Retslisten
Retslisten har alene vejledende karakter og offentligøres med forbehold for ændringer.
Sorteret efter : dato | retsinstans | retssal
Dato Sag Processprog Retssal
tirsdag 05/02/2019
09:00
Forslag til afgørelse
C-646/17
Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed
Moro
Domstolen - Første Afdeling
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Bobek
tirsdag 05/02/2019
09:00
Forslag til afgørelse
C-676/17
Grundlæggende fællesskabsretlige principper
Călin
Domstolen - Fjerde Afdeling
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Bobek
tirsdag 05/02/2019
09:00
Mundtlig forhandling
C-128/18
Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed
Dorobantu
Domstolen - Store afdeling
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
tirsdag 05/02/2019
09:30
Dom
T-177/16
Immaterialrettigheder
Mema mod OCVV (Braeburn 78 (11078))
Retten - Tredje Afdeling
DE Grande salle - Annexe "C"
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
tirsdag 05/02/2019
09:30
Mundtlig forhandling
Forenede sager T-698/17
T-792/17
Immaterialrettigheder
Man Truck & Bus mod EUIPO - Halla Holdings (MANDO)
Retten - Fjerde Afdeling
EN Grande salle - Annexe "C"
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
tirsdag 05/02/2019
09:30
Dom
T-88/18
Immaterialrettigheder
Gruppo Armonie mod EUIPO (ARMONIE)
Retten - Tredje Afdeling
IT Grande salle - Annexe "C"
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF