Retslisten
Retslisten har alene vejledende karakter og offentligøres med forbehold for ændringer.
Sorteret efter : dato | retsinstans | retssal
Dato Sag Processprog Retssal
mandag 16/09/2019
14:30
Mundtlig forhandling
C-717/18
Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed
Procureur-generaal (Mandat d'arrêt européen contre un chanteur)
Domstolen - Store afdeling
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF