Retslisten
Retslisten har alene vejledende karakter og offentligøres med forbehold for ændringer.
Sorteret efter : dato | retsinstans | retssal
Dato Sag Processprog Retssal
onsdag 30/05/2018
09:00
Mundtlig forhandling
C-457/17
Grundlæggende fællesskabsretlige principper
Maniero
Domstolen - Første Afdeling
DE Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
onsdag 30/05/2018
09:30
Dom
Forenede sager C-85/16 P
C-86/16 P
Immaterialrettigheder
Tsujimoto mod EUIPO
Domstolen -
EN Retssal II - 8. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Sharpston
onsdag 30/05/2018
09:30
Dom
C-370/16
Privilegier og immuniteter
Dell'Acqua
Domstolen - Tredje Afdeling
IT Retssal IV - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Kokott
onsdag 30/05/2018
09:30
Forslag til afgørelse
C-430/16 P
Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
Bank Mellat mod Rådet
Domstolen - Anden Afdeling
EN Retssal IV - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Mengozzi
onsdag 30/05/2018
09:30
Dom
C-517/16
Social sikring af vandrende arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende
Czerwiński
Domstolen -
PL Retssal II - 8. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Tanchev
onsdag 30/05/2018
09:30
Forslag til afgørelse
C-664/16
Fiskale bestemmelser
Vădan
Domstolen - Fjerde Afdeling
RO Retssal IV - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Tanchev
onsdag 30/05/2018
09:30
Forslag til afgørelse
C-120/17
Landbrug og fiskeri
Ministru kabinets
Domstolen - Ottende Afdeling
LV Retssal II - 8. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Mengozzi
onsdag 30/05/2018
09:30
Mundtlig forhandling
C-272/17
Fri bevægelighed for personer
Zyla
Domstolen -
NL Retssal II - 8. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
onsdag 30/05/2018
09:30
Mundtlig forhandling
C-298/17
Fri udveksling af tjenesteydelser
France Télévisions
Domstolen - Fjerde Afdeling
FR Retssal IV - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
onsdag 30/05/2018
09:30
Dom
C-390/17 P
Tjenestemandsvedtægten
Azoulay m.fl. mod Parlamentet
Domstolen - Syvende Afdeling
FR Retssal II - 8. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Kokott
onsdag 30/05/2018
09:30
Dom
Forenede sager C-519/17 P
C-522/17 P
C-523/17 P
C-524/17 P
C-525/17 P
Immaterialrettigheder
L'Oréal mod EUIPO
Domstolen - Syvende Afdeling
FR Retssal II - 8. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Wahl
onsdag 30/05/2018
09:30
Mundtlig forhandling
T-729/16
Tjenestemandsvedtægten
PO m.fl. mod SEAE
Retten - Femte Afdeling
FR Grande salle - Annexe "C"
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
onsdag 30/05/2018
09:30
Mundtlig forhandling
T-875/16
Falcon Technologies International mod Kommissionen
Retten - Ottende Afdeling
IT Grøn sal
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
onsdag 30/05/2018
09:30
Dom
T-98/17
Tjenestemandsvedtægten
RT mod Parlamentet
Retten - Ottende Afdeling
EN Grøn sal
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF