Retslisten
Retslisten har alene vejledende karakter og offentligøres med forbehold for ændringer.
Sorteret efter : dato | retsinstans | retssal
Dato Sag Processprog Retssal
fredag 11/01/2019
09:30
Mundtlig forhandling
T-433/17
Dehousse mod Cour de justice de l'Union européenne
Retten - Tredje Udvidede Afdeling
FR Grande salle - Annexe "C"
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF