Retslisten
Retslisten har alene vejledende karakter og offentligøres med forbehold for ændringer.
Sorteret efter : dato | retsinstans | retssal
Dato Sag Processprog Retssal
torsdag 12/09/2019
09:30
Dom
C-82/17 P
TestBioTech m.fl. mod Kommissionen
Domstolen - Tredje Afdeling
EN Retssal IV - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Szpunar
torsdag 12/09/2019
09:30
Dom
C-299/17
Industripolitik
VG Media
Domstolen - Fjerde Afdeling
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Hogan
torsdag 12/09/2019
09:30
Dom
C-347/17
A m.fl.
Domstolen - Tredje Afdeling
NL Retssal IV - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Bobek
torsdag 12/09/2019
09:30
Dom
C-683/17
Immaterialrettigheder
Cofemel
Domstolen - Tredje Afdeling
PT Retssal IV - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Szpunar
torsdag 12/09/2019
09:30
Dom
C-688/17
Immaterialrettigheder
Bayer Pharma
Domstolen - Tredje Afdeling
HU Retssal IV - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Pitruzzella
torsdag 12/09/2019
09:30
Dom
C-709/17 P
Handelspolitik
Kommissionen mod Kolachi Raj Industrial
Domstolen - Fjerde Afdeling
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Pitruzzella
torsdag 12/09/2019
09:30
Dom
Forenede sager C-64/18
C-140/18
C-146/18
C-148/18
Fri udveksling af tjenesteydelser
Maksimovic
Köfler m.fl.
Köfler
Köfler m.fl.
Domstolen - Sjette Afdeling
DE Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Bobek
torsdag 12/09/2019
09:30
Dom
C-104/18 P
Immaterialrettigheder
Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret mod EUIPO
Domstolen - Femte Afdeling
EN Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Kokott
torsdag 12/09/2019
09:30
Dom
Forenede sager C-199/18
C-200/18
C-343/18
Tilnærmelse af lovgivningerne
Pollo del Campo og Avi Coop
C.A.F.A.R. og Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta
SAIGI Società Cooperativa Agricola og MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa
Domstolen - Niende Afdeling
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Pikamäe
torsdag 12/09/2019
09:30
Forslag til afgørelse
C-482/18
Fiskale bestemmelser
Google Ireland
Domstolen - Store afdeling
HU Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Kokott
torsdag 12/09/2019
09:30
Forslag til afgørelse
C-513/18
Fiskale bestemmelser
Autoservizi Giordano
Domstolen - Anden Afdeling
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Szpunar
torsdag 12/09/2019
09:30
Forslag til afgørelse
C-524/18
Dr. Willmar Schwabe
Domstolen - Anden Afdeling
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Hogan
torsdag 12/09/2019
09:30
Forslag til afgørelse
C-542/18 RX-II
Regler for institutionerne
Réexamen Simpson mod Rådet
Domstolen - Store afdeling
EN Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Sharpston
torsdag 12/09/2019
09:30
Forslag til afgørelse
C-543/18 RX-II
Regler for institutionerne
Réexamen HG mod Kommissionen
Domstolen - Store afdeling
FR Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Sharpston
torsdag 12/09/2019
09:30
Dom
C-541/18
Immaterialrettigheder
Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?)
Domstolen - Femte Afdeling
DE Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Saugmandsgaard Øe
torsdag 12/09/2019
09:30
Mundtlig forhandling
C-584/18
Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed
Blue Air - Airline Management Solutions m.fl.
Domstolen - Tredje Afdeling
EL Retssal IV - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
torsdag 12/09/2019
09:30
Mundtlig forhandling
C-627/18
Statsstøtte
Nelson Antunes da Cunha
Domstolen - Anden Afdeling
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
torsdag 12/09/2019
09:30
Forslag til afgørelse
C-666/18
Tilnærmelse af lovgivningerne
IT Development
Domstolen - Femte Afdeling
FR Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Campos Sánchez-Bordona
torsdag 12/09/2019
09:30
Mundtlig forhandling
C-766/18 P
Immaterialrettigheder
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi mod EUIPO
Domstolen - Femte Afdeling
EN Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
torsdag 12/09/2019
09:30
Dom
T-417/16
Statsstøtte
Achemos Grupė og Achema mod Kommissionen
Retten - Syvende Afdeling
EN Grøn sal
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
torsdag 12/09/2019
09:30
Dom
T-629/17
Økonomisk, social og territorial samhørighed
Den Tjekkiske Republik mod Kommissionen
Retten - Syvende Afdeling
CS Grøn sal
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
torsdag 12/09/2019
09:30
Dom
T-225/18
Tjenestemandsvedtægten
Manéa mod CdT
Retten - Syvende Afdeling
FR Grøn sal
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
torsdag 12/09/2019
09:30
Dom
T-528/18
Tjenestemandsvedtægten
XI mod Kommissionen
Retten - Syvende Afdeling
FR Grøn sal
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF