Retslisten
Retslisten har alene vejledende karakter og offentligøres med forbehold for ændringer.
Sorteret efter : dato | retsinstans | retssal
Dato Sag Processprog Retssal
mandag 25/02/2019
14:30
Mundtlig forhandling
C-125/18
Gómez del Moral Guasch
Domstolen - Store afdeling
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF