График на съдебните заседания
Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
понеделник 27/05/2019
09:30
съдебно решение
C-509/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
PF (Procureur général de Lituanie)
Съд - Голям състав
EN Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
понеделник 27/05/2019
09:30
съдебно решение
C-82/19 PPU
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
PI (Parquet de Zwickau)
Съд - Голям състав
EN Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
вторник 04/06/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-609/17
C-610/17
Социална политика
TSN
AKT
Съд - Голям състав
FI Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
вторник 04/06/2019
09:30
Заключение
C-18/18
Свободно предоставяне на услуги
Glawischnig-Piesczek
Съд - Трети състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
вторник 04/06/2019
09:30
устни състезания
C-482/18
Данъчни въпроси
Google Ireland
Съд - Голям състав
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/06/2019
09:30
съдебно решение
C-38/17
GT
Съд - Седми състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
сряда 05/06/2019
09:30
Заключение
C-641/17
Свободно движение на капитали
College Pension Plan of British Columbia
Съд - Втори състав
DE Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
сряда 05/06/2019
09:30
съдебно решение
C-142/18
Сближаване на законодателствата
Skype Communications
Съд - Четвърти състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 05/06/2019
09:30
Заключение
C-189/18
Данъчни въпроси
Glencore Agriculture Hungary
Съд - Пети състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
сряда 05/06/2019
09:30
устни състезания
C-234/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
„AGRO IN 2001“
Съд - Трети състав
BG Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/06/2019
09:30
устни състезания
C-394/18
Свобода на установяване
I.G.I.
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/06/2019
09:30
устни състезания
C-544/18
Свободно движение на хора
HM Revenue & Customs
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
Заключение
C-659/17
Държавни помощи
Azienda Napoletana Mobilità
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 06/06/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-13/18
C-126/18
Данъчни въпроси
Sole-Mizo
Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.
Съд - Втори състав
HU Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
C-33/18
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
V
Съд - Sixième chambre
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
C-58/18
Schyns
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
C-223/18 P
Интелектуална собственост
Deichmann / EUIPO
Съд - Sixième chambre
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 06/06/2019
09:30
Заключение
C-233/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Haqbin
Съд - Голям състав
NL Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
C-264/18
P.M. и др.
Съд - Пети състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 06/06/2019
09:30
Заключение
C-302/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
X (Résidents de longue durée – Ressources stables, régulières и suffisantes)
Съд - Трети състав
NL Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 06/06/2019
09:30
устни състезания
C-341/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enrôlement des marins dans le port de Rotterdam)
Съд - Пети състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
C-361/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Weil
Съд - Sixième chambre
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
C-503/18 P
Правилник за длъжностните лица
Barnett / CESE
Съд - Sixième chambre
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
вторник 11/06/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-515/17 P
C-561/17 P
Принципи на общностното право
Uniwersytet Wrocławski / REA
Полша / Uniwersytet Wrocławski и REA
Съд - Голям състав
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 11/06/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-349/18
C-350/18
C-351/18
Kanyeba
Nijs
Dedroog
Съд - Пети състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 12/06/2019
09:30
съдебно решение
C-628/17
Orange Polska
Съд - Пети състав
PL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 12/06/2019
09:30
съдебно решение
C-705/17
Интелектуална собственост
Hansson
Съд - Пети състав
SV Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 12/06/2019
09:30
съдебно решение
C-43/18
CFE
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 12/06/2019
09:30
съдебно решение
C-185/18
Данъчни въпроси
Oro Efectivo
Съд - Sixième chambre
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 12/06/2019
09:30
Заключение
C-222/18
VIPA
Съд - Пети състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
сряда 12/06/2019
09:30
съдебно решение
C-321/18
Terre wallonne
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 12/06/2019
09:30
устни състезания
C-405/18
Свободно движение на хора
AURES Holdings
Съд - Четвърти състав
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 12/06/2019
09:30
устни състезания
C-442/18 P
BCE / Espírito Santo Financial (Portugal)
Съд - Първи състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 12/06/2019
09:30
устни състезания
C-524/18
Dr. Willmar Schwabe
Съд - Втори състав
DE Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 12/06/2019
09:30
устни състезания
C-622/18
Интелектуална собственост
Cooper International Spirits и др.
Съд - Пети състав
FR Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
C-646/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Moro
Съд - Първи състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
C-664/17
Социална политика
Ellinika Nafpigeia
Съд - Трети състав
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
C-22/18
Европейско гражданство
TopFit и Biffi
Съд - Трети състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 13/06/2019
09:30
Заключение
C-75/18
Данъчни въпроси
Vodafone Magyarország
Съд - Голям състав
HU Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 13/06/2019
09:30
Заключение
C-160/18
X (Recouvrement de droits additionnels à l’importation)
Съд - Четвърти състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
C-193/18
Сближаване на законодателствата
Google
Съд - Четвърти състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 13/06/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-203/18
C-374/18
Свободно движение на хора
Deutsche Post и Leymann
UPS Deutschland и др.
Съд - Трети състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
четвъртък 13/06/2019
09:30
Заключение
C-261/18
Комисия / Irlande (Parc éolien de Derrybrien)
Съд - Голям състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
C-317/18
Социална политика
Correia Moreira
Съд - Осми състав
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 13/06/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-355/18
C-356/18
C-357/18
C-479/18
Свободно предоставяне на услуги
Rust-Hackner
Gmoser
Plackner
UNIQA Österreich Versicherungen и др.
Съд - Трети състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 13/06/2019
09:30
Заключение
C-363/18
Сближаване на законодателствата
Organisation juive européenne и Vignoble Psagot
Съд - Голям състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 13/06/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-364/18
C-365/18
Енергетика
Eni
Shell Italia
Съд - Девети състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 13/06/2019
09:30
Заключение
C-377/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
AH e.a. (Présomption d’innocence)
Съд - Втори състав
BG Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
C-420/18
Данъчни въпроси
IO (TVA – Activité de membre d’un conseil de surveillance)
Съд - Втори състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 13/06/2019
09:30
устни състезания
C-450/18
Социална политика
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Съд - Първи състав
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
C-505/18
Държавни помощи
COPEBI
Съд - Пети състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 13/06/2019
09:30
устни състезания
C-523/18
Индустриална политика
Engie Cartagena
Съд - Пети състав
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 17/06/2019
14:30
устни състезания
C-211/18
Данъчни въпроси
Idealmed III
Съд - Sixième chambre
PT null
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 18/06/2019
09:30
съдебно решение
C-591/17
Европейско гражданство
Австрия / Германия
Съд - Голям състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
вторник 18/06/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-152/18 P
C-153/18 P
Икономическа политика
Crédit mutuel Arkéa / BCE
Съд - Първи състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
вторник 18/06/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-558/18
C-563/18
Принципи на общностното право
Miasto Łowicz
Prokuratura Okręgowa w Płocku
Съд - Голям състав
PL null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
C-612/16
Търговска политика
C & J Clark International
Съд - Осми състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
C-607/17
Свобода на установяване
Memira Holding
Съд - Първи състав
SV null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
C-608/17
Свобода на установяване
Holmen
Съд - Първи състав
SV null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
C-660/17 P
Конкуренция
RF / Комисия
Съд - Първи състав
PL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
C-41/18
Meca
Съд - Четвърти състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 19/06/2019
09:30
Заключение
C-93/18
Европейско гражданство
Bajratari
Съд - Първи състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 19/06/2019
09:30
устни състезания
C-532/18
Транспорт
Niki Luftfahrt
Съд - Четвърти състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 19/06/2019
09:30
устни състезания
C-578/18
Енергетика
Energiavirasto
Съд - Пети състав
FI null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 20/06/2019
09:30
съдебно решение
C-458/15
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
K.P.
Съд - Пети състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 20/06/2019
09:30
съдебно решение
C-682/17
ExxonMobil Production Deutschland
Съд - Пети състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 20/06/2019
09:30
съдебно решение
C-1/18
Митнически съюз
Oribalt Rīga
Съд - Пети състав
LV null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
четвъртък 20/06/2019
09:30
Заключение
C-56/18 P
Държавни помощи
Комисия / Gmina Miasto Gdynia и Port Lotniczy Gdynia Kosakowo
Съд - Пети състав
PL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 20/06/2019
09:30
съдебно решение
C-72/18
Социална политика
Ustariz Aróstegui
Съд - Втори състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 20/06/2019
09:30
съдебно решение
C-100/18
Сближаване на законодателствата
Línea Directa Aseguradora
Съд - Втори състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 20/06/2019
09:30
Заключение
C-192/18
Принципи на общностното право
Комисия / Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun)
Съд - Голям състав
PL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 20/06/2019
09:30
Заключение
C-212/18
Prato Nevoso Termo Energy
Съд - Втори състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 20/06/2019
09:30
Заключение
C-213/18
Транспорт
Guaitoli и др.
Съд - Първи състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 20/06/2019
09:30
Заключение
C-272/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Verein für Konsumenteninformation
Съд - Първи състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 20/06/2019
09:30
устни състезания
C-276/18
Данъчни въпроси
KrakVet Marek Batko
Съд - Пети състав
HU null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 20/06/2019
09:30
съдебно решение
C-291/18
Данъчни въпроси
Grup Servicii Petroliere
Съд - Трети състав
RO null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 20/06/2019
09:30
съдебно решение
C-404/18
Социална политика
Hakelbracht и др.
Съд - Трети състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 20/06/2019
09:30
устни състезания
C-454/18
Енергетика
Baltic Cable
Съд - Трети състав
SV null
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 24/06/2019
14:30
съдебно решение
C-573/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Popławski
Съд - Голям състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
понеделник 24/06/2019
14:30
устни състезания
C-66/18
Свободно предоставяне на услуги
Комисия / Hongrie (Enseignement supérieur)
Съд - Голям състав
HU null
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 24/06/2019
14:30
съдебно решение
C-619/18
Принципи на общностното право
Комисия / Pologne (Indépendance de la Cour suprême)
Съд - Голям състав
PL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
сряда 26/06/2019
09:30
съдебно решение
C-723/17
Craeynest и др.
Съд - Първи състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 26/06/2019
09:30
съдебно решение
C-729/17
Свободно движение на хора
Комисия / Гърция
Съд - Четвърти състав
EL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 26/06/2019
09:30
Заключение
C-16/18
Свободно предоставяне на услуги
Dobersberger
Съд - Голям състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 26/06/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-155/18 P
C-156/18 P
C-157/18 P
C-158/18 P
Интелектуална собственост
Tulliallan Burlington / EUIPO
Съд - Четвърти състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 26/06/2019
09:30
съдебно решение
C-247/18 P
Социална политика
Италия / Commission (Vérifications nécessaires)
Съд - Четвърти състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
сряда 26/06/2019
09:30
Заключение
C-255/18
Сближаване на законодателствата
State Street Bank International
Съд - Първи състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 26/06/2019
09:30
Заключение
C-386/18
Политика в областта на рибарството
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel
Съд - Втори състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
сряда 26/06/2019
09:30
Заключение
C-396/18
Транспорт
Cafaro
Съд - Първи състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 26/06/2019
09:30
съдебно решение
C-407/18
Addiko Bank
Съд - Осми състав
SL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 26/06/2019
09:30
устни състезания
C-495/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
YX (Transmission d’un jugement à l’État membre de nationalité du condamné)
Съд - Четвърти състав
SK null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 26/06/2019
11:00
устни състезания
C-427/18 P
Правилник за длъжностните лица
SEAE / Alba Aguilera и др.
Съд - Десети състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 27/06/2019
09:00
устни състезания
C-228/18
Конкуренция
Budapest Bank и др.
Съд - Пети състав
HU null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 27/06/2019
09:30
Заключение
C-586/16 P
Конкуренция
Sun Pharmaceutical Industries и Ranbaxy (UK) / Комисия
Съд - Четвърти състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 27/06/2019
09:30
Заключение
C-588/16 P
Конкуренция
Generics (UK) / Комисия
Съд - Четвърти състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 27/06/2019
09:30
Заключение
C-591/16 P
Конкуренция
Lundbeck / Комисия
Съд - Четвърти състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 27/06/2019
09:30
Заключение
C-601/16 P
Конкуренция
Arrow Group и Arrow Generics / Комисия
Съд - Четвърти състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 27/06/2019
09:30
Заключение
C-611/16 P
Конкуренция
Xellia Pharmaceuticals и Alpharma / Комисия
Съд - Четвърти състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 27/06/2019
09:30
Заключение
C-614/16 P
Конкуренция
Merck / Комисия
Съд - Четвърти състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 27/06/2019
09:30
Заключение
C-274/18
Социална политика
Schuch-Ghannadan
Съд - Трети състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 27/06/2019
09:30
Заключение
C-379/18
Транспорт
Deutsche Lufthansa
Съд - Четвърти състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 27/06/2019
09:30
Заключение
C-445/18
Селско стопанство
Vaselife International и Chrysal International
Съд - Първи състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 05/06/2019
09:30
съдебно решение
T-433/15
Институционално право
Bank Saderat / Съвет
Общ съд - Втори състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/06/2019
09:30
съдебно решение
T-167/17
Правилник за длъжностните лица
RV / Комисия
Общ съд - Втори състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/06/2019
09:30
съдебно решение
T-616/17 RENV
Правилник за длъжностните лица
Siragusa / Съвет
Общ съд - Втори състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/06/2019
09:30
устни състезания
T-14/18
Селско стопанство
Гърция / Комисия
Общ съд - Четвърти състав
EL Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/06/2019
09:30
съдебно решение
T-229/18
Интелектуална собственост
Biolatte / EUIPO (Biolatte)
Общ съд - Първи състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/06/2019
09:30
съдебно решение
T-272/18
Интелектуална собственост
EBM Technologies / EUIPO (MobiPACS)
Общ съд - Втори състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/06/2019
09:30
съдебно решение
T-273/18
Правилник за длъжностните лица
Bernaldo de Quirós / Комисия
Общ съд - Втори състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/06/2019
09:30
съдебно решение
T-291/18
Интелектуална собственост
Biedermann Technologies / EUIPO (Compliant Constructs)
Общ съд - Втори състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-399/17
Институционално право
Dalli / Комисия
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
устни състезания
T-778/17
Държавни помощи
Autostrada Wielkopolska / Комисия
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-43/18
Интелектуална собственост
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Bus T 5)
Общ съд - Осми състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-191/18
Интелектуална собственост
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Caddy Maxi)
Общ съд - Осми състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-192/18
Интелектуална собственост
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Caddy)
Общ съд - Осми състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-220/18
Интелектуална собственост
Torrefazione Caffè Michele Battista / EUIPO - Battista Nino Caffè (Battistino)
Общ съд - Седми състав
IT Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-221/18
Интелектуална собственост
Torrefazione Caffè Michele Battista / EUIPO - Battista Nino Caffè (BATTISTINO)
Общ съд - Седми състав
IT Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-209/18
Интелектуална собственост
Porsche / EUIPO - Autec ( Voitures)
Общ съд - Трети състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
съдебно решение
T-210/18
Интелектуална собственост
Porsche / EUIPO - Autec (Voitures)
Общ съд - Трети състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/06/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела T-300/18
T-301/18
Yanukovych / Съвет
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 11/06/2019
09:30
съдебно решение
T-478/16
Frank / Комисия
Общ съд - Пети състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 11/06/2019
09:30
устни състезания
T-492/18
Интелектуална собственост
Zhadanov / EUIPO (Scanner Pro)
Общ съд - Пети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 11/06/2019
14:30
устни състезания
T-404/18
Интелектуална собственост
Zhadanov / EUIPO (PDF Expert)
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 12/06/2019
09:30
устни състезания
T-337/17
Конкуренция
Air France-KLM / Комисия
Общ съд - Четвърти разширен състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 12/06/2019
09:30
съдебно решение
T-346/18
Интелектуална собственост
Advance Magazine Publishers / EUIPO - Enovation Brands (VOGUE)
Общ съд - Трети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
устни състезания
T-338/17
Конкуренция
Air France / Комисия
Общ съд - Четвърти разширен състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
T-75/18
Интелектуална собственост
MPM-Quality / EUIPO - Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)
Общ съд - Седми състав
CS Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
T-74/18
Интелектуална собственост
Visi / one / EUIPO - EasyFix (Porte-affichette pour véhicules)
Общ съд - Осми състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
устни състезания
T-225/18
Правилник за длъжностните лица
Manéa / CdT
Общ съд - Седми състав
FR Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
T-244/18
Synergy Hellas / Комисия
Общ съд - Девети състав
EL Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
T-299/18
Strabag Belgium / Парламент
Общ съд - Девети състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
T-366/18
Интелектуална собственост
Pet King Brands / EUIPO - Virbac (SUIMOX)
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
T-357/18
Интелектуална собственост
Luz Saúde / EUIPO - Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)
Общ съд - Осми състав
PT Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
T-392/18
Интелектуална собственост
Innocenti / EUIPO - Gemelli (Innocenti)
Общ съд - Седми състав
IT Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
T-398/18
Интелектуална собственост
Pielczyk / EUIPO - Thalgo TCH (DERMÆPIL SUGAR EPIL SYSTEM)
Общ съд - Осми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела T-453/18
T-454/18
Интелектуална собственост
Biasotto / EUIPO - Oofos (OOF)
Biasotto / EUIPO - Oofos (OO)
Общ съд - Осми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
устни състезания
T-500/18
Интелектуална собственост
Puma / EUIPO - Destilerias MG (MG PUMA)
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 13/06/2019
09:30
съдебно решение
T-652/18
Интелектуална собственост
Porus / EUIPO (oral Dialysis)
Общ съд - Девети състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 18/06/2019
09:30
устни състезания
T-607/15
Търговска политика
Yieh United Steel / Комисия
Общ съд - Втори състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 18/06/2019
09:30
съдебно решение
T-624/15
Държавни помощи
European Food и др. / Комисия
Общ съд - Втори разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 18/06/2019
09:30
съдебно решение
T-694/15
Държавни помощи
Micula / Комисия
Общ съд - Втори разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 18/06/2019
09:30
съдебно решение
T-704/15
Държавни помощи
Micula и др. / Комисия
Общ съд - Втори разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 18/06/2019
09:30
съдебно решение
T-305/17
Интелектуална собственост
Red Bull / EUIPO (Représentation d'un parallélogramme en deux couleurs)
Общ съд - Втори състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 18/06/2019
09:30
устни състезания
T-434/18
Интелектуална собственост
Vans / EUIPO (ULTRARANGE)
Общ съд - Първи състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 18/06/2019
09:30
съдебно решение
T-569/18
Интелектуална собственост
W. Kordes' Söhne Rosenschulen / EUIPO (Kordes' Rose Monique)
Общ съд - Втори състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 18/06/2019
14:30
устни състезания
T-81/18
Правилник за длъжностните лица
Barata / Парламент
Общ съд - Втори състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
T-353/15
Държавни помощи
NeXovation / Комисия
Общ съд - Първи разширен състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
T-373/15
Държавни помощи
Ja zum Nürburgring / Комисия
Общ съд - Първи разширен състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
T-179/16 RENV
Интелектуална собственост
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER SMOKY)
Общ съд - Първи състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
T-180/16 RENV
Интелектуална собственост
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER SHAPE)
Общ съд - Първи състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
T-181/16 RENV
Интелектуална собственост
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER PRECISE)
Общ съд - Първи състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
T-182/16 RENV
Интелектуална собственост
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER DUO)
Общ съд - Първи състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
T-183/16 RENV
Интелектуална собственост
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER DRAMA)
Общ съд - Първи състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
T-307/17
Интелектуална собственост
adidas / EUIPO - Shoe Branding Europe (Représentation de trois bandes parallèles)
Общ съд - Девети разширен състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 19/06/2019
09:30
съдебно решение
T-479/18
Интелектуална собственост
Multifit / EUIPO (Premiere)
Общ съд - Състав от един съдия
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 20/06/2019
09:30
съдебно решение
T-389/18
Интелектуална собственост
Nonnemacher / EUIPO - Ingram (WKU)
Общ съд - Пети състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 20/06/2019
09:30
съдебно решение
T-390/18
Интелектуална собственост
Nonnemacher / EUIPO - Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION)
Общ съд - Пети състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 20/06/2019
09:30
устни състезания
T-428/18
Интелектуална собственост
McDreams Hotel / EUIPO - McDonald's International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!)
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 20/06/2019
15:00
устни състезания
T-424/18
Интелектуална собственост
Puma / EUIPO - Carrefour (Représentation de lignes croisées)
Общ съд - Седми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 26/06/2019
09:30
устни състезания
T-21/18
Селско стопанство
Полша / Комисия
Общ съд - Sixième chambre
PL Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 26/06/2019
09:30
съдебно решение
Съединени дела T-117/18
T-118/18
T-119/18
T-120/18
T-121/18
Интелектуална собственост
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO ( 500 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)
Общ съд - Осми състав
PL Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 26/06/2019
09:30
устни състезания
T-531/18
Конкуренция
LL-Carpenter / Комисия
Общ съд - Девети състав
CS Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 26/06/2019
14:30
устни състезания
T-689/18
Интелектуална собственост
Executive Selling / EUIPO (EXECUTIVE SELLING)
Общ съд - Втори състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 27/06/2019
09:30
съдебно решение
T-268/18
Интелектуална собственост
Luciano Sandrone / EUIPO - J. García Carrión (Luciano Sandrone)
Общ съд - Седми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF