Retslisten
Retslisten har alene vejledende karakter og offentligøres med forbehold for ændringer.
Sorteret efter : dato | retsinstans | retssal
Dato Sag Processprog Retssal
fredag 06/09/2019
09:30
Mundtlig forhandling
T-568/18
Immaterialrettigheder
Local-e-motion mod EUIPO - Volkswagen (WE)
Retten - Første Afdeling
DE Blå sal
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF