Retslisten
Retslisten har alene vejledende karakter og offentligøres med forbehold for ændringer.
Sorteret efter : dato | retsinstans | retssal
Dato Sag Processprog Retssal
onsdag 27/02/2019
09:30
Dom
C-563/17
Etableringsfrihed
Associação Peço a Palavra m.fl.
Domstolen - Anden Afdeling
PT Retssal IV - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Campos Sánchez-Bordona
onsdag 27/02/2019
09:30
Mundtlig forhandling
C-584/17 P
Voldgiftsbestemmelse
ADR Center mod Kommissionen
Domstolen - Tredje Afdeling
EN Retssal IV - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
onsdag 27/02/2019
09:30
Dom
C-670/17 P
Landbrug og fiskeri
Grækenland mod Kommissionen
Domstolen - Første Afdeling
EL Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Bobek
onsdag 27/02/2019
09:30
Forslag til afgørelse
C-26/18
Fiskale bestemmelser
Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
Domstolen - Første Afdeling
DE Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Campos Sánchez-Bordona
onsdag 27/02/2019
09:30
Mundtlig forhandling
C-222/18
VIPA
Domstolen - Femte Afdeling
HU Retssal I - 8. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
onsdag 27/02/2019
09:30
Mundtlig forhandling
C-267/18
Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93
Domstolen - Fjerde Afdeling
RO Retssal II - 8. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
onsdag 27/02/2019
09:30
Mundtlig forhandling
C-272/18
Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed
Verein für Konsumenteninformation
Domstolen - Første Afdeling
DE Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
onsdag 27/02/2019
09:30
Mundtlig forhandling
T-323/16
Økonomisk politik
Banco Cooperativo Español mod CRU
Retten - Ottende Udvidede Afdeling
ES Grande salle - Annexe "C"
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
onsdag 27/02/2019
09:30
Mundtlig forhandling
Forenede sager T-746/17
T-748/17
T-749/17
T-770/17
Immaterialrettigheder
TrekStor mod EUIPO - Beats Electronics (i.Beat jump)
TrekStor mod EUIPO - Beats Electronics (i.Beat)
TrekStor mod EUIPO - Beats Electronics (i.Beat jess)
Beats Electronics mod EUIPO - TrekStor (i.Beat)
Retten - Første Afdeling
EN Grøn sal
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
onsdag 27/02/2019
09:30
Dom
T-107/18
Immaterialrettigheder
Aytekin mod EUIPO - Dienne Salotti (Dienne)
Retten - Syvende Afdeling
EN Sal Fernando Pessoa
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
onsdag 27/02/2019
09:30
Mundtlig forhandling
T-214/18
Regler for institutionerne
Briois mod Parlamentet
Retten - Syvende Afdeling
FR Sal Fernando Pessoa
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
onsdag 27/02/2019
09:30
Mundtlig forhandling
T-219/18
Immaterialrettigheder
Piaggio & C. mod EUIPO - Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes)
Retten - Sjette Afdeling
IT Blå sal
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF