Retslisten
Retslisten har alene vejledende karakter og offentligøres med forbehold for ændringer.
Sorteret efter : dato | retsinstans | retssal
Dato Sag Processprog Retssal
mandag 14/01/2019
14:30
Mundtlig forhandling
C-390/18
Fri udveksling af tjenesteydelser
AIRBNB Ireland
Domstolen - Store afdeling
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
mandag 14/01/2019
14:30
Mundtlig forhandling
T-272/18
Immaterialrettigheder
EBM Technologies mod EUIPO (MobiPACS)
Retten - Anden Afdeling
DE Grande salle - Annexe "C"
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF