Retslisten
Retslisten har alene vejledende karakter og offentligøres med forbehold for ændringer.
Sorteret efter : dato | retsinstans | retssal
Dato Sag Processprog Retssal
mandag 20/01/2020
14:30
Mundtlig forhandling
Forenede sager C-83/19
C-127/19
C-195/19
Grundlæggende fællesskabsretlige principper
Asociaţia “Forumul Judecătorilor Din România”
Asociaţia “Forumul Judecătorilor Din România” og Asociaţia Mişcarea Pentru Apărarea Statutului Procurorilor
PJ
Domstolen - Store afdeling
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
mandag 20/01/2020
14:30
Mundtlig forhandling
C-291/19
Grundlæggende fællesskabsretlige principper
SO
Domstolen - Store afdeling
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
mandag 20/01/2020
14:30
Mundtlig forhandling
C-355/19
Grundlæggende fællesskabsretlige principper
Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România” m.fl.
Domstolen - Store afdeling
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
mandag 20/01/2020
14:30
Mundtlig forhandling
C-397/19
Grundlæggende fællesskabsretlige principper
Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice
Domstolen - Store afdeling
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF