Retslisten
Retslisten har alene vejledende karakter og offentligøres med forbehold for ændringer.
Sorteret efter : dato | retsinstans | retssal
Dato Sag Processprog Retssal
onsdag 06/02/2019
09:00
Mundtlig forhandling
C-197/18
Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland m.fl.
Domstolen - Første Afdeling
DE Retssal III - 6. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
onsdag 06/02/2019
09:30
Forslag til afgørelse
C-391/17
Kommissionen mod Det Forenede Kongerige
Domstolen - Store afdeling
EN Retssal II - 8. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Bobek
onsdag 06/02/2019
09:30
Forslag til afgørelse
C-395/17
Kommissionen mod Nederlandene
Domstolen - Store afdeling
NL Retssal II - 8. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Bobek
onsdag 06/02/2019
09:30
Dom
C-535/17
Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed
NK
Domstolen - Første Afdeling
NL Retssal II - 8. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Bobek
onsdag 06/02/2019
09:30
Forslag til afgørelse
C-591/17
Unionsborgerskab
Østrig mod Tyskland
Domstolen - Store afdeling
DE Retssal I - 8. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Wahl
onsdag 06/02/2019
09:30
Mundtlig forhandling
Forenede sager C-612/17
C-613/17
Tilnærmelse af lovgivningerne
FIG
FISE
Domstolen - Anden Afdeling
IT Retssal I - 8. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
onsdag 06/02/2019
09:30
Forslag til afgørelse
C-724/17
Konkurrence
Skanska Industrial Solutions m.fl.
Domstolen - Anden Afdeling
FI Retssal I - 8. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
Generaladvokat : Wahl
onsdag 06/02/2019
09:30
Mundtlig forhandling
C-31/18
Energipolitik
Elektrorazpredelenie Yug
Domstolen - Femte Afdeling
BG Retssal II - 8. niveau
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
onsdag 06/02/2019
09:30
Dom
T-461/17
Tjenestemandsvedtægten
TN mod ENISA
Retten - Sjette Afdeling
EN Blå sal
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
onsdag 06/02/2019
09:30
Dom
T-580/17
Tjenestemandsvedtægten
Karp mod Parlamentet
Retten - Sjette Afdeling
EN Blå sal
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
onsdag 06/02/2019
09:30
Dom
T-332/18
Immaterialrettigheder
Marry Me Group mod EUIPO (MARRY ME)
Retten - Sjette Afdeling
DE Blå sal
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
onsdag 06/02/2019
09:30
Dom
T-333/18
Immaterialrettigheder
Marry Me Group mod EUIPO (marry me)
Retten - Sjette Afdeling
DE Blå sal
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF