Retslisten
Retslisten har alene vejledende karakter og offentligøres med forbehold for ændringer.
Sorteret efter : dato | retsinstans | retssal
Dato Sag Processprog Retssal
mandag 11/02/2019
14:30
Mundtlig forhandling
Forenede sager C-663/17 P
C-665/17 P
C-669/17 P
Økonomisk politik
BCE mod Trasta Komercbanka m.fl.
Kommissionen mod Trasta Komercbanka e.a. og BCE
Trasta Komercbanka m.fl. mod BCE
Domstolen - Store afdeling
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF