Soudní kalendář
Rozvrh práce má informativní charakter a je zveřejněn s výhradou změn.
Roztříděno podle : datum | soud | sál
Datum Věc Jednací jazyk Sál
pátek 11/01/2019
09:30
Řeč
T-433/17
Dehousse v. Cour de justice de l'Union européenne
Tribunál - Třetí rozšířený senát
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Úř. věst.) HTML / PDF