Retslisten
Retslisten har alene vejledende karakter og offentligøres med forbehold for ændringer.
Sorteret efter : dato | retsinstans | retssal
Dato Sag Processprog Retssal
tirsdag 03/09/2019
09:30
Mundtlig forhandling
C-489/19 PPU
Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed
NJ (Parquet de Vienne)
Domstolen - Anden Afdeling
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
tirsdag 03/09/2019
14:30
Mundtlig forhandling
C-752/18
Deutsche Umwelthilfe
Domstolen - Store afdeling
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF