Retslisten
Retslisten har alene vejledende karakter og offentligøres med forbehold for ændringer.
Sorteret efter : dato | retsinstans | retssal
Dato Sag Processprog Retssal
onsdag 19/12/2018
11:00
Forslag til afgørelse
C-458/15
Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed
K.P.
Domstolen - Femte Afdeling
DE Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Sharpston
onsdag 19/12/2018
11:00
Forslag til afgørelse
C-40/17
Tilnærmelse af lovgivningerne
Fashion ID
Domstolen - Anden Afdeling
DE Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Bobek
onsdag 19/12/2018
11:00
Dom
C-216/17
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust og Coopservice
Domstolen - Ottende Afdeling
IT Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Campos Sánchez-Bordona
onsdag 19/12/2018
11:00
Dom
C-219/17
Fri bevægelighed for personer
Berlusconi og Fininvest
Domstolen - Store afdeling
IT Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Campos Sánchez-Bordona
onsdag 19/12/2018
11:00
Dom
C-367/17
Landbrug og fiskeri
S
Domstolen - Første Afdeling
DE Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Saugmandsgaard Øe
onsdag 19/12/2018
11:00
Dom
C-374/17
Statsstøtte
A-Brauerei
Domstolen - Store afdeling
DE Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Saugmandsgaard Øe
onsdag 19/12/2018
11:00
Dom
C-375/17
Etableringsfrihed
Stanley International Betting og Stanleybet Malta
Domstolen - Anden Afdeling
IT Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Sharpston
onsdag 19/12/2018
11:00
Dom
C-414/17
Fiskale bestemmelser
AREX CZ
Domstolen - Fjerde Afdeling
CS Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Kokott
onsdag 19/12/2018
11:00
Dom
C-422/17
Fiskale bestemmelser
Skarpa Travel
Domstolen - Fjerde Afdeling
PL Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Bobek
onsdag 19/12/2018
11:00
Forslag til afgørelse
C-431/17
Fri bevægelighed for personer
Monachos Eirinaios
Domstolen - Store afdeling
EL Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Sharpston
onsdag 19/12/2018
11:00
Dom
C-530/17 P
Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
Azarov mod Rådet
Domstolen - Fjerde Afdeling
DE Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Wathelet
onsdag 19/12/2018
11:00
Dom
C-552/17
Fiskale bestemmelser
Alpenchalets Resorts
Domstolen - Fjerde Afdeling
DE Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Bobek
onsdag 19/12/2018
11:00
Dom
C-572/17
Immaterialrettigheder
Syed
Domstolen - Fjerde Afdeling
SV Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Campos Sánchez-Bordona
onsdag 19/12/2018
11:00
Forslag til afgørelse
C-598/17
Statsstøtte
A-Fonds
Domstolen - Første Afdeling
NL Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Saugmandsgaard Øe
onsdag 19/12/2018
11:00
Dom
C-667/17
Socialpolitik
Cadeddu
Domstolen - Tiende Afdeling
IT Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Szpunar
onsdag 19/12/2018
11:00
Forslag til afgørelse
C-681/17
slewo
Domstolen - Sjette Afdeling
DE Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Saugmandsgaard Øe
onsdag 19/12/2018
11:00
Dom
C-17/18
Fiskale bestemmelser
Mailat
Domstolen - Tiende Afdeling
RO Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Sharpston
onsdag 19/12/2018
11:00
Dom
C-51/18
Fiskale bestemmelser
Kommissionen mod Østrig
Domstolen - Ottende Afdeling
DE Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Wathelet
onsdag 19/12/2018
11:00
Forslag til afgørelse
C-159/18
Transport
Moens
Domstolen - Fjerde Afdeling
FR Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Tanchev
onsdag 19/12/2018
11:00
Forslag til afgørelse
C-202/18
Regler for institutionerne
Rimšēvičs mod Letland
Domstolen - Store afdeling
LV Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Kokott
onsdag 19/12/2018
11:00
Forslag til afgørelse
C-238/18
Regler for institutionerne
BCE mod Letland
Domstolen - Store afdeling
LV Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Kokott