Retslisten
Retslisten har alene vejledende karakter og offentligøres med forbehold for ændringer.
Sorteret efter : dato | retsinstans | retssal
Dato Sag Processprog Retssal
tirsdag 10/09/2019
09:30
Mundtlig forhandling
C-623/17
Tilnærmelse af lovgivningerne
Privacy International
Domstolen - Store afdeling
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
tirsdag 10/09/2019
09:30
Dom
C-94/18
Unionsborgerskab
Chenchooliah
Domstolen - Store afdeling
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Szpunar
tirsdag 10/09/2019
09:30
Dom
C-123/18 P
Regler for institutionerne
HTTS mod Rådet
Domstolen - Store afdeling
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Pitruzzella
tirsdag 10/09/2019
09:30
Forslag til afgørelse
C-125/18
Gómez del Moral Guasch
Domstolen - Store afdeling
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Szpunar
tirsdag 10/09/2019
09:30
Forslag til afgørelse
C-263/18
Immaterialrettigheder
Nederlands Uitgeversverbond og Groep Algemene Uitgevers
Domstolen - Store afdeling
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Szpunar
tirsdag 10/09/2019
09:30
Forslag til afgørelse
C-450/18
Socialpolitik
Instituto Nacional de la Seguridad Social (Complément de pension pour les mères)
Domstolen - Første Afdeling
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Bobek
tirsdag 10/09/2019
09:30
Mundtlig forhandling
Forenede sager C-511/18
C-512/18
Tilnærmelse af lovgivningerne
La Quadrature du Net m.fl.
French Data Network m.fl.
Domstolen - Store afdeling
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
tirsdag 10/09/2019
09:30
Mundtlig forhandling
C-520/18
Tilnærmelse af lovgivningerne
Ordre des barreaux francophones og germanophone m.fl.
Domstolen - Store afdeling
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
tirsdag 10/09/2019
09:30
Dom
T-883/16
Energipolitik
Polen mod Kommissionen
Retten - Første Udvidede Afdeling
PL Blå sal
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
tirsdag 10/09/2019
09:30
Dom
T-741/17
Trasys International og Axianseu - Digital Solutions mod AESA
Retten - Tredje Afdeling
FR Sal Dalsgaard
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
tirsdag 10/09/2019
09:30
Dom
T-50/18
BO mod Cour de justice de l'Union européenne
Retten - Tredje Afdeling
EN Sal Dalsgaard
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
tirsdag 10/09/2019
09:30
Dom
T-51/18
BP mod Cour de justice de l'Union européenne
Retten - Tredje Afdeling
EN Sal Dalsgaard
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
tirsdag 10/09/2019
09:30
Dom
T-66/18
BQ mod Cour de justice de l'Union européenne
Retten - Tredje Afdeling
EN Sal Dalsgaard
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
tirsdag 10/09/2019
09:30
Mundtlig forhandling
T-145/18
Økonomisk politik
Confédération nationale du Crédit mutuel m.fl. mod BCE
Retten - Anden Udvidede Afdeling
FR Grande salle - Annexe "C"
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
tirsdag 10/09/2019
09:30
Dom
T-217/18
Tjenestemandsvedtægten
DK mod SEAE
Retten - Første Afdeling
FR Blå sal
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
tirsdag 10/09/2019
09:30
Mundtlig forhandling
T-527/18
Immaterialrettigheder
K.A. Schmersal Holding mod EUIPO - Tecnium (tec.nicum)
Retten - Første Afdeling
EN Blå sal
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
tirsdag 10/09/2019
09:30
Mundtlig forhandling
T-697/18
Immaterialrettigheder
Aldi mod EUIPO - Titlbach (ALTISPORT)
Retten - Sjette Afdeling
DE Sal Dalsgaard
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
tirsdag 10/09/2019
09:30
Dom
T-744/18
Immaterialrettigheder
Oakley mod EUIPO - Xuebo Ye (Représentation d’une ellipse discontinue)
Retten - Første Afdeling
ES Blå sal
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
tirsdag 10/09/2019
14:30
Mundtlig forhandling
T-146/18
Økonomisk politik
BPCE m.fl. mod BCE
Retten - Anden Udvidede Afdeling
FR Grande salle - Annexe "C"
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF