Soudní kalendář
Rozvrh práce má informativní charakter a je zveřejněn s výhradou změn.
Roztříděno podle : datum | soud | sál
Datum Věc Jednací jazyk Sál
úterý 21/01/2020
09:00
Rozsudek
C-274/14
Státní podpora
Banco de Santander
Soudní dvůr - Velký senát
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Úř. věst.) HTML / PDF
Generální advokát: Hogan
úterý 21/01/2020
09:00
Stanovisko
C-746/18
Sbližování právních předpisů
Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques)
Soudní dvůr - Velký senát
ET Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Úř. věst.) HTML / PDF
Generální advokát: Pitruzzella
úterý 21/01/2020
09:00
Řeč
Spojené věci C-83/19
C-127/19
C-195/19
Zásady práva Společenství
Asociaţia “Forumul Judecătorilor Din România”
Asociaţia “Forumul Judecătorilor Din România” a Asociaţia Mişcarea Pentru Apărarea Statutului Procurorilor
PJ
Soudní dvůr - Velký senát
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Úř. věst.) HTML / PDF
úterý 21/01/2020
09:00
Řeč
C-291/19
Zásady práva Společenství
SO
Soudní dvůr - Velký senát
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Úř. věst.) HTML / PDF
úterý 21/01/2020
09:00
Řeč
C-355/19
Zásady práva Společenství
Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România” a další
Soudní dvůr - Velký senát
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Úř. věst.) HTML / PDF
úterý 21/01/2020
09:00
Řeč
C-397/19
Zásady práva Společenství
Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice
Soudní dvůr - Velký senát
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Úř. věst.) HTML / PDF
úterý 21/01/2020
09:30
Řeč
T-745/17
Státní podpora
Kerkosand v. Komise
Tribunál - Třetí senát
DE Zelená síň
Žaloba (Úř. věst.) HTML / PDF
úterý 21/01/2020
09:30
Řeč
T-429/18
BRF a SHB Comercio e Industria de Alimentos v. Komise
Tribunál - Pátý rozšířený senát
EN Modrá síň
Žaloba (Úř. věst.) HTML / PDF
úterý 21/01/2020
09:30
Řeč
Spojené věci T-576/18
T-577/18
T-578/18
Hospodářská politika
Crédit agricole v. BCE
Crédit agricole Corporate and Investment Bank v. BCE
CA Consumer Finance v. BCE
Tribunál - Druhý rozšířený senát
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Úř. věst.) HTML / PDF