Retslisten
Retslisten har alene vejledende karakter og offentligøres med forbehold for ændringer.
Sorteret efter : dato | retsinstans | retssal
Dato Sag Processprog Retssal
tirsdag 04/12/2018
09:00
Dom
C-378/17
Socialpolitik
The Minister for Justice and Equality og Commissioner of the Garda Síochána
Domstolen - Store afdeling
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Wahl
tirsdag 04/12/2018
09:00
Mundtlig forhandling
C-129/18
Unionsborgerskab
SM
Domstolen - Store afdeling
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
tirsdag 04/12/2018
09:00
Forslag til afgørelse
C-621/18
Regler for institutionerne
Wightman m.fl.
Domstolen - Plenum
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Campos Sánchez-Bordona
tirsdag 04/12/2018
09:30
Dom
T-517/16
Tjenestemandsvedtægten
Janoha m.fl. mod Kommissionen
Retten - Fjerde Udvidede Afdeling
EN Grande salle - Annexe "C"
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
tirsdag 04/12/2018
09:30
Dom
T-518/16
Tjenestemandsvedtægten
Carreras Sequeros m.fl. mod Kommissionen
Retten - Fjerde Udvidede Afdeling
FR Grande salle - Annexe "C"
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
tirsdag 04/12/2018
09:30
Dom
T-560/16
Tjenestemandsvedtægten
Schneider mod EUIPO
Retten - Fjerde Afdeling
DE Grande salle - Annexe "C"
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
tirsdag 04/12/2018
09:30
Mundtlig forhandling
T-492/17
Tjenestemandsvedtægten
Fleig mod SEAE
Retten - Første Afdeling
DE Grøn sal
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF