Retslisten
Retslisten har alene vejledende karakter og offentligøres med forbehold for ændringer.
Sorteret efter : dato | retsinstans | retssal
Dato Sag Processprog Retssal
fredag 13/09/2019
09:30
Mundtlig forhandling
T-341/17
Konkurrence
British Airways mod Kommissionen
Retten - Fjerde Udvidede Afdeling
EN Grande salle - Annexe "C"
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF