График на съдебните заседания
Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-40/17
Сближаване на законодателствата
Fashion ID
Съд - Втори състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-411/17
Inter-Environnement Wallonie и Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
Съд - Голям състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-469/17
Интелектуална собственост
Funke Medien NRW
Съд - Голям състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-476/17
Интелектуална собственост
Pelham и др.
Съд - Голям състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-516/17
Интелектуална собственост
Spiegel Online
Съд - Голям състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-556/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Torubarov
Съд - Голям състав
HU Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-589/17
Митнически съюз
Prenatal
Съд - Втори състав
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-620/17
Принципи на общностното право
Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe
Съд - Четвърти състав
HU Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-654/17 P
Държавни помощи
Bayerische Motoren Werke / Комисия и Freistaat Sachsen
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-659/17
Държавни помощи
Azienda Napoletana Mobilità
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-680/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Vethanayagam и др.
Съд - Първи състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
понеделник 29/07/2019
10:00
Заключение
C-16/18
Свободно предоставяне на услуги
Dobersberger
Съд - Голям състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-38/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Gambino и Hyka
Съд - Първи състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-124/18 P
Интелектуална собственост
Red Bull / EUIPO
Съд - Десети състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-209/18
Свободно предоставяне на услуги
Комисия / Autriche (Ingénieurs civils, agents de brevets и vétérinaires)
Съд - Четвърти състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-354/18
Транспорт
Rusu
Съд - Осми състав
RO Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-359/18 P
EMA / Shire Pharmaceuticals Ireland
Съд - Осми състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
понеделник 29/07/2019
10:00
Заключение
C-360/18
Селско стопанство
Cargill Deutschland
Съд - Трети състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
понеделник 29/07/2019
10:00
Заключение
C-385/18
Държавни помощи
Arriva Italia и др.
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-388/18
Данъчни въпроси
B (Chiffre d’affaires du revendeur de véhicules d’occasion)
Съд - Десети състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
понеделник 29/07/2019
10:00
Заключение
C-418/18 P
Институционално право
Puppinck и др. / Комисия
Съд - Голям състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
понеделник 29/07/2019
10:00
Заключение
C-421/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Ordre des avocats du barreau de Dinant
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-436/18 P
Търговска политика
Shanxi Taigang Stainless Steel / Комисия
Съд - Десети състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
понеделник 29/07/2019
10:00
Заключение
C-432/18
Селско стопанство
Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
понеделник 29/07/2019
10:00
Заключение
C-433/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Aktiva Finants
Съд - Първи състав
FI Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
понеделник 29/07/2019
10:00
Заключение
C-435/18
Конкуренция
Otis Gesellschaft и др.
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-451/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Tibor-Trans
Съд - Sixième chambre
HU Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
понеделник 29/07/2019
10:00
Заключение
C-460/18 P
Правилник за длъжностните лица
HK / Комисия
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
понеделник 29/07/2019
10:00
Заключение
C-468/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
R (Compétence responsabilité parentale и obligation alimentaire)
Съд - Трети състав
RO Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-481/18
Комисия / Italie (Tissus и cellules d’origine humaine)
Съд - Sixième chambre
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
понеделник 29/07/2019
10:00
Заключение
C-555/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
K.H.K. (Saisie conservatoire des comptes bancaires)
Съд - Sixième chambre
BG Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
вторник 03/09/2019
09:30
устни състезания
C-489/19 PPU
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Generalstaatsanwaltschaft Berlin
Съд - Втори състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 03/09/2019
14:30
устни състезания
C-752/18
Deutsche Umwelthilfe
Съд - Голям състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 04/09/2019
09:30
съдебно решение
C-686/17
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 04/09/2019
09:30
съдебно решение
C-71/18
Данъчни въпроси
KPC Herning
Съд - Първи състав
DA Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
сряда 04/09/2019
09:30
съдебно решение
C-347/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Salvoni
Съд - Първи състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
сряда 04/09/2019
09:30
съдебно решение
C-473/18
Свободно движение на хора
Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse Baden-Württemberg West
Съд - Осми състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 04/09/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-496/18
C-497/18
HUNGEOD и др.
Budapesti Közlekedési Zrt.
Съд - Четвърти състав
HU Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 04/09/2019
09:30
устни състезания
C-616/18
Cofidis
Съд - Втори състав
FR Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 04/09/2019
09:30
устни състезания
C-639/18
Sparkasse Südholstein
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 04/09/2019
09:30
устни състезания
T-443/18
Интелектуална собственост
Peek & Cloppenburg / EUIPO - Peek & Cloppenburg (Vogue Peek & Cloppenburg)
Общ съд - Четвърти състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 04/09/2019
10:30
устни състезания
C-679/18
OPR-Finance
Съд - Втори състав
CS Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 04/09/2019
14:30
съдебно решение
T-603/17
Селско стопанство
Литва / Комисия
Общ съд - Първи състав
LT Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 04/09/2019
14:30
съдебно решение
T-308/18
Hamas / Съвет
Общ съд - Първи състав
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 05/09/2019
09:30
Заключение
C-156/17
Свободно движение на капитали
Köln-Aktienfonds Deka
Съд - Седми състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-447/17 P
C-479/17 P
Институционално право
Union européenne / Guardian Europe
Guardian Europe / Union européenne
Съд - Първи състав
EN Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-28/18
Сближаване на законодателствата
Verein für Konsumenteninformation
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-145/18
Данъчни въпроси
Regards Photographiques
Съд - Втори състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-172/18
Интелектуална собственост
AMS Neve и др.
Съд - Пети състав
EN Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 05/09/2019
09:30
Заключение
C-228/18
Конкуренция
Budapest Bank и др.
Съд - Пети състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 05/09/2019
09:30
Заключение
C-272/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Verein für Konsumenteninformation
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-290/18
Комисия / Португалия
Съд - Девети състав
PT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-333/18
Lombardi
Съд - Десети състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 05/09/2019
09:30
устни състезания
C-332/18 P
Държавни помощи
Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon
Съд - Осми състав
EL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-331/18
Pohotovosť
Съд - Sixième chambre
SK Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 05/09/2019
09:30
Заключение
C-371/18
Интелектуална собственост
Sky и др.
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-377/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
AH e.a. (Présomption d’innocence)
Съд - Втори състав
BG Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 05/09/2019
09:30
Заключение
C-384/18
Свобода на установяване
Комисия / Belgique (Comptables)
Съд - Четвърти състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 05/09/2019
09:30
Заключение
C-389/18
Данъчни въпроси
Brussels Securities
Съд - Седми състав
FR Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-417/18
Индустриална политика
AW e.a. (Appels au 112)
Съд - Четвърти състав
LT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-443/18
Комисия / Italie (Bactérie Xylella fastidiosa)
Съд - Пети състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 05/09/2019
09:30
Заключение
C-519/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Regroupement familial – sœur de réfugié)
Съд - Пети състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 05/09/2019
09:30
устни състезания
C-547/18
Данъчни въпроси
Dong Yang Electronics
Съд - Пети състав
PL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
C-559/18
Митнически съюз
TDK-Lambda Germany
Съд - Sixième chambre
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 05/09/2019
09:30
устни състезания
C-831/18 P
Правилник за длъжностните лица
Комисия / RQ
Съд - Четвърти състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 05/09/2019
09:30
устни състезания
T-383/17
Търговска политика
Hansol Paper / Комисия
Общ съд - Седми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 05/09/2019
09:30
устни състезания
T-505/18
Селско стопанство
Унгария / Комисия
Общ съд - Девети състав
HU Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 05/09/2019
09:30
съдебно решение
T-753/18
Интелектуална собственост
C&A / EUIPO (#BESTDEAL)
Общ съд - Девети състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 06/09/2019
09:30
устни състезания
T-568/18
Интелектуална собственост
Local-e-motion / EUIPO - Volkswagen (WE)
Общ съд - Първи състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 09/09/2019
09:30
устни състезания
C-623/17
Сближаване на законодателствата
Privacy International
Съд - Голям състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 09/09/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-511/18
C-512/18
Сближаване на законодателствата
La Quadrature du Net и др.
French Data Network и др.
Съд - Голям състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 09/09/2019
09:30
устни състезания
C-520/18
Сближаване на законодателствата
Ordre des barreaux francophones и germanophone и др.
Съд - Голям състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
устни състезания
C-623/17
Сближаване на законодателствата
Privacy International
Съд - Голям състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
съдебно решение
C-94/18
Европейско гражданство
Chenchooliah
Съд - Голям състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
вторник 10/09/2019
09:30
съдебно решение
C-123/18 P
Институционално право
HTTS / Съвет
Съд - Голям състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
вторник 10/09/2019
09:30
Заключение
C-125/18
Gómez del Moral Guasch
Съд - Голям състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
вторник 10/09/2019
09:30
Заключение
C-263/18
Интелектуална собственост
Nederlands Uitgeversverbond и Groep Algemene Uitgevers
Съд - Голям състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
вторник 10/09/2019
09:30
Заключение
C-450/18
Социална политика
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Съд - Първи състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
вторник 10/09/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-511/18
C-512/18
Сближаване на законодателствата
La Quadrature du Net и др.
French Data Network и др.
Съд - Голям състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
устни състезания
C-520/18
Сближаване на законодателствата
Ordre des barreaux francophones и germanophone и др.
Съд - Голям състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
Заключение
C-542/18 RX-II
Институционално право
Réexamen Simpson / Съвет
Съд - Голям състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
вторник 10/09/2019
09:30
Заключение
C-543/18 RX-II
Институционално право
Réexamen HG / Комисия
Съд - Голям състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
вторник 10/09/2019
09:30
съдебно решение
T-883/16
Енергетика
Полша / Комисия
Общ съд - Първи разширен състав
PL Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
съдебно решение
T-50/18
Tassi / Cour de justice de l'Union européenne
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
съдебно решение
T-51/18
Kleani / Cour de justice de l'Union européenne
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
съдебно решение
T-66/18
Tsapakidou / Cour de justice de l'Union européenne
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
устни състезания
T-527/18
Интелектуална собственост
K.A. Schmersal Holding / EUIPO - Tecnium (tec.nicum)
Общ съд - Първи състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
устни състезания
T-697/18
Интелектуална собственост
Aldi / EUIPO - Titlbach (ALTISPORT)
Общ съд - Sixième chambre
DE Зала Dalsgaard
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
съдебно решение
T-744/18
Интелектуална собственост
Oakley / EUIPO - Xuebo Ye (Représentation d’une ellipse discontinue)
Общ съд - Първи състав
ES Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 11/09/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-612/17
C-613/17
Сближаване на законодателствата
FIG
FISE
Съд - Втори състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 11/09/2019
09:30
съдебно решение
C-676/17
Принципи на общностното право
Călin
Съд - Четвърти състав
RO null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
сряда 11/09/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-13/18
C-126/18
Данъчни въпроси
Sole-Mizo
Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.
Съд - Втори състав
HU null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 11/09/2019
09:30
съдебно решение
C-46/18
Селско стопанство
Caseificio Sociale San Rocco и др.
Съд - Втори състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
сряда 11/09/2019
09:30
Заключение
C-114/18
Сближаване на законодателствата
Sandoz и Hexal
Съд - Четвърти състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 11/09/2019
09:30
съдебно решение
C-143/18
Romano
Съд - Първи състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 11/09/2019
09:30
Заключение
C-175/18 P
PTC Therapeutics International / EMA
Съд - Четвърти състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 11/09/2019
09:30
Заключение
C-178/18 P
MSD Animal Health Innovation и Intervet International / EMA
Съд - Четвърти състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 11/09/2019
09:30
съдебно решение
C-383/18
Lexitor
Съд - Първи състав
PL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 11/09/2019
09:30
съдебно решение
C-397/18
Социална политика
Nobel Plastiques Ibérica
Съд - Първи състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 11/09/2019
09:30
устни състезания
C-406/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
PG
Съд - Първи състав
HU null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 11/09/2019
09:30
устни състезания
C-446/18
Данъчни въпроси
AGROBET CZ
Съд - Втори състав
CS null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 11/09/2019
09:30
устни състезания
C-452/18
Ibercaja Banco
Съд - Четвърти състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 11/09/2019
09:30
устни състезания
C-458/18
Данъчни въпроси
GVC Services (Bulgaria)
Съд - Пети състав
BG null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 11/09/2019
09:30
съдебно решение
C-540/18 P
Обща външна политика и политика на сигурност
HX / Съвет
Съд - Седми състав
BG null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 11/09/2019
09:30
устни състезания
C-564/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa)
Съд - Първи състав
HU null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 11/09/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела T-721/17
T-722/17
Topor-Gilka / Съвет
WO Technopromexport / Съвет
Общ съд - Sixième chambre
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 11/09/2019
09:30
съдебно решение
T-286/18
Azarov / Съвет
Общ съд - Sixième chambre
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 11/09/2019
09:30
устни състезания
T-524/18
Интелектуална собственост
Billa / EUIPO - Boardriders IP Holdings (Billa)
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 11/09/2019
09:30
устни състезания
T-573/18
Интелектуална собственост
Hickies / EUIPO (forme d’un lacet de chaussure)
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 11/09/2019
09:30
съдебно решение
T-34/19
Интелектуална собственост
Orkla Foods Danmark / EUIPO (PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD)
Общ съд - Девети състав
DA Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
C-82/17 P
TestBioTech и др. / Комисия
Съд - Трети състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
C-299/17
Индустриална политика
VG Media
Съд - Четвърти състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
C-347/17
A и др.
Съд - Трети състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
C-683/17
Интелектуална собственост
Cofemel
Съд - Трети състав
PT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
C-688/17
Интелектуална собственост
Bayer Pharma
Съд - Трети състав
HU null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
C-709/17 P
Търговска политика
Комисия / Kolachi Raj Industrial
Съд - Четвърти състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-64/18
C-140/18
C-146/18
C-148/18
Свободно предоставяне на услуги
Maksimovic
Köfler и др.
Köfler
Köfler и др.
Съд - Sixième chambre
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
C-104/18 P
Интелектуална собственост
Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret / EUIPO
Съд - Пети състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-199/18
C-200/18
C-343/18
Сближаване на законодателствата
Pollo del Campo и Avi Coop
C.A.F.A.R. и Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta
SAIGI Società Cooperativa Agricola и MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa
Съд - Девети състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
четвъртък 12/09/2019
09:30
Заключение
C-482/18
Данъчни въпроси
Google Ireland
Съд - Голям състав
HU null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 12/09/2019
09:30
Заключение
C-513/18
Данъчни въпроси
Autoservizi Giordano
Съд - Втори състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 12/09/2019
09:30
Заключение
C-524/18
Dr. Willmar Schwabe
Съд - Втори състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
C-541/18
Интелектуална собственост
Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?)
Съд - Пети състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 12/09/2019
09:30
устни състезания
C-584/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Blue Air - Airline Management Solutions и др.
Съд - Трети състав
EL null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 12/09/2019
09:30
устни състезания
C-627/18
Държавни помощи
Nelson Antunes da Cunha
Съд - Втори състав
PT null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 12/09/2019
09:30
Заключение
C-666/18
Сближаване на законодателствата
IT Development
Съд - Пети състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 12/09/2019
09:30
устни състезания
C-766/18 P
Интелектуална собственост
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO
Съд - Пети състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
T-417/16
Държавни помощи
Achemos Grupė и Achema / Комисия
Общ съд - Седми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
T-629/17
Икономическо и социално сближаване
Чешка република / Комисия
Общ съд - Седми състав
CS Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 12/09/2019
09:30
съдебно решение
T-528/18
Правилник за длъжностните лица
XI / Комисия
Общ съд - Седми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 13/09/2019
09:30
устни състезания
T-341/17
Конкуренция
British Airways / Комисия
Общ съд - Четвърти разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 16/09/2019
14:30
устни състезания
C-717/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Procureur-generaal (Mandat d'arrêt européen contre un chanteur)
Съд - Голям състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
09:00
устни състезания
C-610/18
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
AFMB и др.
Съд - Голям състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела T-119/07
T-207/07
Държавни помощи
Италия / Комисия
Eurallumina / Комисия
Общ съд - Първи състав
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела T-129/07
T-130/07
Държавни помощи
Ирландия / Комисия
Aughinish Alumina / Комисия
Общ съд - Първи състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела T-778/16
T-892/16
Държавни помощи
Ирландия / Комисия
Apple Sales International и Apple Operations Europe / Комисия
Общ съд - Седми разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
09:30
устни състезания
T-81/18
Правилник за длъжностните лица
Barata / Парламент
Общ съд - Втори състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
09:30
съдебно решение
T-399/18
Интелектуална собственост
TrekStor / EUIPO (Theatre)
Общ съд - Втори състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
09:30
съдебно решение
T-464/18
Интелектуална собственост
Grupo Bimbo / EUIPO - Rubio Snacks (Tia Rosa)
Общ съд - Втори състав
ES Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
09:30
съдебно решение
T-532/18
Интелектуална собственост
Aroma Essence / EUIPO - Refan Bulgaria (Éponges de toilette)
Общ съд - Втори състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
09:30
съдебно решение
T-634/18
Интелектуална собственост
Geske / EUIPO (revolutionary air pulse technology)
Общ съд - Втори състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
14:30
устни състезания
T-669/18
Интелектуална собственост
Neoperl / EUIPO (Représentation de quatre trous remplis dans un motif à trous régulier)
Общ съд - Втори състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 17/09/2019
15:30
съдебно решение
T-502/18
Интелектуална собственост
Pharmadom / EUIPO - IRF (MediWell)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 18/09/2019
09:30
съдебно решение
C-526/17
Комисия / Италия
Съд - Пети състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
сряда 18/09/2019
09:30
съдебно решение
C-700/17
Данъчни въпроси
Peters
Съд - Sixième chambre
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 18/09/2019
09:30
съдебно решение
C-32/18
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
Moser
Съд - Осми състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 18/09/2019
09:30
съдебно решение
C-47/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Riel
Съд - Първи състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
сряда 18/09/2019
09:30
Заключение
C-176/18
Интелектуална собственост
Club de Variedades Vegetales Protegidas
Съд - Седми състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 18/09/2019
09:30
съдебно решение
C-222/18
VIPA
Съд - Пети състав
HU null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
сряда 18/09/2019
09:30
съдебно решение
C-366/18
Социална политика
Ortiz Mesonero
Съд - Sixième chambre
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 18/09/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-477/18
C-478/18
Сближаване на законодателствата
Exportslachterij J. Gosschalk
Compaxo Vlees Zevenaar и др.
Съд - Четвърти състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
сряда 18/09/2019
09:30
Заключение
C-622/18
Интелектуална собственост
Cooper International Spirits и др.
Съд - Пети състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 18/09/2019
09:30
устни състезания
C-641/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Rina
Съд - Първи състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 18/09/2019
09:30
устни състезания
C-654/18
Interseroh
Съд - Пети състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 18/09/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-662/18
C-672/18
Сближаване на законодателствата
Ministre de l'Action и des Comptes publics (Plus-value afférente à l’échange de titres)
Съд - Осми състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 18/09/2019
09:30
Заключение
C-678/18
Интелектуална собственост
Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
Съд - Четвърти състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 18/09/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела T-778/16
T-892/16
Държавни помощи
Ирландия / Комисия
Apple Sales International и Apple Operations Europe / Комисия
Общ съд - Седми разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 18/09/2019
09:30
устни състезания
T-695/18
Интелектуална собственост
Werner / EUIPO - Merck (fLORAMED)
Общ съд - Трети състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 18/09/2019
10:30
устни състезания
C-640/18
Правен режим на предприятията
Wagram Invest
Съд - Втори състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
устни състезания
C-511/17
Lintner
Съд - Трети състав
HU null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
C-34/18
Lovasné Tóth
Съд - Трети състав
HU null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-95/18
C-96/18
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
van den Berg и Giesen
Franzen
Съд - Четвърти състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 19/09/2019
09:30
Заключение
C-244/18 P
Държавни помощи
Larko / Комисия
Съд - Втори състав
EL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
C-251/18
Търговска политика
Trace Sport
Съд - Четвърти състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 19/09/2019
09:30
устни състезания
C-307/18
Конкуренция
Generics (UK) и др.
Съд - Четвърти състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
C-467/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Rayonna prokuratura Lom
Съд - Трети състав
BG null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 19/09/2019
09:30
Заключение
C-523/18
Индустриална политика
Engie Cartagena
Съд - Пети състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
C-527/18
Сближаване на законодателствата
Gesamtverband Autoteile-Handel
Съд - Втори състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 19/09/2019
09:30
устни състезания
C-535/18
Land Nordrhein-Westfalen
Съд - Първи състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
C-544/18
Свободно движение на хора
Dakneviciute
Съд - Четвърти състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 19/09/2019
09:30
устни състезания
C-567/18
Интелектуална собственост
Coty Germany
Съд - Пети състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-386/14 RENV
Държавни помощи
FIH Holding и FIH / Комисия
Общ съд - Осми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-153/17
Правилник за длъжностните лица
FV / Съвет
Общ съд - Осми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-176/17
Интелектуална собственост
Sequel Naturals / EUIPO - Fernandes (VeGa one)
Общ съд - Четвърти състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-228/17
Търговска политика
Zhejiang Jndia Pipeline Industry / Комисия
Общ съд - Четвърти състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-476/17
Селско стопанство
Arysta LifeScience Netherlands / Комисия
Общ съд - Четвърти състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-27/18 RENV
Правилник за длъжностните лица
FV / Съвет
Общ съд - Осми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-378/18
Интелектуална собственост
NHS / EUIPO - HLC SB Distribution (CRUZADE)
Общ съд - Осми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
съдебно решение
T-678/18
Интелектуална собственост
Società agricola Giusti Dal Col / EUIPO - DMC (GIUSTI WINE)
Общ съд - Осми състав
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
09:30
устни състезания
T-708/18
Интелектуална собственост
ZPC Flis / EUIPO - Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco)
Общ съд - Осми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
14:30
съдебно решение
T-786/17
BTC / Комисия
Общ съд - Първи състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
14:30
съдебно решение
T-359/18
Интелектуална собственост
Unifarco / EUIPO - GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)
Общ съд - Първи състав
IT Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
14:30
съдебно решение
T-679/18
Интелектуална собственост
Showroom / EUIPO - E-Gab (SHOWROOM)
Общ съд - Първи състав
PL Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 19/09/2019
14:30
устни състезания
T-711/18
Интелектуална собственост
Wyld / EUIPO - Kaufland Warenhandel (wyld)
Общ съд - Първи състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-615/15 RENV
Институционално право
LL / Парламент
Общ съд - Пети състав
LT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-125/17
BASF Grenzach / ECHA
Общ съд - Пети разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-217/17
Държавни помощи
FVE Holýšov I и др. / Комисия
Общ съд - Седми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-433/17
Dehousse / Cour de justice de l'Union européenne
Общ съд - Трети разширен състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-467/17
Правилник за длъжностните лица
Barata / Парламент
Общ съд - Sixième chambre
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-610/17
ICL-IP Terneuzen и ICL Europe Coöperatief / Комисия
Общ съд - Пети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-636/17
PlasticsEurope / ECHA
Общ съд - Пети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-650/17
Търговска политика
Jinan Meide Casting / Комисия
Общ съд - Пети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-673/17
Държавни помощи
Port autonome du Centre и de l'Ouest и др. / Комисия
Общ съд - Шести разширен състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-674/17
Държавни помощи
Le Port de Bruxelles и Région de Bruxelles-Capitale / Комисия
Общ съд - Шести разширен състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-696/17
Държавни помощи
Havenbedrijf Antwerpen и Maatschappij van de Brugse Zeehaven / Комисия
Общ съд - Шести разширен състав
NL Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-755/17
Германия / ECHA
Общ съд - Пети състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-47/18
Правилник за длъжностните лица
UZ / Парламент
Общ съд - Пети състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-65/18
Venezuela / Съвет
Общ съд - Четвърти разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-287/18
Интелектуална собственост
M. I. Industries / EUIPO - Natural Instinct (Nature's Variety Instinct)
Общ съд - Пети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-288/18
Интелектуална собственост
M. I. Industries / EUIPO - Natural Instinct (NATURE'S VARIETY INSTINCT)
Общ съд - Пети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-367/18
Интелектуална собственост
Sixsigma Networks Mexico / EUIPO - Marijn van Oosten Holding (UKIO)
Общ съд - Пети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-458/18
Интелектуална собственост
Multifit / EUIPO (real nature)
Общ съд - Седми състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-650/18
Интелектуална собственост
Reaktor Group / EUIPO (REAKTOR)
Общ съд - Седми състав
FI Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-716/18
Интелектуална собственост
The Logistical Approach / EUIPO - Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there)
Общ съд - Пети състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 20/09/2019
09:30
съдебно решение
T-67/19
Интелектуална собственост
Sixsigma Networks Mexico / EUIPO - Dokkio (DOKKIO)
Общ съд - Пети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF