Retslisten
Retslisten har alene vejledende karakter og offentligøres med forbehold for ændringer.
Sorteret efter : dato | retsinstans | retssal
Dato Sag Processprog Retssal
fredag 18/01/2019
09:30
Mundtlig forhandling
T-167/17
Tjenestemandsvedtægten
RV mod Kommissionen
Retten - Anden Afdeling
FR Grande salle - Annexe "C"
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF