Retslisten
Retslisten har alene vejledende karakter og offentligøres med forbehold for ændringer.
Sorteret efter : dato | retsinstans | retssal
Dato Sag Processprog Retssal
torsdag 31/01/2019
09:30
Dom
Forenede sager C-183/17 P
C-184/17 P
Forbindelserne udadtil
International Management Group mod Kommissionen
Domstolen - Tredje Afdeling
EN Retssal II - 8. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Saugmandsgaard Øe
torsdag 31/01/2019
09:30
Dom
C-194/17 P
Immaterialrettigheder
Pandalis mod EUIPO
Domstolen - Tredje Afdeling
DE Retssal II - 8. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Kokott
torsdag 31/01/2019
09:30
Dom
C-225/17 P
Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
Islamic Republic of Iran Shipping Lines m.fl. mod Rådet
Domstolen - Fjerde Afdeling
EN Retssal II - 8. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Sharpston
torsdag 31/01/2019
09:30
Forslag til afgørelse
C-704/17
Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed
D. H.
Domstolen - Store afdeling
CS Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Sharpston
torsdag 31/01/2019
09:30
Dom
C-6/18 P
Landbrug og fiskeri
Grækenland mod Kommissionen
Domstolen - Ottende Afdeling
EL Retssal II - 8. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Kokott
torsdag 31/01/2019
09:30
Forslag til afgørelse
C-25/18
Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed
Kerr
Domstolen - Første Afdeling
BG Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Kokott
torsdag 31/01/2019
09:30
Forslag til afgørelse
C-55/18
Socialpolitik
CCOO
Domstolen - Store afdeling
ES Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Pitruzzella
torsdag 31/01/2019
09:30
Dom
C-149/18
Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed
Da Silva Martins
Domstolen - Sjette Afdeling
PT Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Saugmandsgaard Øe
torsdag 31/01/2019
09:30
Mundtlig forhandling
C-208/18
Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed
Petruchová
Domstolen - Første Afdeling
CS Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
torsdag 31/01/2019
09:30
Mundtlig forhandling
C-226/18
Toldunion
Krohn & Schröder
Domstolen - Fjerde Afdeling
DE Retssal II - 8. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
torsdag 31/01/2019
09:30
Mundtlig forhandling
C-239/18
Landbrug og fiskeri
Saatgut-Treuhandverwaltung
Domstolen - Femte Afdeling
DE Retssal IV - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
torsdag 31/01/2019
09:30
Mundtlig forhandling
T-478/16
Frank mod Kommissionen
Retten - Femte Afdeling
DE Grande salle - Annexe "C"
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
torsdag 31/01/2019
09:30
Dom
T-215/17
Immaterialrettigheder
Pear Technologies mod EUIPO - Apple (PEAR)
Retten - Femte Afdeling
EN Grande salle - Annexe "C"
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
torsdag 31/01/2019
09:30
Dom
T-559/17
Abdulkarim mod Rådet
Retten - Femte Afdeling
FR Grande salle - Annexe "C"
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
torsdag 31/01/2019
09:30
Dom
T-604/17
Immaterialrettigheder
Thun mod EUIPO (Poisson)
Retten - Niende Afdeling
IT Grøn sal
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
torsdag 31/01/2019
09:30
Dom
T-667/17
Alkarim for Trade and Industry mod Rådet
Retten - Femte Afdeling
FR Grande salle - Annexe "C"
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
torsdag 31/01/2019
09:30
Dom
T-97/18
Immaterialrettigheder
DeepMind Technologies mod EUIPO (STREAMS)
Retten - Niende Afdeling
EN Grøn sal
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
torsdag 31/01/2019
09:30
Dom
T-427/18
Immaterialrettigheder
Geske mod EUIPO (SATISFYERMEN)
Retten - Ottende Afdeling
DE Grøn sal
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
torsdag 31/01/2019
14:30
Mundtlig forhandling
C-291/18
Fiskale bestemmelser
Grup Servicii Petroliere
Domstolen - Tredje Afdeling
RO Retssal II - 8. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF