Retslisten
Retslisten har alene vejledende karakter og offentligøres med forbehold for ændringer.
Sorteret efter : dato | retsinstans | retssal
Dato Sag Processprog Retssal
mandag 21/01/2019
14:30
Mundtlig forhandling
C-569/17
Kommissionen mod Espagne (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Crédits immobiliers résidentiels)
Domstolen - Store afdeling
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF