Retslisten
Retslisten har alene vejledende karakter og offentligøres med forbehold for ændringer.
Sorteret efter : dato | retsinstans | retssal
Dato Sag Processprog Retssal
torsdag 26/09/2019
09:30
Dom
C-11/18 P
Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
Klymenko mod Rådet
Domstolen - Syvende Afdeling
EN Retssal I - 8. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Pitruzzella
torsdag 26/09/2019
09:30
Forslag til afgørelse
C-10/18 P
Konkurrence
Marine Harvest mod Kommissionen
Domstolen - Fjerde Afdeling
EN Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Tanchev
torsdag 26/09/2019
09:30
Mundtlig forhandling
C-456/18 P
Statsstøtte
Ungarn mod Kommissionen
Domstolen - Første Afdeling
HU Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
torsdag 26/09/2019
09:30
Forslag til afgørelse
C-532/18
Transport
Niki Luftfahrt
Domstolen - Fjerde Afdeling
DE Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Saugmandsgaard Øe
torsdag 26/09/2019
09:30
Dom
C-556/18
Kommissionen mod Espagne (Eaux – Mise à jour des plans de gestion des îles Canaries)
Domstolen - Syvende Afdeling
ES Retssal I - 8. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Bot
torsdag 26/09/2019
09:30
Mundtlig forhandling
C-560/18 P
Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych mod Kommissionen
Domstolen - Femte Afdeling
EN Retssal IV - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
torsdag 26/09/2019
09:30
Mundtlig forhandling
C-607/18 P
Konkurrence
NKT Verwaltung og NKT mod Kommissionen
Domstolen - Syvende Afdeling
EN Retssal I - 8. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
torsdag 26/09/2019
09:30
Forslag til afgørelse
C-785/18
Landbrug og fiskeri
GAEC Jeanningros
Domstolen - Fjerde Afdeling
FR Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Campos Sánchez-Bordona