
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 11/09/2019
09:30
съдебно решение
T-545/18
Правилник за длъжностните лица
YL / Комисия
Общ съд - Девети състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 11/09/2019
09:30
устни състезания
T-573/18
Интелектуална собственост
Hickies / EUIPO (forme d’un lacet de chaussure)
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 11/09/2019
09:30
съдебно решение
T-34/19
Интелектуална собственост
Orkla Foods Danmark / EUIPO (PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD)
Общ съд - Девети състав
DA Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 11/09/2019
14:30
устни състезания
Съединени дела T-150/18
T-345/18
Икономическа политика
BNP Paribas / BCE
Общ съд - Втори разширен състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
C-82/17 P
TestBioTech и др. / Комисия
Съд - Трети състав
EN Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
C-299/17
Индустриална политика
VG Media
Съд - Четвърти състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
C-347/17
A и др.
Съд - Трети състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
C-683/17
Интелектуална собственост
Cofemel
Съд - Трети състав
PT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
C-688/17
Интелектуална собственост
Bayer Pharma
Съд - Трети състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
C-709/17 P
Търговска политика
Комисия / Kolachi Raj Industrial
Съд - Четвърти състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-64/18
C-140/18
C-146/18
C-148/18
Свободно предоставяне на услуги
Maksimovic
Köfler и др.
Köfler
Köfler и др.
Съд - Sixième chambre
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
C-104/18 P
Интелектуална собственост
Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret / EUIPO
Съд - Пети състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-199/18
C-200/18
C-343/18
Сближаване на законодателствата
Pollo del Campo и Avi Coop
C.A.F.A.R. и Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta
SAIGI Società Cooperativa Agricola и MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa
Съд - Девети състав
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
четвъртък 12/09/2019
09:30
Заключение
C-482/18
Данъчни въпроси
Google Ireland
Съд - Голям състав
HU Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 12/09/2019
09:30
Заключение
C-513/18
Данъчни въпроси
Autoservizi Giordano
Съд - Втори състав
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 12/09/2019
09:30
Заключение
C-524/18
Dr. Willmar Schwabe
Съд - Втори състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 12/09/2019
09:30
Заключение
C-542/18 RX-II
Институционално право
Réexamen Simpson / Съвет
Съд - Голям състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 12/09/2019
09:30
Заключение
C-543/18 RX-II
Институционално право
Réexamen HG / Комисия
Съд - Голям състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
C-541/18
Интелектуална собственост
Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?)
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 12/09/2019
09:30
устни състезания
C-584/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Blue Air - Airline Management Solutions и др.
Съд - Трети състав
EL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 12/09/2019
09:30
устни състезания
C-627/18
Държавни помощи
Nelson Antunes da Cunha
Съд - Втори състав
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 12/09/2019
09:30
Заключение
C-666/18
Сближаване на законодателствата
IT Development
Съд - Пети състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 12/09/2019
09:30
устни състезания
C-766/18 P
Интелектуална собственост
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO
Съд - Пети състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
T-417/16
Държавни помощи
Achemos Grupė и Achema / Комисия
Общ съд - Седми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
T-629/17
Икономическо и социално сближаване
Чешка република / Комисия
Общ съд - Седми състав
CS Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
T-225/18
Правилник за длъжностните лица
Manéa / CdT
Общ съд - Седми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
T-528/18
Правилник за длъжностните лица
XI / Комисия
Общ съд - Седми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 13/09/2019
09:30
устни състезания
T-341/17
Конкуренция
British Airways / Комисия
Общ съд - Четвърти разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 16/09/2019
14:30
устни състезания
C-717/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Procureur-generaal (Mandat d'arrêt européen contre un chanteur)
Съд - Голям състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
09:00
устни състезания
C-610/18
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
AFMB и др.
Съд - Голям състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела T-119/07
T-207/07
Държавни помощи
Италия / Комисия
Eurallumina / Комисия
Общ съд - Първи състав
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела T-129/07
T-130/07
Държавни помощи
Ирландия / Комисия
Aughinish Alumina / Комисия
Общ съд - Първи състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела T-778/16
T-892/16
Държавни помощи
Ирландия / Комисия
Apple Sales International и Apple Operations Europe / Комисия
Общ съд - Седми разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
09:30
устни състезания
T-81/18
Правилник за длъжностните лица
Barata / Парламент
Общ съд - Втори състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
09:30
съдебно решение
T-399/18
Интелектуална собственост
TrekStor / EUIPO (Theatre)
Общ съд - Втори състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
09:30
съдебно решение
T-464/18
Интелектуална собственост
Grupo Bimbo / EUIPO - Rubio Snacks (Tia Rosa)
Общ съд - Втори състав
ES Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
09:30
съдебно решение
T-532/18
Интелектуална собственост
Aroma Essence / EUIPO - Refan Bulgaria (Éponges de toilette)
Общ съд - Втори състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
09:30
съдебно решение
T-633/18
Интелектуална собственост
Rose Gesellschaft / EUIPO - Iviton (TON JONES)
Общ съд - Първи състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
09:30
съдебно решение
T-634/18
Интелектуална собственост
Geske / EUIPO (revolutionary air pulse technology)
Общ съд - Втори състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
14:30
устни състезания
T-669/18
Интелектуална собственост
Neoperl / EUIPO (Représentation de quatre trous remplis dans un motif à trous régulier)
Общ съд - Втори състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
15:30
съдебно решение
T-502/18
Интелектуална собственост
Pharmadom / EUIPO - IRF (MediWell)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
15:30
устни състезания
T-624/18
Интелектуална собственост
Gres de Aragón / EUIPO (GRES ARAGÓN)
Общ съд - Трети състав
ES Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 18/09/2019
09:30
съдебно решение
C-526/17
Комисия / Италия
Съд - Пети състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
сряда 18/09/2019
09:30
съдебно решение
C-700/17
Данъчни въпроси
Peters
Съд - Sixième chambre
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 18/09/2019
09:30
съдебно решение
C-32/18
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
Moser
Съд - Осми състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 18/09/2019
09:30
съдебно решение
C-47/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Riel
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
сряда 18/09/2019
09:30
Заключение
C-176/18
Интелектуална собственост
Club de Variedades Vegetales Protegidas
Съд - Седми състав
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 18/09/2019
09:30
съдебно решение
C-222/18
VIPA
Съд - Пети състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
сряда 18/09/2019
09:30
съдебно решение
C-366/18
Социална политика
Ortiz Mesonero
Съд - Sixième chambre
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 18/09/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-477/18
C-478/18
Сближаване на законодателствата
Exportslachterij J. Gosschalk
Compaxo Vlees Zevenaar и др.
Съд - Четвърти състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
сряда 18/09/2019
09:30
Заключение
C-622/18
Интелектуална собственост
Cooper International Spirits и др.
Съд - Пети състав
FR Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 18/09/2019
09:30
устни състезания
C-641/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Rina
Съд - Първи състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 18/09/2019
09:30
устни състезания
C-654/18
Interseroh
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 18/09/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-662/18
C-672/18
Сближаване на законодателствата
Ministre de l'Action и des Comptes publics (Plus-value afférente à l’échange de titres)
Съд - Осми състав
FR Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 18/09/2019
09:30
Заключение
C-678/18
Интелектуална собственост
Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
Съд - Четвърти състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 18/09/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела T-778/16
T-892/16
Държавни помощи
Ирландия / Комисия
Apple Sales International и Apple Operations Europe / Комисия
Общ съд - Седми разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 18/09/2019
09:30
устни състезания
T-695/18
Интелектуална собственост
Werner / EUIPO - Merck (fLORAMED)
Общ съд - Трети състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 18/09/2019
10:30
устни състезания
C-640/18
Правен режим на предприятията
Wagram Invest
Съд - Втори състав
FR Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
08:30
устни състезания
C-307/18
Конкуренция
Generics (UK) и др.
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
устни състезания
C-511/17
Lintner
Съд - Трети състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
C-34/18
Lovasné Tóth
Съд - Трети състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-95/18
C-96/18
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
van den Berg и Giesen
Franzen
Съд - Четвърти състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
C-251/18
Търговска политика
Trace Sport
Съд - Четвърти състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
C-358/18
Селско стопанство
Полша / Комисия
Съд - Девети състав
PL Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
C-467/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Rayonna prokuratura Lom
Съд - Трети състав
BG Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 19/09/2019
09:30
Заключение
C-523/18
Индустриална политика
Engie Cartagena
Съд - Пети състав
ES Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
C-527/18
Сближаване на законодателствата
Gesamtverband Autoteile-Handel
Съд - Втори състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 19/09/2019
09:30
устни състезания
C-535/18
Land Nordrhein-Westfalen
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
C-544/18
Свободно движение на хора
Dakneviciute
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 19/09/2019
09:30
устни състезания
C-567/18
Интелектуална собственост
Coty Germany
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-386/14 RENV
Държавни помощи
FIH Holding и FIH / Комисия
Общ съд - Осми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-153/17
Правилник за длъжностните лица
FV / Съвет
Общ съд - Осми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-176/17
Интелектуална собственост
Sequel Naturals / EUIPO - Fernandes (VeGa one)
Общ съд - Четвърти състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-228/17
Търговска политика
Zhejiang Jndia Pipeline Industry / Комисия
Общ съд - Четвърти състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-476/17
Селско стопанство
Arysta LifeScience Netherlands / Комисия
Общ съд - Четвърти състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-783/17
GE Healthcare / Комисия
Общ съд - Четвърти състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-27/18 RENV
Правилник за длъжностните лица
FV / Съвет
Общ съд - Осми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-378/18
Интелектуална собственост
NHS / EUIPO - HLC SB Distribution (CRUZADE)
Общ съд - Осми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-379/18
Правилник за длъжностните лица
WI / Комисия
Общ съд - Осми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-678/18
Интелектуална собственост
Società agricola Giusti Dal Col / EUIPO - DMC (GIUSTI WINE)
Общ съд - Осми състав
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
14:30
съдебно решение
T-786/17
BTC / Комисия
Общ съд - Първи състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
14:30
съдебно решение
T-359/18
Интелектуална собственост
Unifarco / EUIPO - GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)
Общ съд - Първи състав
IT Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
14:30
съдебно решение
T-679/18
Интелектуална собственост
Showroom / EUIPO - E-Gab (SHOWROOM)
Общ съд - Първи състав
PL Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
14:30
устни състезания
T-711/18
Интелектуална собственост
Wyld / EUIPO - Kaufland Warenhandel (wyld)
Общ съд - Първи състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
14:30
съдебно решение
T-761/18
Интелектуална собственост
La Caixa / EUIPO - Imagic Vision (imagin bank)
Общ съд - Първи състав
ES Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-615/15 RENV
Институционално право
LL / Парламент
Общ съд - Пети състав
LT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-125/17
BASF Grenzach / ECHA
Общ съд - Пети разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-217/17
Държавни помощи
FVE Holýšov I и др. / Комисия
Общ съд - Седми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-433/17
Dehousse / Cour de justice de l'Union européenne
Общ съд - Трети разширен състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-467/17
Правилник за длъжностните лица
Barata / Парламент
Общ съд - Sixième chambre
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-610/17
ICL-IP Terneuzen и ICL Europe Coöperatief / Комисия
Общ съд - Пети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-636/17
PlasticsEurope / ECHA
Общ съд - Пети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-650/17
Търговска политика
Jinan Meide Casting / Комисия
Общ съд - Пети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-673/17
Държавни помощи
Port autonome du Centre и de l'Ouest и др. / Комисия
Общ съд - Шести разширен състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-674/17
Държавни помощи
Le Port de Bruxelles и Région de Bruxelles-Capitale / Комисия
Общ съд - Шести разширен състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-696/17
Държавни помощи
Havenbedrijf Antwerpen и Maatschappij van de Brugse Zeehaven / Комисия
Общ съд - Шести разширен състав
NL Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-755/17
Германия / ECHA
Общ съд - Пети състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-47/18
Правилник за длъжностните лица
UZ / Парламент
Общ съд - Пети състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-65/18
Venezuela / Съвет
Общ съд - Четвърти разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-287/18
Интелектуална собственост
M. I. Industries / EUIPO - Natural Instinct (Nature's Variety Instinct)
Общ съд - Пети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-288/18
Интелектуална собственост
M. I. Industries / EUIPO - Natural Instinct (NATURE'S VARIETY INSTINCT)
Общ съд - Пети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-367/18
Интелектуална собственост
Sixsigma Networks Mexico / EUIPO - Marijn van Oosten Holding (UKIO)
Общ съд - Пети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-458/18
Интелектуална собственост
Multifit / EUIPO (real nature)
Общ съд - Седми състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-650/18
Интелектуална собственост
Reaktor Group / EUIPO (REAKTOR)
Общ съд - Седми състав
FI Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-716/18
Интелектуална собственост
The Logistical Approach / EUIPO - Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there)
Общ съд - Пети състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-67/19
Интелектуална собственост
Sixsigma Networks Mexico / EUIPO - Dokkio (DOKKIO)
Общ съд - Пети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 23/09/2019
14:30
устни състезания
C-488/18
Данъчни въпроси
Golfclub Schloss Igling
Съд - Четвърти състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 23/09/2019
15:00
устни състезания
T-531/18
Конкуренция
LL-Carpenter / Комисия
Общ съд - Девети състав
CS Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
09:30
съдебно решение
C-136/17
Сближаване на законодателствата
GC e.a. (Déréférencement de données sensibles)
Съд - Голям състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
вторник 24/09/2019
09:30
съдебно решение
C-507/17
Сближаване на законодателствата
Google (Portée territoriale du déréférencement)
Съд - Голям състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
вторник 24/09/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-515/17 P
C-561/17 P
Принципи на общностното право
Uniwersytet Wrocławski / REA
Полша / Uniwersytet Wrocławski и REA
Съд - Голям състав
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
вторник 24/09/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-558/18
C-563/18
Принципи на общностното право
Miasto Łowicz
Prokuratura Okręgowa w Płocku
Съд - Голям състав
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
вторник 24/09/2019
09:30
устни състезания
C-588/18
Социална политика
Fetico и др.
Съд - Голям състав
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
09:30
съдебно решение
T-586/14 RENV
Търговска политика
Xinyi PV Products (Anhui) Holdings / Комисия
Общ съд - Пети състав
EN Зала Dalsgaard
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
09:30
съдебно решение
T-755/15
Държавни помощи
Люксембург / Комисия
Общ съд - Седми разширен състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
09:30
съдебно решение
T-759/15
Държавни помощи
Fiat Chrysler Finance Europe / Комисия
Общ съд - Седми разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
09:30
съдебно решение
T-760/15
Държавни помощи
Нидерландия / Комисия
Общ съд - Седми разширен състав
NL Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
09:30
съдебно решение
T-636/16
Държавни помощи
Starbucks и Starbucks Manufacturing Emea / Комисия
Общ съд - Седми разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
09:30
съдебно решение
T-105/17
Конкуренция
HSBC Holdings и др. / Комисия
Общ съд - Втори разширен състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
09:30
съдебно решение
T-391/17
Институционално право
Румъния / Комисия
Общ съд - Втори състав
RO Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
09:30
съдебно решение
T-13/18
Интелектуална собственост
Crédit mutuel Arkéa / EUIPO - Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)
Общ съд - Втори състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
09:30
съдебно решение
T-261/18
Интелектуална собственост
Roxtec / EUIPO - Wallmax (Représentation d'un carré noir contenant sept cercles bleus concentriques)
Общ съд - Втори състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
09:30
съдебно решение
T-404/18
Интелектуална собственост
Zhadanov / EUIPO (PDF Expert)
Общ съд - Девети състав
EN Зала Dalsgaard
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
09:30
съдебно решение
T-492/18
Интелектуална собственост
Zhadanov / EUIPO (Scanner Pro)
Общ съд - Пети състав
EN Зала Dalsgaard
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
09:30
устни състезания
T-658/18
Интелектуална собственост
Hästens Sängar / EUIPO (Représentation d'un motif à carreaux)
Общ съд - Втори състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
09:45
съдебно решение
T-466/17
Конкуренция
Printeos и др. / Комисия
Общ съд - Трети разширен състав
ES Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
10:00
съдебно решение
T-121/15
Държавни помощи
Fortischem / Комисия
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
10:00
съдебно решение
T-780/17
Правилник за длъжностните лица
US / BCE
Общ съд - Sixième chambre
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
10:00
съдебно решение
T-39/18
Правилник за длъжностните лица
VF / BCE
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
10:00
съдебно решение
T-68/18
Интелектуална собственост
Fränkischer Weinbauverband / EUIPO (Forme d'une bouteille ellipsoïdale)
Общ съд - Sixième chambre
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
10:00
съдебно решение
T-112/18
Интелектуална собственост
Pink Lady America / OCVV - WAAA (Cripps Pink)
Общ съд - Трети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
10:00
съдебно решение
T-219/18
Интелектуална собственост
Piaggio & C. / EUIPO - Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes)
Общ съд - Sixième chambre
IT Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
10:00
съдебно решение
T-255/18
Правилник за длъжностните лица
US / BCE
Общ съд - Sixième chambre
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
10:00
съдебно решение
T-300/18
Yanukovych / Съвет
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
10:00
съдебно решение
T-301/18
Yanukovych / Съвет
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
10:00
съдебно решение
T-507/18
Селско стопанство
Франция / Комисия
Общ съд - Sixième chambre
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
15:00
съдебно решение
T-500/17
Търговска политика
Hubei Xinyegang Special Tube / Комисия
Общ съд - Седми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
15:00
съдебно решение
T-356/18
Интелектуална собственост
Volvo Trademark / EUIPO - Paalupaikka (V V-WHEELS)
Общ съд - Седми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
15:00
съдебно решение
T-497/18
Интелектуална собственост
IAK - Forum International / EUIPO - Schwalb (IAK)
Общ съд - Седми състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
15:00
устни състезания
T-683/18
Интелектуална собственост
Conte / EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)
Общ съд - Седми състав
IT Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 24/09/2019
15:00
съдебно решение
T-749/18
Интелектуална собственост
Daimler / EUIPO (ROAD EFFICIENCY)
Общ съд - Седми състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 26/09/2019
09:30
съдебно решение
C-11/18 P
Обща външна политика и политика на сигурност
Klymenko / Съвет
Съд - Седми състав
EN Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 26/09/2019
09:30
Заключение
C-10/18 P
Конкуренция
Marine Harvest / Комисия
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 26/09/2019
09:30
устни състезания
C-456/18 P
Държавни помощи
Унгария / Комисия
Съд - Първи състав
HU Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 26/09/2019
09:30
Заключение
C-532/18
Транспорт
Niki Luftfahrt
Съд - Четвърти състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 26/09/2019
09:30
съдебно решение
C-556/18
Комисия / Espagne (Eaux – Mise à jour des plans de gestion des îles Canaries)
Съд - Седми състав
ES Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 26/09/2019
09:30
устни състезания
C-560/18 P
Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych / Комисия
Съд - Пети състав
EN Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 26/09/2019
09:30
устни състезания
C-607/18 P
Конкуренция
NKT Verwaltung и NKT / Комисия
Съд - Седми състав
EN Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 26/09/2019
09:30
Заключение
C-785/18
Селско стопанство
GAEC Jeanningros
Съд - Четвърти състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
вторник 01/10/2019
09:30
Заключение
C-274/14
Държавни помощи
Banco de Santander
Съд - Голям състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
вторник 01/10/2019
09:30
съдебно решение
C-616/17
Blaise и др.
Съд - Голям състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
вторник 01/10/2019
09:30
съдебно решение
C-673/17
Индустриална политика
Planet49
Съд - Голям състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
вторник 01/10/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-262/18 P
C-271/18 P
Държавни помощи
Комисия / Dôvera zdravotná poistʼovňa
Словакия / Dôvera zdravotná poistʼovňa
Съд - Голям състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 01/10/2019
09:30
устни състезания
T-484/18
Правилник за длъжностните лица
XB / BCE
Общ съд - Втори състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 01/10/2019
14:30
устни състезания
T-487/18
Интелектуална собственост
Stada Arzneimittel / EUIPO (ViruProtect)
Общ съд - Втори състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 02/10/2019
09:30
съдебно решение
C-93/18
Европейско гражданство
Bajratari
Съд - Първи състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 02/10/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-152/18 P
C-153/18 P
Икономическа политика
Crédit mutuel Arkéa / BCE
Съд - Първи състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 02/10/2019
09:30
Заключение
C-442/18 P
BCE / Espírito Santo Financial (Portugal)
Съд - Първи състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
сряда 02/10/2019
09:30
Заключение
C-465/18
Свободно предоставяне на услуги
Comune di Bernareggio
Съд - Четвърти състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 02/10/2019
09:30
устни състезания
C-634/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Prokuratura Rejonowa w Słupsku
Съд - Първи състав
PL null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 02/10/2019
09:30
устни състезания
C-667/18
Свобода на установяване
Orde van Vlaamse Balies и Ordre des barreaux francophones et germanophone
Съд - Трети състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 02/10/2019
09:30
устни състезания
T-607/17
Държавни помощи
Volotea / Комисия
Общ съд - Първи разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 02/10/2019
14:30
устни състезания
T-8/18
Държавни помощи
easyJet Airline / Комисия
Общ съд - Първи разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
C-267/18
Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93
Съд - Четвърти състав
RO null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
C-285/18
Irgita
Съд - Четвърти състав
LT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
C-329/18
Данъчни въпроси
Altic
Съд - Трети състав
LV null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
C-378/18
Селско стопанство
Westphal
Съд - Осми състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 03/10/2019
09:30
Заключение
C-401/18
Данъчни въпроси
Herst
Съд - Четвърти състав
CS null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
C-632/18
Икономическа политика
Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
Съд - Осми състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 03/10/2019
09:30
устни състезания
C-649/18
Свободно движение на стоки
A (Publicité и vente de médicaments en ligne)
Съд - Трети състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
T-805/17
BASF / ECHA
Общ съд - Sixième chambre
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
T-806/17
BASF и REACH & colours / ECHA
Общ съд - Sixième chambre
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 03/10/2019
09:30
устни състезания
T-8/18
Държавни помощи
easyJet Airline / Комисия
Общ съд - Първи разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
T-491/18
Интелектуална собственост
Vafo Praha / EUIPO - Rutzinger-Kurpas (Meatlove)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
T-500/18
Интелектуална собственост
Puma / EUIPO - Destilerias MG (MG PUMA)
Общ съд - Девети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 03/10/2019
09:30
устни състезания
T-509/18
Селско стопанство
Чешка република / Комисия
Общ съд - Седми състав
CS Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
T-533/18
Интелектуална собственост
Wanda Films и Wanda Visión / EUIPO - Dalian Wanda Group Co. (WANDA FILMS)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
T-542/18
Интелектуална собственост
Wanda Films и Wanda Visión / EUIPO - Dalian Wanda Group Co. (wanda films)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
T-666/18
Интелектуална собственост
6Minutes Media / EUIPO - ad pepper media International (ad pepper)
Общ съд - Девети състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
T-668/18
Интелектуална собственост
6Minutes Media / EUIPO - ad pepper media International (ADPepper)
Общ съд - Девети състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 03/10/2019
09:30
съдебно решение
T-686/18
Интелектуална собственост
LegalCareers / EUIPO (LEGALCAREERS)
Общ съд - Девети състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 03/10/2019
09:31
устни състезания
T-716/17
Държавни помощи
Germanwings / Комисия
Общ съд - Първи разширен състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 08/10/2019
09:30
устни състезания
C-581/18
Принципи на общностното право
TÜV Rheinland LGA Products и Allianz IARD
Съд - Голям състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 08/10/2019
14:30
устни състезания
T-504/18
Институционално право
XG / Комисия
Общ съд - Първи състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 09/10/2019
09:30
устни състезания
C-719/18
Сближаване на законодателствата
Vivendi
Съд - Пети състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 09/10/2019
09:30
устни състезания
T-195/18
Клауза за подсъдност
Talanton / Комисия
Общ съд - Седми състав
EL Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 09/10/2019
09:30
устни състезания
T-402/18
Правилник за длъжностните лица
Aquino и др. / Парламент
Общ съд - Шести разширен състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 10/10/2019
09:30
Заключение
C-211/18
Данъчни въпроси
Idealmed III
Съд - Sixième chambre
PT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 10/10/2019
09:30
Заключение
C-234/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
„AGRO IN 2001“
Съд - Трети състав
BG null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 10/10/2019
09:30
Заключение
C-384/18
Свобода на установяване
Комисия / Belgique (Comptables)
Съд - Четвърти състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 10/10/2019
09:30
съдебно решение
T-335/17
Външни отношения
Help - Hilfe zur Selbsthilfe / Комисия
Общ съд - Осми състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 10/10/2019
09:30
съдебно решение
T-428/18
Интелектуална собственост
McDreams Hotel / EUIPO - McDonald's International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!)
Общ съд - Девети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 10/10/2019
09:30
съдебно решение
T-453/18
Интелектуална собственост
Biasotto / EUIPO - Oofos (OOF)
Общ съд - Осми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 10/10/2019
09:30
съдебно решение
T-454/18
Интелектуална собственост
Biasotto / EUIPO - Oofos (OO)
Общ съд - Осми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 10/10/2019
09:30
съдебно решение
T-536/18
Интелектуална собственост
Société des produits Nestlé / EUIPO - European Food (FITNESS)
Общ съд - Осми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 10/10/2019
09:30
устни състезания
T-690/18
Интелектуална собственост
Sony Interactive Entertainment Europe / EUIPO - Vieta Audio (Vita)
Общ съд - Осми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 10/10/2019
09:30
съдебно решение
T-700/18
Интелектуална собственост
Kalypso Media Group / EUIPO - Wizards of the Coast (DUNGEONS)
Общ съд - Девети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 10/10/2019
09:30
устни състезания
T-726/18
Институционално право
Mélin / Парламент
Общ съд - Sixième chambre
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 11/10/2019
09:30
устни състезания
T-320/18
Правилник за длъжностните лица
WD / EFSA
Общ съд - Седми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 15/10/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-453/18
C-494/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Bondora
Съд - Първи състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
вторник 15/10/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела T-653/18
T-654/18
Интелектуална собственост
Armani / EUIPO - Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11)
Armani / EUIPO - Asunción (le Sac 11)
Общ съд - Първи състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 16/10/2019
09:30
Заключение
C-371/18
Интелектуална собственост
Sky и др.
Съд - Четвърти състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
сряда 16/10/2019
09:30
Заключение
C-427/18 P
Правилник за длъжностните лица
SEAE / Alba Aguilera и др.
Съд - Десети състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 16/10/2019
09:30
устни състезания
C-615/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Staatsanwaltschaft Offenburg
Съд - Пети състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 16/10/2019
09:30
устни състезания
T-251/18
Политика в областта на рибарството
IFSUA / Съвет
Общ съд - Първи състав
ES Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 17/10/2019
09:30
Заключение
C-276/18
Данъчни въпроси
KrakVet Marek Batko
Съд - Пети състав
HU null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 17/10/2019
09:30
Заключение
C-341/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enrôlement des marins dans le port de Rotterdam)
Съд - Пети състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 17/10/2019
09:30
Заключение
C-405/18
Свободно движение на хора
AURES Holdings
Съд - Четвърти състав
CS null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 17/10/2019
09:30
Заключение
C-766/18 P
Интелектуална собственост
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO
Съд - Пети състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 17/10/2019
09:30
устни състезания
T-380/17
Конкуренция
HeidelbergCement и Schwenk Zement / Комисия
Общ съд - Осми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 17/10/2019
09:30
съдебно решение
T-279/18
Интелектуална собственост
Alliance Pharmaceuticals / EUIPO - AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)
Общ съд - Девети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF